Čo je WBA Holding?

WBA Holding je silná a neustále rastúca skupina viac než tridsiatich nezávislých spoločností s dlhoročnou podnikateľskou históriou, súkromným kapitálom a medzinárodným pôsobením. Riadiace centrá hodingu sú na Cypre a na Malte, front-office a back-office sú v Slovenskej republike a trhy holdingu sú naprieč celou Európskou úniou.

WBA Holding vo svojich jednotlivých oblastiach poskytuje špičkové služby podnikateľom ako aj súkromným osobám.

WBA Holding buduje svoju firemnú politiku na odbornosti, profesionalite a spoľahlivosti zamestancov a spolupracovníkov. Prísne dodržiava firemný kódex, procesy vnútornej kontroly a priebežne získava certifikáty kvality podľa noriem ISO.

WBA Holding neustále zdokonaľuje svoje služby a hľadá nové trhové príležitosti, pričom je v mnohých oblastiach inovátorom či leaderom trhu a niektoré z jeho značiek sa stali synonymom pre službu samotnú (napr. Seniorville alebo CompanyHouse).
V portfóliu služieb, ktoré WBA Holding ponúka, patria k najvýznamnejším:
  • investičný private equity fond;
  • developerská činnosť;
  • poradenstvo pri zakladaní a prevodoch obchodných spoločností;
  • manažment firemných sídiel a virtuálnych kancelárií;
  • korporátne a účtovné služby a správa obchodných spoločností;
  • krátkodobý prenájom kancelárií a zasadacích miestností;
  • činnosť v oblasti sociálnych služieb;
  • činnosť v oblasti pracovnej zdravotnej služby a medicíny.
WBA Holding zamestnáva viac než 130 interných zamestnancov a nespočetné množstvo spolupracovníkov.

WBA Holding patrí k zakladajúcim členom Slovensko – maltskej obchodnej komory a je štedrým podporovateľom charitatívnej organizácie CompanyArt. Člen holdingu  Seniorville patrí k zakladajúcim členom Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike.