pondelok 21. mája 2012

Púchovské zdravotné sestričky na Záhorí

V stredu 16. mája 2012 sme v našom zariadení sociálnych služieb Seniorville v Jablonovom privítali takmer 40 zdravotníčok z púchovskej regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek. Počas prednášok,  rozhovorov a prehliadky našich priestorov sme si vymenili mnoho dôležitých poznatkov a skúseností.

Sestričky z rôznych štátnych ako aj súkromných zariadení sme najprv oboznámili s históriou a zameraním nášho komplexu. Informovali sme ich o režime dňa, poskytovanej zdravotnej, ošetrovateľskej a rehabilitačnej starostlivosti, o ubytovacích kapacitách či spoločenských podujatiach pre klientov. S pozitívnym ohlasom sa stretol náš program interaktívnych činností, ako napríklad muzikoterapia, arteterapia alebo ergoterapia, ktoré podporujú vitalitu, duševnú pohodu a socializáciu seniorov.
Veríme, že zdravotníčky využijú tieto poznatky a skúsenosti pri svojej denno-dennej práci so svojimi klientmi. Tešíme sa na opätovné stretnutie !

štvrtok 10. mája 2012

Európsky rok aktívneho starnutia

V piatok 4. mája sme mali možnosť prezentovať naše zariadenie Seniorville na medzinárodnej konferencii Európsky rok aktívneho starnutia: Spoločný dialóg pre generácie, spoločnosť a hospodárstvo. Do historickej budovy Národnej rady na Župnom námestí v Bratislave prišlo viac ako sto hostí z najvýznamnejších seniorských organizácií a zúčastnili sa aj viacerí poprední funkcionári a aktivisti.

Na začiatok súčasného Európskeho roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami sa už odohralo niekoľko vládnych konferencií. V prípade piatkovej akcie organizátori pristúpili k problematike z trochu iného pohľadu. Účastníci sa tak mohli stretnúť s najvýznamnejšími súkromnými ako aj štátnymi organizáciami, či už regionálnou samosprávou ale aj zástupcami štátu. Na neposlednom mieste treba spomenúť reprezentantov podnikateľských štruktúr a firiem, ktoré sú aktívne v problematike aktívneho starnutia a poskytujú produkty a služby pre seniorov.