piatok 20. mája 2011

Schválenie účtovnej závierky za rok 2010 do konca júna

Dovoľujeme si vás upozorniť na skutočnosť, že do konca júna 2011 je každá spoločnosť povinná predložiť svoju účtovnú závierku za rok 2010 (ak je účtovným obdobím kalendárny rok) na schválenie príslušnému orgánu spoločnosti. Predložená závierka musí byť schválená spolu s návrhom na rozdelenie zisku alebo úhradu strát v súlade so spoločenskou zmluvou alebo stanovami spoločnosti a uložená do zbierky listín obchodného registra.

Radi vás od tejto záležitosti odbremeníme a postaráme sa o jej kompletné vybavenie. Ponúkame vám zvýhodnenú cenu: za s.r.o. 160,- EUR bez DPH a za a.s. 200,- EUR bez DPH. V prípade záujmu nás kontaktujte na infolinke CompanyService +421 2 3241 0030.

Katarína Štaffenová, project leader CompanyService

štvrtok 19. mája 2011

Vnímam - teda žijem

Vážení čitatelia nášho blogu, je nám cťou, že môžeme (so súhlasom autorky) uverejniť úryvok z mailu, ktorá nám, ako klientka Domova sociálnych služieb Seniorville, poslala. Nech sa páči:

Pekný deň prajem pre kolektív - Harmóniu ŽIVOTA!


Dovoľte, aby som sa podelila s vami s mojimi myšlienkami. Moje krédo je pozdraviť sa, prosiť, využiť legislatívu a užívať najkrajšie slovo ďakujem.


Bože "Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi!", jeho vôľa je, že som dožila 70 rokov po DMO.


Ďakujem.


Som matka a starká, no ale toho času patrím do rodiny seniorov, kde dostaneme lásku, starosť, opateru, radosť, kultúru a možnosť modliť sa v kaplnke. Všetko je krásne a ukľudňujúce. Komu za toto môžeme poďakovať? Určite pani Mgr.Valkovej, riaditeľke, ako i celému kolektívu Seniorville v Jablonovom. Čas pre nich neznamená "pracovná doba", či sobota, nedeľa, s nami sú podľa potreby.


Vo veselej atmosfére som mohla oslavovať moje narodeniny a predstaviť moju rodinku. Zmena okolo nás je značne výraznená tým, že sme otvorenejší, myšlienky, žiadosti putujú do červenej krabice, raz v mesiaci čajové posedenie s radosťou absolvuje každý klient, lebo stretneme s "peknou riaditeľkou". Poznamenávam, že každú situáciu zvládne. Pomoc dostávame univerzálne, čo sa týka vo smere elektronickom (počitač, tlačiareň, TV, telefón). V rámci kultúry raz sa ocitneme v atmosfére ľudových zvykov - divadlo, inokedy v 18. storočí kostýmov rokoko a žijeme na hrade, či zámku. VEĽA RADOSTI nám zabezpečia klauni, spev, humor, "Stupavská krčma je...", inokedy "Čože je to 50 ka" (aj 70-ka).


"Vnímam - teda žijem!" - moje heslo dovoľuje hodnotiť ako žijeme.


Ďakuje za všetko klientka Gírethová a miláčik Lédy


(poznámka redakcie: Lédy je psík pani Gírethovej, ktorý ju v Seniorville sprevádza)

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

pondelok 9. mája 2011

CompanyHouse – spôsob ako prezentovať firmu na úrovni a pri rozumných nákladoch

Potrebu profesionálnej prezentácie spoločnosti si v súčasnosti uvedomuje každý podnikateľský subjekt. Časy, keď na vizitkách figurovala domáca adresa prípadne P.O. Box a telefónne číslo, na ktoré nikto nereagoval, sú dávno minulé. Profesionálny imidž sa stal vo svete biznisu nevyhnutným predpokladom úspechu a akousi garanciou kvality služieb. Vybudovať si však vlastnú reprezentatívnu kanceláriu, zamestnať a zaškoliť personál, ktorý sa bude podieľať na budovaní imidžu, si vyžaduje nemalé úsilie a finančné prostriedky, pričom výsledok nie vždy splní predstavy a očakávania. Spoločnosť CompanyHouse vám ponúka ideálne riešenie v podobe virtuálnej kancelárie.

Ide o alternatívne riešenie klasických kancelárskych priestorov. Virtuálna kancelária môže byť ideálnym zázemím, ktoré poskytuje rozmanité výhody klasickej kancelárie, avšak bez vašej prítomnosti. Môžete si tu zaregistrovať sídlo vlastnej firmy a ponechať bežnú administratívnu agendu na profesionálne vyškolený personál. CompanyHouse vám zabezpečí osobný styk s každou návštevou, vybaví telefonáty, e-maily, faxy, príjme a spracuje každú poštovú zásielku. O poštových zásielkach budete informovaný e-mailom, sms správou, prípadne telefonátom a v prípade potreby vám zásielku prepošle na adresu, kde sa práve pohybujete.

CompanyHouse vám poskytne aj e-mailové adresy, zabezpečí priestor pre umiestnenie internetovej prezentácie a postará sa o jej vytvorenie. Vo svojich priestoroch disponuje reprezentatívnymi zasadacími a konferenčnými miestnosťami, ktoré si môžete prenajať za výhodnú cenu a zrealizovať v nich obchodné stretnutia, konferencie, workshopy, či školenia. Pri prenajatí zasadačky môžete využiť služby asistentky, ktorá profesionálne a v súlade s biznis etiketou privíta a uvedie vašu návštevu a poskytne administratívnu podporu počas stretnutia. Okrem zasadačiek disponuje aj plne vybavenými modernými kanceláriami a pracovnými miestami, ktoré si môžete prenajať už od 1 hodiny za výhodnú cenu. CompanyHouse poskytuje aj službu komplexnej správy spoločnosti, prostredníctvom ktorej vás bude zastupovať pred príslušnými úradmi, viesť účtovníctvo a mzdovú agendu, zabezpečí právny servis, ako i ďalšie služby súvisiace s administratívnou správou vašej spoločnosti. Budete tak odbremenený od takmer všetkých administratívnych starostí spojených s bežným chodom vašej spoločnosti a môžete svoj čas investovať do toho, čo je pre vás dôležité – do vášho biznisu.

Katarína Štaffenová, project leader CompanyHouse