streda 2. apríla 2014

Biblioterapia

"Dobré knihy, ak sú skutočne dobre a múdro napísané, sú cibrením ducha, pilníkom múdrosti, masťou na oči, lievikom múdrosti, zrkadlom cudzích myšlienok  a činov, našich vlastných potom vodidlom."
Ján Amos Komenský

Bohatstvo, ktoré v sebe ukrývajú knihy, poznajú ľudia už po stáročia. Či už hovoríme o poézii, próze alebo dráme, každá má v sebe určité čaro, ktoré zanechá v človeku určitú stopu. Túto stopu zanecháva na duši. Čitateľ sám vnútorne prežíva dej príbehu, stotožňuje sa s hlavným hrdinom. Kniha nám dovolí opustiť aspoň na chvíľu realitu, zabudnúť na starosti bežného dňa a vžiť sa do života niekoho iného. Aj vďaka týmto účinkom je biblioterapia nesmierne žiadanou i v našom ZSS Seniorville a Alzheimer centre Avalon.

Účinkom čítania je najmä podpora psychického zdravia človeka. Biblioterapia je laicky povedané liečba prostredníctvom kníh. Je terapeutickou a aj výchovnou metódou, ktorá využíva rôzne formy práce s literárnym textom. Predstavujú ho literárne, básnické diela i vlastná tvorba. Významná je technika nedokončených príbehov, ktoré má klient doplniť. Biblioterapia poskytuje rozširovanie poznatkov o svete a ľuďoch, emocionálne preladenie relaxáciu, rozvíja slovnú zásobu a komunikačné schopnosti. Identifikácia s hrdinom príbehu i príbeh samotný umožňuje dosiahnuť katarziu a nájsť vzor pre svoje správanie.  Výber kníh a literárnych textov rešpektuje záujem klienta, ale veľký dôraz treba klásť a dbať na jeho diagnózu a problém. Pri psychopatologických diagnózach je možné využívať písanie životopisu, denníka, alebo listov.

Pozitívne účinky biblioterapie využívame v Seniorville a Alzheimerovom centre Avalon bežne na individuálnych alebo skupinových terapiách určených našim klientom. Každý týždeň sa spolu stretávame na literárnom klube. Spoločne prežívame radosti a útrapy hlavných hrdinov, analyzujeme dej a hlavné myšlienky autora. Okrem toho máme zopár klientov, ktorí sami píšu básne, alebo krátke poviedky. Premietnutie svojich  pozitívnych alebo negatívnych emócií práve do básní a poviedok pomáha našim klientom udržiavať sa v dobrej psychickej pohode.


Základom pre biblioterapiu na Avalone je návrat k tradičným textom – veľmi obľúbené sú rozprávky v zbierkach Pavla Dobšinského či Slovenské povesti. Rozprávkový ríbeh klientov neraz inšpiruje k tvorbe vlastných textov rozprávok, neraz veľmi vtipných – napríklad rozprávka o bradatom princovi, alebo o špatnej Kataríne, ktorá bola vlastne krásna. Najdôležitejším prvkom však je pohoda poobedňajšej aktivity a radosť zo spoločnej tvorby.  

Autorky textu: Viera Valašteková, Alexandra Ondrovičová

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk