utorok 17. júna 2014

Ukladanie účtovných závierok spoločností po novom

Novela zákona o účtovníctve, ktorá bola prijatá za účelom zníženia administratívnej záťaže daňových subjektov – obchodných spoločností, priniesla zmenu v oblasti ukladania účtovných závierok do zbierky listín. Na samotný proces schválenia účtovnej závierky a rozhodovania o naložení s hospodárskym výsledkom spoločnosti však nemá žiadny dopad.

Podstata tejto zmeny spočíva v tom, že obchodným spoločnostiam s účinnosťou od 1.1.2014 zanikla povinnosť ukladať individuálnu účtovnú závierku (zostavenú k 31.12.2013 a neskôr) do zbierky listín obchodného registra a vznikla povinnosť predkladať individuálnu účtovnú závierku v lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb ako prílohu daňového priznania miestne príslušnému správcovi dane. Povinnosť uloženia účtovnej závierky do zbierky listín obchodného registra sa považuje teda podľa zákona o účtovníctve za splnenú uložením účtovnej závierky v registri účtovných závierok.

Účtovné závierky sa ukladajú do registra účtovných závierok v elektronickej alebo listinnej podobe. Účtovnú závierku v elektronickej podobe sú povinné uložiť nasledovné účtovné jednotky:
1. platitelia DPH
2. daňoví poradcovia za daňové subjekty, ktoré zastupujú pri správe daní
3. advokáti za daňové subjekty, ktoré zastupujú pri správe daní a
4. zástupcovia, neuvedení pod bodom 2. a 3. vyššie, za daňové subjekty, ktoré sú platiteľmi DPH, ktorých zastupujú pri správe daní.

Napriek zmenám v novele zákona o účtovníctve je proces schválenia účtovnej závierky stále administratívnym bremenom, s ktorým vám radi pomôžeme. V zmysle ust. § 40 ods. 1 Obchodného zákonníka má totiž spoločnosť s ručením obmedzeným ako i akciová spoločnosť povinnosť ukladať riadnu individuálnu a mimoriadnu účtovnú závierku do zbierky listín po jej schválení príslušným orgánom. Ten je povinný predložiť účtovnú závierku na schválenie do 6 mesiacov po uplynutí účtovného obdobia.

Pre viac informácií nás kontaktujte na infolinke CompanyService +421 2 3241 0030.

sobota 7. júna 2014

Môj postoj k nám seniorom

Pani Viera Baumannová, naša milá klientka Seniorville, napísala pre vás tieto pekné riadky. S jej dovolením ich teraz publikujeme.


Možno mnohí poznajú môj vzťah k Bohu a tým, ktorí nie, by som rada prispela svojou sebareflexiou k pochopeniu mojej viery. 
Život sa stane znesiteľným len vtedy, keď sa naučíme niesť iba ťažkosť, ktorá pripadá na dnešok a minulosť odovzdať Bohu. Minulosti dovoľujeme zaťažovať dnešok vždy, keď zachovávame v sebe výčitky a staré chyby. 
Samozrejme, nie je to o ľahostajnosti voči zlu, ale o tom, že nemáme nazerať do svojej minulosti. Naopak, dôvera v Boha nám umožní vstupovať do každého  nového dňa s odvahou a dôverou prežiť všetko pekné, čo deň prinesie. 
Každý deň má dosť svojho trápenia a preto treba vždy urobiť to, čo človek urobiť má a pokiaľ ide o vonkajšie vplyvy, treba sa chrániť pred pohnútkami nedôvery voči Bohu. 
My, seniori, si musíme vo svojom vnútri vytvárať pokoj a rozširovať ho aj na druhých, lebo čím viac bude pokoja v nás, tým viac ho bude aj vo svete.

Viera Baumannová, klientka Seniorville Jablonové


Pani Baumannová, ďakujeme vám za pekné a úprimné slová!


pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk