štvrtok 22. decembra 2011

CompanyHouse newsletter 03/2011


V decembri vyšlo posledné tohtoročné číslo klientského newslettra CompanyHouse. Jeho obsah vám prinášame aj na tomto blogu.


Vážení klienti,
blíži sa koniec roka a to je vždy obdobie, kedy rekapitulujeme, čo sa nám podarilo a čo môžeme v nasledujúcom roku urobiť lepšie. Pevne verím, že sme vám tento rok priniesli zaujímavé novinky, ktoré zjednodušili administráciu vašej firmy a že v tomto trende budeme pokračovať aj v novom roku. Značnú pozornosť budeme i naďalej venovať kvalite a komplexnosti našich služieb. Zároveň sa vám chcem poďakovať za prejavenú priazeň a dôveru aj počas roka 2011. Spoločne s celým tímom CompanyHouse vám prajem pokojné Vianoce a teším sa na ďalšiu spoluprácu.
Katarína Štaffenová, project leader


Virtuálna asistentka
Virtuálna asistentka je služba, ktorá nahrádza plnohodnotnú asistentku vo vašej spoločnosti. Ak nemáte dostatok aktivít, ktoré by vyťažili asistentku na plný alebo čiastočný pracovný úväzok, objednajte si túto službu u nás. Služba vo veľkej miere šetrí váš čas a náklady na uzatvorenie pracovného pomeru, vytvorenie pracovného miesta, vedenie mzdovej agendy, odvodoch, atď.
Viac info: +421 2 3241 0003

Zníženie cien v CompanyHouse
V CompanyHouse sme znížili poplatky za registračné sídlo. V tabuľke nájdete prehľad nových cien. V prípade, že sa nová cena líši od vašej súčasnej ceny vo vernostnom programe, kontaktujte nás a cenu vám znížime.


Viac info: +421 2 3241 0003

Založenie firmy zdarma
Plánujete si založiť novú spoločnosť? Usídlite ju k nám a my vám ju založíme zdarma. Zaplatíte len správne a súdne poplatky. Vianočno-novoročná akcia platí len pre s.r.o. a do 31.1.2012.
Viac info: +421 2 3241 0017

Výstava fotografií
Pozývame vás na retro výstavu fotografií zamestnancov WBA Holdingu pod názvom Naši predkovia a my, ktorá prebieha v minigalérii CompanyArt vo foyeri administratívneho centra CompanyHouse. Vystavené sú čiernobiele fotografie z rodinných archívov zachytávajúce životy viacerých generácií. Príďte si ich pozrieť.Dear clients,
The end of the year is approaching, a time when we always look back at how we’ve done and what we might do better in the year to come. I'm certain that we have brought exciting new innovations to you this year which simplify the administration of your company, and we are going to continue on this course in the new year, too. We will persist in devoting close attention to the quality and comprehensiveness of our services. At the same time, I would like to extend my thanks to you for the goodwill and confidence you have expressed in us during 2011. Along with the entire CompanyHouse team, I wish you a merry Christmas and I look forward to our future work together.
Katarína Štaffenová, project leader


Virtual Assistant
Virtual Assistant substitutes for a full-time assistant at your firm. If you don't have enough work to keep a full- or part-time administrative employee busy, you can obtain such services from us. To a great degree, this will save you the time and money involved in hiring, creating a workspace, managing payroll and taxes, etc.
More info: +421 2 3241 0003

Reduced prices at CompanyHouse
At CompanyHouse, we have reduced our registered office fees. You will find an overview of the new rates in the following table. In the event that the new price differs from your current rate in the loyalty programme, please contact us for an adjustment.


More info: +421 2 3241 0003

Free company formation
Planning to start a new company? Base it with us and we'll set it up for you for free. You'll pay only the administrative and court costs. This holiday offer applies only to s.r.o. (limited liability companies), and is valid through 31.1.2012.
More info: +421 2 3241 0017

Photography exhibition
We would like to invite you to a retro exhibition of WBA Holding's employees' photographs entitled "Our Forebears", which will be held at the CompanyArt mini-gallery in the foyer of the CompanyHouse building. Black-and-white photos from family archives – capturing the lives of many generations – are on display. Come and take a look.

pondelok 5. decembra 2011

Advent v Seniorville

Mnohí z nás v posledných dňoch často opakujú slovo advent, adventný čas. Ale často krát si v tom zhone ani neuvedomujeme, čo znamená slovo advent, kde sa vzalo, prečo vzniklo ? Slovo advent pochádza z latinského „adventus“ a znamená príchod.
Je to pre mnohých z nás čas stíšenia, čas zamyslenia sa nad sebou a nad hodnotami, ktoré vyznávame. Čas rozjímania a duchovnej prípravy na slávenie Vianoc. Čaro sviečky akoby symbolizovalo ľudský vrúcny dotyk, hrejivé slovo. Uvedomujeme si , že advent je čas, kedy k nám prichádza svetlo, ktoré stojí predo dvermi. Kto ho prijme a bude mať odvahu otvoriť oči , uvidí pravé poklady ľudskej blízkosti, pochopenia a empatie, ktoré rozptyľujú samotu a strach.
Toto svetlo symbolizujú štyri sviece na adventom venci, ktorý svojim tvarom pripomína ľudskú súdržnosť a vzájomnú úctu. Je to jedno z našich poslaní, ktoré napĺňame pri každodennej starostlivosti o seniorov. Preto spolu s našimi klientami si každú adventnú nedeľu zapaľujeme jednu sviecu.
Prichádzajú k nám rôzni umelci, oddaní tejto myšlienke , aby spolu s nami pomohli rozhorieť svetlo ducha a svojimi tónmi vianočných piesní prebudili našu túžbu po radosti a pochopení.

pondelok 28. novembra 2011

Zniženie cien za registračné sídlo

Služby CompanyHouse sú odteraz oveľa dostupnejšie. V tabuľke nájdete prehľad nových - znížených cien za registračné sídlo. V prípade, že ste naším klientom a nová cena sa líši od vašej súčasnej ceny vo vernostnom programe, kontaktujte nás a cenu vám znížime.

Daň z dividend

V posledných týždňoch sa veľa diskutuje o štátnom rozpočte. Pôvodný rozpočet počítal s rastom ekonomiky o 3,4%. Nikto však nepočítal s tým, že vplyv Grécka bude mať tak vážny dopad na ekonomiku celej Európy. Keďže 3,4%-ný rast nie sme schopní zrealizovať a Maastrichtské kritéria treba plniť, opozičné i koaličné strany hľadajú spôsoby ako naplniť štátnu kasu, aby znížili deficit verejných financií. Jedným z návrhov opozície je zdanenie dividend fyzických osôb vo výške 5%. Od 1.1.2011 sú pritom dividendy vyplácané fyzickým osobám zaťažené zdravotnými odvodmi. Podnikateľská sféra je veľmi citlivá na vyhlásenia politikov a promptne reaguje na ich zámery, čoho dôsledkom je aj zvýšený záujem o zakladanie spoločností v zahraničí. To znamená, že zavedenie dane z dividend bude viesť k naplneniu iných štátnych pokladníc, nie tej slovenskej. Kým v Čechách finišujú prípravy na zrušenie tejto dane, aby udržali kapitál v krajine, na Slovensku sa zase vraciame o niekoľko rokov späť.

streda 16. novembra 2011

Ak podnikáte v byte, platíte vyšší účet za elektrinu

Ak máte svoju firmu alebo živnosť registrovanú na adrese svojho bytu, prevádzkovateľ distribučnej sústavy vám účtuje zvýšenú tarifu za spotrebu elektrickej energie za spoločné priestory bytového domu.

Minuloročným prekvalifikovaním spoločných časti obytných domov na súčasť domácností umožnil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vlastníkom bytov platiť za elektrinu v spoločných priestorov nižšiu tarifu, čiže tarifu pre domácnosti. Správca bytového domu však musí požiadať o pridelenie zvýhodnenej tarify prevádzkovateľa distribučnej sústavy a zároveň okrem iného musí aj potvrdiť, že spoločné priestory užívajú výlučne domácnosti a nie sú prenechané na podnikateľské účely. Zároveň musí doložiť aj čestné vyhlásenia každého vlastníka bytu o tom, že byt slúži výhradne na účely bývania.

CompanyHouse vám ponúka možnosť preregistrovať takto registrované firmy alebo živnosti na svoju adresu, pričom si môžete vybrať z dvoch adries a viacerých cenových hladín v závislosti od dĺžky viazanosti. Pre viac informácií ohľadom cien kliknite tu, prípadne kontaktujte oddelenie klientského servisu na čísle: +421 2 3241 0003.

streda 9. novembra 2011

CompanyService - komplexný servis pre podnikateľov pod jednou strechou!

Zakladanie a prevod slovenských a zahraničných spoločností, sídlo pre vašu firmu, vedenie účtovníctva, právne poradenstvo, IT riešenia a komplexná správa spoločnosti s garanciou kvality a kvalifikovaným personálom.

V praxi sa často stáva, že živnostník sa rozhodne presunúť svoje podnikateľské aktivity pod obchodnú spoločnosť, či už s ručením obmedzeným alebo akciovú. Založenie spoločnosti si však vyžaduje znalosť vstupných informácií, dostatok času stráveného vybavovaním na úradoch, ako aj energie na prípravu všetkých dokumentov a zákonných náležitostí, ktoré s tým súvisia. Okrem času, ktorý venujete obchádzaniu úradov, je so zakladaním spoločnosti úzko spätá aj právna zručnost, tj. znalosť príslušných právnych predpisov, keďže z pohľadu prísnej formálnosti každá chyba v tomto viacstupňovom procese predlžuje dobu zakladania spoločnosti.

Pre vyššie uvedené dôvody - aby sa podnikatelia mohli naplno venovať podnikaniu - je výhodnejšie využiť služby špecializovaných firiem, ktoré ponúkajú profesionálne a rýchle založenie spoločnosti alebo už založené spoločnosti na predaj, tzv. ready- made spoločnosti.

CompanyService s ponukou služieb zakladania spoločností a ready-made spoločností zrealizuje všetky potrebné kroky za vás, tak aby ste nestrácali čas a mohli sa plne venovať svojmu podnikaniu.

Okrem založenia vašej spoločnosti môžete v CompanyService využiť komplexnú ponuku služieb súvisiacich s vašim podnikaním a následnou správou spoločnosti, t.j. administratívnym vedením spoločnosti, ako je napríklad vedenie účtovníctva, kompletná mzdová agenda, kontakt s daňovými úradmi a iné.

O podrobnejšej špecifikácií uvedených služieb sa môžete informovať na infolinke +421 (2) 3241 0030 alebo na web stránke www.companyservice.eu.


Ready-made spoločnosti v ponuke od CompanyService
Podnikanie s vlastnou spoločnosťou už do 24 hodín!

Je to najrýchlejší spôsob ako začať podnikať s vlastnou spoločnosťou. Ready-made spoločnosť je už existujúca spoločnosť zapísaná v obchodnom registri, ešte nevykonávala žiadnu činnosť okrem aktivít súvisiacich s jej založením. Je ekonomicky čistá, nezaťažená záväzkami alebo pohľadávkami. Konateľ môže konať v mene spoločnosť hneď po tom, ako valné zhromaždenie odsúhlasí jeho menovanie do funkcie.

Pri kúpe ready-made spoločnosti vám CompanyService poskytne nasledovné služby:
• usporiadanie valného zhromaždenia podľa vašich inštrukcií
• príprava a vypracovanie všetkých dokumentov nevyhnutných k realizácií zmien v spoločnosti
• zabezpečenie notárskych služieb
• zastupovanie klienta pred príslušnými úradmi
• služby súvisiace s ohlásením a registráciou zmien v obchodnom registri, na živnostenskom a daňovom úrade

Aktuálny zoznam ready-made spoločnosti si môžete pozrieť tu.

Zabezpečte si komplexné služby pre vašu firmu s CompanyService v oblasti ekonomického, finančného, daňového a právneho poradenstva z jedného centra, v súlade s kódexom kvality a s individuálnym prístupom ku všetkým podnikateľským subjektom. Podnikajte na pevných základoch!

utorok 25. októbra 2011

Jak myslí Steve JobsTento príspevok patrí do seriálu "MBA pre samoukov", predchádzajúce diely si môžete vyfiltrovať podľa jednotného označenia týchto príspevkov ("témy" v pravom bočnom menu). Iba pripomínam, že seriál je venovaný prehľadu literatúry, ktorá bola vytipovaná Joshom Kaufmanom a hovorí o knihách, ktoré je radno si prečítať. Tieto knihy čitateľovi prinesú základný prehľad v rôznorodých oblastiach biznisu, a to hlavne so zameraním na:

- osobnostný rozvoj;
- práca pod kontrolou;
- základy úspešného podnikania;
- strategické myslenie;
- zmeny;
- guruovia manažmentu;
- firemné financie;
- efektivita prevádzky;
- forma a funkcie;
- sústredenie sa na svoj biznis;
- projektové riadenie a marketing;
- medziľudské vzťahy;
- komunikačné schopnosti;
- etika podnikania;
- šlabikár ekonóma;
- analýza dát;
- predaj;
- z histórie biznisu.

Keďže som vášnivým čitateľom, Kaufmanov zoznam som rozšíril o mnou doporučené knihy a tie ponúkam v mojom prehľade ako "MBA pre samoukov EXTRA". Podľa môjho názoru sú mnohé z nich užitočnejšie, ako knihy z originálneho zoznamu a niektoré sú hlavne bližšie slovenskej realite.


Dnes pokračujeme knižkou z kategórie "MBA pre samoukov EXTRA", ktorá vyšla v českom preklade v roku 2009 vo vydavateľstve Computer Press a má názov "Jak myslí Steve Jobs", autorom je Leander Kahney (originálny názov je Inside Steve's Brain). Dnes, keď Steve Jobs už nie je medzi nami, čitatelia čakajú na inú knihu o ňom, ale ja som sa k tejto dostal pred viac ako rokov a bol som ňou očarený. Nie je to Stevova biografia ani manažérska príručka, dokonca Steve ju ani neautorizoval. Toľko som odkladal túto krátku recenziu, až ma predbehol môj internetový priateľ a napísal o tejto knihe veľmi dobrý text v jeho online magazíne. Zbytočné je opakovať napísané a tak mi neostáva iné, ako doporučiť vám jeho text.

Pre mňa osobne bolo čítanie tejto knihy poučné: s mnohými myšlienkami sa stotožňujem, z príbehov si môže každý zobrať ponaučenie a vzpruhu do života. Či už osobného alebo podnikateľského. Sledovať princípy, ktorými sa Steve riadi (riadil), odhaľovať jeho metódy práce, komentovať jeho kontroverznosť a držať palce pri jeho boji s chorobou. Nevyhral ho, ale aj to sa musíme naučiť: nie vždy môžeme byť víťazmi.

Kniha ma zaujala natoľko, že jedna z myšlienok zachytená v knihe sa stala mottom mojej osobnej webovej stránky: "Nezabúdať na to, že onedlho zomriem, to je ten najdôležitejší nástroj, ktorý poznám a ktorý mi pomáha robiť veľké životné rozhodnutia."

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

nedeľa 9. októbra 2011

Deň nezábudiek

10.október je Svetovým dňom duševného zdravia. Liga za duševné zdravie SR organizovala už 8. ročník informačnej kampane "Dni duševného zdravia" na podporu pravdivých informácií o duševných poruchách a ich liečbe. Táto kampaň prebiehala 8.10.2011 v Eurovei v Bratislave. Sám pán primátor Vtáčnik svojou prítomnosťou podporil túto dobrú myšlienku a podieľal sa aktívne na podpore celonárodnej Zbierky pre Ligu za duševné zdravie.
Duševnú poruchu môže zažiť ktokoľvek. Téma duševných porúch je tabuizovaná, verejnosť má skreslené názory na psychické ochorenia. Najvážnejší problém ľudí s duševnou poruchou je ich sociálne vylúčenie a patria k najviac zraniteľným skupinám. Nedostatočná pozornosť sa venuje dlhodobej starostlivosti o nich v prípade, že sú odkázaní na poskytovanie sociálnych a zdravotných služieb.
Preto aj Seniorville svojou účasťou prispel k zvyšovaniu povedomia verejnosti o starostlivosti o seniorov s Alzheimerovou chorobou a ťažkými demenciami. Alzheimerova choroba vo vyšších štádiách neovplyvňuje iba ľudí, ktorí ňou trpia. Ovplyvňuje členov rodiny, ktorí sa o chorého starajú, kedy je potrebný celodenný dohľad a pomoc pri základných životných úkonoch. Na našom Alzheimer oddelení pracuje odborne školený personál, ktorý zohľadňuje špecifické potreby klientov a poskytne im tak zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť na vysokej úrovni, ako aj pocit bezpečia, ktorý ľudia s touto diagnózou obzvlášť potrebujú.

piatok 7. októbra 2011

Poslanie opatrovať

Určite poznáte ten pocit, kedy počas svojej plného pracovného nasadenia a nekončiaceho pracovného dňa musíme prekonávať istý druh únavy , ktorá nám niekedy bráni zaujímať sa naplno o našich blížnych a ich pocity.

Vtedy záleží na tom, aký cieľ si vytýčime. Či dokážeme rozžiariť v sebe slnko a všade, kam vstúpime, táto žiara prehovorí prvá. Nám sa to v Seniorville podarilo. Naša žiara je úsmev , ktorý prinášame priamo do izieb klientov v spolupráci s neziskovou organizáciou Červený Nos Clowndoctors.

Spoločnosť SCA Hygiene Products Slovakia pochopila hlboký význam týchto cieľov, ktorých efekt sa zvyšuje so správnym skĺbením profesionálnych pracovných prístupov s chápaním potrieb klientov. Preto sa rozhodli organizovať česko – slovenskú súťaž „Poslanie opatrovať“, kde sme získali za Nos proti bolesti v rámci Slovenska prvé miesto za inovatívny prístup voči klientom a kreativite pri skvalitňovaní starostlivosti o seniorov. Táto výhra je pre nás motivácia a ocenenie za osobné nasadenie a každodennú obetavú prácu našich zamestnancov v starostlivosti o zdravie a pohodu klientov.

Čo prináša úsmev? Úsmev je reč srdca, ktorá vytvára mosty medzi nami. Dodáva pocit istoty, že sa radi staráme o našich klientov, že sú ľuďmi hodnými lásky. Úsmev im vytvára nové možnosti , ako zaobchádzať s vlastnou chorobou.

A to je tiež jeden z mnohých vytýčených cieľov nás všetkých v Seniorville.

Henrieta Valková, riaditeľka Seniorville Jablonové

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

streda 5. októbra 2011

Chute a zážitky...

Naša milá obyvateľka domova pre seniorov Seniorville nám napísala o jej pocitoch z Vinobrania Seniorville 2011. S jej súhlasom vám jej riadky prinášame:

"Chute a zážitky na Malokarpatskej vínnej ceste!"

Z Bratislavy do Trnavy,
vinár nás pobaví:
vínkom červeným a mäskom husacím!"

Malokarpatská vínna cesta jednu zastávku uskutočnila priamo v areáli Seniorville v Jablonovom. Malokarpatské vrchy sa ozývali od piesní Folklórneho súboru "Kralovan". Pani Dudová ochutnávku vína Elesko s nesmiernou láskou núkala nám. Očividne sme boli šťastní a veselí. Burčák nám rozviazal aj jazyky. Každý mal čo povedať našim profesionálnym pracovníkom. Osobne ja som seba pomenovala ako "tárajka". Humor nemôže zmiznúť z nášho každodenného života.

Ďalšie prekvapenie sme prežili, keď sme sa dozvedeli, že pani riaditeľka Henrieta Valková získala ocenenie v súťaži "Poslanie opatrovať" v Brne. Za úspechy a inovácie v našom zariadení, ktoré zabezpečuje, ju maximálne hodnotili. GRATULUJEME!

Každodennú obetavú prácu, ktorú vykonávajú naše sociálne sestričky, asistentky, opatrovateľky, nemôžeme hodnotiť len finančne, ale láskou, modlitbou.

Moja úvaha patrí aj príbuzným, ktorí žijú v USA, Švajčiarsku, Nemecku a ktorí nemohli byť s nami.

"Vínečko rudé si, od tej druhej,
budú ťa piť, kým budú žiť,
vínečko rudé!"

S úctou ďakujú klienti Seniorville a p. Gírethová, vozičkárka.


My ďakujeme pani Gírethovej za jej pekné slová a želáme jej všetko dobré a tešíme sa do skorého videnia pri ďalších spoločenských podujatiach, ktoré v Seniorville organizujeme.

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

pondelok 3. októbra 2011

Vyskúšajte možnosti coworkingu s Fly & Work Office v príjemnom prostredí v centre Bratislavy.


Pri rozbiehaní vlastného biznisu je nevyhnutné rozhodnúť sa, kde začať podnikať. Nielen dobrý podnikateľský plán, ale aj prostredie, v ktorom prácu vykonávame, môže ovplyvňovať naše výsledky. Začínajúci podnikatelia si vyberú väčšinou domáce prostredie ako miesto na výkon kancelárskych prác spojených s podnikaním, či už z hľadiska šetrenia finančných nákladov alebo z hľadiska pohodlia domova, ktoré im umožňuje tzv. „domáca kancelária“. Navyše pri domácom podnikaní počítajú s tým, že účinnejšie využijú čas, ktorý by stratili napríklad cestovaním v rannej dopravnej špičke. Rovnako predpokladajú, že ušetria viac financií spojených s výdavkami pri každodennej dochádzke za prácou.

Z viacerých štatistík a prieskumov však jednoznačne vyplýva, že dlhodobá práca v domácom prostredí vedie k strate sociálneho kontaktu, tak potrebného pri podnikaní, čo následne negatívne vplýva na psychiku človeka a výsledky jeho práce.

Je overené, že prijateľným kompromisom z viacerých hľadísk je pre začínajúceho podnikateľa tzv. coworking. Podstatou coworkingu je zdieľanie spoločných kancelárií s možnosťou spolupráce s inými profesionálmi, čo už samo o sebe je ideálne prostredie pre efektívne a úspešné podnikanie. Ak má byť totiž začínajúci podnikateľ úspešný vo vlnách nekompromisného podnikateľského prostredia a konkurencie, nezaobíde sa bez informácii, skúseností a rád iných profesionálov, podnikateľov.

Coworking je vhodný napríklad pre individuálnych podnikateľov, menšie podniky, umelcov, grafikov, redaktorov, IT pracovníkov, realitných agentov, advokátov, právnikov, konzultantov, prekladateľov a pod.

Všetky výhody coworkingu vám poskytne Fly & Work Office, ktorý spravuje spoločnosť CompanyHouse, v prostredí ktoré sa aj vám určite zapáči.

Prenajať si môžete samotné pracovné miesto v zdieľanej kancelárii s tým, že pracujete, kedy vám to vyhovuje a platíte len za to, čo využijete.
Fly & Work Office ponúka dve zdieľané kancelárie. V jednej kancelárii sú dve pracovné miesta a v ďalšej päť pracovných miest. K dispozícii budete mať kancelárske potreby, neobmedzené pripojenie na internet (káblové i WiFi), skenovanie, tlač dokumentov. Viac informácií na www.flyandworkoffice.eu.

Rovnako získate možnosť využívať aj ostatné služby administratívneho centra spoločnosti CompanyHouse na Palisádach, v Bratislave - recepciu, foyer, kaviareň, vínnu pivničku, zasadačky a parkovisko. Viac informácií na www.companyhouse.eu.

Rozbehnite svoj biznis so službami Fly & Work Office a budete určíte spokojní!

streda 28. septembra 2011

Vinobranie Seniorville 2011

Keď neprídeme my k vínu, príde víno k nám.

Pre klientov sme pripravili pravú oberačkovú slávnosť so všetkým, čo k nej patrí. Vinobranie v Seniorville Jablonové sa uskutoční dňa 30.septembra o 14:00 hod. v priestoroch zariadenia.

Jeseň nie je len ulica plná opadaného lístia, chladnejšie dni a rozfúkaný účes. V jesenných mesiacoch dozrieva na poliach, v sadoch, či vinohradoch úroda a jej zber je malá oslava zázraku a plodnosti prírody, ale aj práce človeka. Oslavy vína ako kráľovského nápoja a vzdanie holdu ľuďom, ktorí sa podieľajú na jeho výrobe, sú neodmysliteľnou súčasťou jesenných osláv vinárskych oblastí.

„V zariadení Seniorville Jablonové si obyvatelia užívajú svoju jeseň života. V tomto seniorskom veku je pre ľudí náročnejšie zúčastňovať sa na spoločenskom dianí, preto klientom pripravujeme mnohé podnety, ktoré im vrátia spomienky na obdobie aktívneho života.“ riaditeľka zariadenia Mgr. Henrieta Valková kladie dôraz na vytváranie spoločenského života klientov.

V spolupráci s Malokarpatskou vínnou cestou organizujeme pre našich obyvateľov vinobranie. Zariadenie sociálnych služieb Seniorville Jablonové sa zmení na malokarpatské námestie. Za prítomnosti someliéra ochutnáme pýchu našich viníc. V záhrade budú stánky s občerstvením, burčiak, víno, znieť budú tóny ľudových piesní. Výstava Slovenskej ľudovej majoliky, prezentácia tradícií vín a vinárska škola len podčiarknu atmosféru Vinobrania v Seniorville Jablonové.

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

utorok 6. septembra 2011

CompanyHouse - líder v poskytovaní služieb virtuálnych kancelárií na Slovensku.

Čas, kedy pre úspešných podnikateľov boli neraz finančne nákladné kancelárske priestory nevyhnutnosťou, je natrvalo preč. Svetový trend virtuálnych kancelárií je skutočnosťou už aj na Slovensku. Oproti kamennej kancelárii predstavuje pre podnikateľa veľa výhod. Okrem zníženia finančných nákladov na prevádzku, klient získa atraktívnu adresu pre firmu podľa vlastného výberu a servis spojený s komunikačnými službami – napr. služby recepcie, virtuálny asistent, telefónny operátor. Virtuálnu kanceláriu prevádzkuje profesionálna firma, ktorá služby prispôsobuje potrebám a požiadavkám klienta a zvyčajne si klient môže vybrať zo zvýhodnených business balíčkov.

Je samozrejmé, že prostredníctvom virtuálnej kancelárie sa podnikateľ v rámci predplatených služieb môže spoľahnúť na včasné a úplne doručenie potrebných informácií, pripomenutie dôležitých termínov, spracovanie zásielok, vybavenie telefonátov, faxov, emailov atď.

Na Slovensku pôsobí viacero firiem poskytujúcich služby virtuálnych kancelárií. Spoločnosť CompanyHouse s ponukou prestížnej adresy na zriadenie sídla a virtuálnej kancelárie, s priestormi v centre starého mesta v Bratislave na Palisádach, patrí medzi popredné firmy v tejto oblasti podnikania. Jedná sa o spoločnosť s dlhodobou tradíciou, so spokojnými zákazníkmi, kvalitnými službami a individuálnym prístupom ku klientovi.

CompanyHouse je od roku 2004 lídrom na slovenskom trhu nielen v oblasti poskytovania služieb virtuálnej kancelárie, sídla, ale i ďalších činností súvisiacich s podnikaním, a to napr. krátkodobého prenájmu zasadačiek a kancelárií. Navyše poskytuje možnosť kvalitného ubytovania pre cestujúcich obchodníkov a využitie priestoru v útulnej kaviarničke CompanyCafe pre neformálne biznis stretnutia.

CompanyHouse priestory

CompanyHouse zasadacie priestory

Ideálne prostredie pre obchodné stretnutia, prijímacie pohovory, prezentáciu spoločnosti, prípadne prostredie pre konferencie, semináre, workshopy, tlačové konferencie.

CompanyHouse kancelárie

Ak hľadáte kancelárske priestory s administratívnym a technickým zázemím v centre Bratislavy, prípadne potrebujete občasne pracovné miesto v kľudnom a príjemnom prostredí, využite možnosť krátkodobo si prenajať plne funkčnú kanceláriu.

Kaviareň CompanyCafe

Vychutnajte si kvalitnú kávu Mauro pri vyzdvihnutí vašich poštových zásielok. Samozrejmosťou je denná tlač či bezplatné bezdrôtové pripojenie k internetu. Nachádza sa vo foyeri administratívneho centra CompanyHouse.

Apartmán CompanyRoom

Obchodní cestujúci majú možnosť využiť kvalitné ubytovanie v príjemnom apartmáne CompanyRoom, ktorý sa nachádza na treťom poschodí administratívneho centra CompanyHouse. Apartmán umožňuje ubytovanie pre dve osoby v dvojlôžkovej izbe s pracovným kútikom, WiFi pripojením k internetu a telefónnou linkou.


CompanyHouse komunikačné služby

Vyberte si niektorý zo zvýhodnených balíčkov služieb spoločnosti CompanyHouse!

Balíček ECONOMY

Získate nasledovné garantované služby: Sídlo/Korešpondenčnú adresu, príjem písomností, úschovu písomností v priečinku CompanyHouse, notifikáciu o prijatí písomnosti e-mailom, skenovanie písomností a krátkodobý prenájom zdieľanej kancelárie (prac. miesto 20h/rok).

Balíček BUSINESS

Vyberte si balíček služieb Business a zabezpečíte pre vašu firmu služby, akými sú:
Sídlo/Korešpondenčná adresa, príjem písomností, úschova písomností v priečinku CompanyHouse, notifikácia o prijatí písomností e-mailom, skenovanie písomností, doposielanie písomností, pridelenie vlastného telefónneho čísla, preberanie hovorov asistentkou, notifikácia o prijatí hovoru e-mailom a krátkodobý prenájom zdieľanej kancelárie (prac. miesto 25h/rok).

Komplexná správa spoločnosti

Ak potrebujete zabezpečiť pre vašu spoločnosť zastúpenie pred príslušnými úradmi, vedenie účtovníctva, mzdovej agendy, právny servis.

Individuálne služby podľa potreby klienta

Registračné sídlo, doposielanie prijatej pošty, vlastné telefónne číslo, MailDrop, asistentské a sekretárske služby, mail, fax, web hosting a web design, účtovníctvo a iné.
Viac informácií ako aj cenník služieb nájdete na www.companyhouse.eu.

Prajeme vám úspešné podnikanie so spoločnosťou CompanyHouse!

štvrtok 18. augusta 2011

Uplynula prvá päťročnica!

Veľa skvelého jedla, hudba, tanec, šťastné tváre ľudí a dym sfúknutých sviečok, ktorý plní želania. Narodeniny oslavuje azda každý. Iste niekto radšej, niekto menej, no osobne nepoznám nikoho, kto by sa oslavám vyhýbal. Oslávili sme piate výročie založenia zariadenia Seniorville Jablonové.


História narodeninových osláv sa datuje od 4. storočia nášho letopočtu, do obdobia rímskej ríše, kde oslavy narodenín zaviedol ľud ako reakciu na pohanskú minulosť vtedajších Rimanov. Symboly osláv - narodeninovú tortu a sviečky zaviedli Gréci. Pre bohyňu Mesiaca Artemis piekli okrúhle koláče symbolizujúce spln mesiaca, ktoré boli vyzdobené sviečkami. Tie zasa znázorňovali mesačné svetlo. Nemci si takisto pripisujú prvenstvo v používaní torty a sviečok. Ich zvykom boli navrstvené korpusy s plnkou. Do stredu umiestňovali jednu sviečku. Ľudia verili, že dym zo sfúknutej sviečky vynesie želanie oslávenca do nebies a, samozrejme, že sa splní.

Narodeninová torta zariadenia Seniorville Jablonové mala päť sviečok. Dym z piatich sviečok niesol symbolických päť želaní: veľa spokojných klientov i rodinných príslušníkov, spokojných a stále dobre naladených zamestnancov, lepšie sociálne zákony, neustále napredovanie a zvyšovanie štandardu poskytovaných služieb a veľa úspešných rokov.

Piate výročie založenia zariadenia Seniorville Jablonové dopadlo výborne. „Bola to oslava skutočne nádherná,“ spomína Barbora Gíretová, klientka zariadenia a za všetkých klientov jedným dychom dodáva: „prekrásny program, hudba, a jedlo ako na svadbe sme si dlho nevedeli vynachváliť.“

Jedným zo zvykov, ktoré na oslavách p. Gíretovej nemôžu chýbať je príhovor. Aj na narodeninách nášho zariadenia sa zhostila tejto úlohy a v mene klientov vyjadrila svoje úprimné blahoželanie zariadeniu. „Túto úlohu som skutočne prežívala. Bolo mi cťou vystúpiť spolu s osobnosťami nášho zariadenia - Henrietou Valkovou – riaditeľkou Seniorville, Miroslavom Kupkom – lídrom projektu, pánom farárom Naďom, Ondrejom Uhliarikom – starostom obce Jablonové.

Pre každého patrí medzi najdôležitejších hostí rodina. Pani Gíretová pochádza z menšej rodiny, ktorá žije v zahraničí, preto si veľmi váži vzácne chvíle, keď sa môžu stretnúť. „Veľkú rodinu som získala až tu v Seniorville, kde sme všetci spoločne nedávno oslávili moju sedemdesiatku.“ Jedným z hesiel, ktorým sa táto aktívna dáma riadim je Hosť do domu - Boh do domu. „Mala som radosť z toho, že nás počas oslavy prišli pozrieť rodinní príslušníci, či verejnosť a naživo videli, ako si tu žijeme.“

Oslava piatich narodenín Zariadenia Seniorville Jablonové je jednou z mnohých úspešných akcií, ktoré si klienti pochvaľujú. Barbora Gíretová na záver dodáva, že „...po dlhých odpracovaných rokoch môžem povedať, že odkedy som prišla sem, nepoznám stres a aktivity, ktoré tu máme konečne nemusím organizovať, ale naozaj prežívam a užívam si tretiu etapu svojho života.“

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

štvrtok 14. júla 2011

Práve vyšlo!


CompanyArt s radosťou oznamuje všetkým priateľom krásnej literatúry, že pred pár dňami vyšla dlho očakávaná zbierka básní mladej nádejnej autorky Silvie Miklošovičovej pod názvom (s)Tíšená noc. Osemdesiatstranová knižka v pevnej väzbe je doplnená ilustráciami úžasnej slovenskej výtvarníčky Barbory Paulovičovej.

Knižka zatiaľ nie je v oficiálnej distribúcii a v týchto dňoch začíname prípravy na krst knihy, čím sa začne púť tejto knihy po Slovensku. Zatiaľ je v obehu jeden výtlačok v projekte Knihobežník.

Vy, ako čitatelia tohto blogu, však máte možnosť získať knižku už dnes, a to tak, že si ju môžete zakúpiť v pracovných dňoch od 8,00 do 18,00 na recepcii WBA Holdingu, Palisády 33, Bratislava (čo je aj sídlo CompanyArt-u) za cenu 9,90 €. Pri kúpe tejto knihy v sídle CompanyArt-u navyše získavate zadarmo jedno espresso v kaviarni CompanyCafe, ktorá je na tom istom mieste!

Ale to nie je najdôležitejšie: najpodstatnejšie je, že po dohode s autorkami a s ostatnými ľuďmi, ktorí sa podieľali na príprave knihy, sa všetci vzdávajú ich honoráru a z každej predanej knižky venuje CompanyArt 4,70 € na podporu detského kardiocentra a na Dobrého anjela.

Aby ste nemuseli chodiť do CompanyArt-u osobne, do času, kým zavedieme online predaj cez našu stránku, vám dávame možnosť objednať si knižku aj prostrednictvom e-mailu. Napíšte e-mail s objednávkou a vašou adresou na adresu knizka @ companyart.eu. Zaplatiť môžete prostredníctvom služby paypal alebo prevodom na náš účet. Inštrukcie dostanete v potvrdzujúcom e-maile.

Všetci, ktorí sa zúčastnili tohto projektu vám vopred ďakujú za váš záujem a za to, že sa podieľate na dobrej veci a pomáhate tým, ktorí to potrebujú.

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

streda 13. júla 2011

Piate narodeniny Seniorville. Ako bolo?

Pred pár dňami sme v Seniorville oslavovali piate výročie prevádzky tohto jedinečného zariadenia sociálnych služieb. V tomto krátkom videu vám priblížime atmosféru osláv.

utorok 12. júla 2011

Partnerské miesto projektu Knihobežník v CompanyCafe

V portfóliu projektov WBA Holdingu je jeden taký, ktorý nie je zaujímavý z hľadiska obchodného, ale robí nám úprimnú radosť: naša malá kaviarnička CompanyCafe. V týchto dňoch sme ju ešte obohatili o ďalší benefit - stala sa partnerským miestom unikátneho projektu Knihobežník. Je to 23 partnerské miesto tohto systému. A tak si odteraz môžu návštevníci CompanyCafe okrem toho, že si dajú lahodné espresso Mauro, prezrieť aktuálnu výstavu v minigalérii CompanyArt, ktorá je tiež v priestoroch CompanyCafe, tiež odniesť zadarmo nejakú zaujímavú knihu a zapojiť sa do tohto skvelého systému výmeny kníh.

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

piatok 8. júla 2011

"Pouličná výstava" s názvom "Spomienky na Jazznicu 2010"

CompanyArt, charitatívna organizácia pod krídlami WBA Holdingu, pripravila pre návšetvníkov starobilej Banskej Štiavnice sprievodné podujatie k piatemu ročníku jazzového festivalu Jazznica - výstavu fotografií z minuloročného festivalu. Výstava je inštalovaná na jednej z hlavných ulíc Banskej Štiavnice - na ulici Andreja Kmeťa, a to jednak na "trotuári" samotnom vo výkladoch či na staveniskách, ale aj v "Zlatom Dvore", podmanivom priestore v centre Štiavnice. Výstava potrvá do konca mesiaca júl a ak sa v tom čase nedostanete do Štiavnice, na tejto linke si môžete prezrieť, akú fantastickú atmosféru výstava má.

CompanyArt je aktívne hnutie, ktoré má za sebou množstvo podujatí a niekoľko vydaných kníh. Výťažky z aktivít CompanyArtu sú venované vždy na dobročinné účely. Ak máte konto na Facebooku, bude nám potešením, ako sa pridáte k priateľom našej stránky. Viac informácií nájdete na www.companyart.eu.

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

nedeľa 5. júna 2011

Nos proti bolesti

Ľudské šťastie nie je výplodom poznatkov či techniky. Častokrát ľudské šťastie závisí od mnohých pekných vecí, ktoré nič nestoja, ale robia život zaujímavým a hodným jeho prežitia. Každý človek chce prežiť šťastný a spokojný život. Mladosť a staroba tvoria rub a líc jednej mince, jedného ľudského života.

Naši rodičia sú žriedlom skúseností, ktorými nás obohacujú každý deň. Mali by si však zachovávať veselú myseľ. Nie nadarmo sa tvrdí, že veselá myseľ je polovica zdravia. S veselou mysľou sa omnoho lepšie znášajú najrôznejšie zdravotné neduhy, ktoré so sebou seniorský vek prináša.

Často sledujem jednu dámu pripútanú na lôžko na našom Alzheimerickom oddelení. Má krásnu tvár, plnú pokory a vyrovnania s osudom. Leží, nehýbe sa, slovka nevydá, ale jej nežná tvár skrýva v sebe tajomstvá, nevypovedané slová. Vtedy mávam pocit, ako by sa jej posteľ stávala ostrovom a nič ju nespájalo s pevninou, na ktorej žijú ľudia. Akoby neboli ani mosty ani lode.

Stojím nad jej lôžkom a zamýšľam sa nad významom slova útecha. Utešovať znamená nájsť a vysloviť slová, ktoré budú určené iba jej a preniknú až do jej srdca. Utešovať znamená vyrieknúť slová, ktoré sa dotknú srdca postihnutého, ktoré mu otvoria nové horizonty a poskytnú pevnú oporu. Utešovať znamená vstúpiť k niekomu, kto sa uzavrel do seba, komu núdza zavrela srdce a ústa.

Ale musia to byť iba slová?! A čo tak hudba? Spojenie slova a hudby ?

Poznám milých a obetavých ľudí, ktorých poslanie je nosiť radosť medzi choré deti. Ale úsmev predsa nerozlišuje ani vek ani pohlavie, tak som ich oslovila, aby prišli k nám. Aby sa stali jedným z tých mostov, vďaka ktorému prinesieme jas a radosť srdca do izieb klientov. Sú to zdravotní klauni „Červené nosy“. Sú pravidelnou súčasťou nášho domova sociálnych služieb v Seniorville Jablonové.

S napätím a so zatajeným dychom sme vstúpili do izby onej dámy. Pán klaun vylúdil potichúčky do uška jemné tóny balady za sprievodu príjemného hlasu pani klaunky. Prvú minútu sa nič nedialo, nastávalo sklamanie. Zrazu sa krásna tvár dámy prebúdza, začína hýbať nemo ústami, mimikou vrások reaguje na pieseň. Vtedy som pochopila význam vety, že vrásky sú cesty, po ktorých kráča úsmev. Pomocou sily tónov sa nám podarilo prejsť vytvoreným mostom hudby a aspoň na chvíľu vstúpiť na ten jej ostrov a dotknúť sa jej srdca.

Druhý príklad krásneho poslania hudby je klient po úraze, stratil pohyblivosť tela mimo hlavy a krku. Leží celé dni s nádejou na zlepšenie svojej situácie. Jeho stav ho ponára do samého seba, nechce komunikovať s okolím. Nakoľko donedávna vyučoval angličtinu, bol to náš most, vďaka ktorému sme sa chceli k nemu čo najviac priblížiť. Naši klauni ticho vstúpili do izby, predstavili sa. Zahrali veselú scénku študentov na skúške. Skúška spočívala v anglickej pesničke podľa želania pána docenta. Pán docent sa začal usmievať, prihováral sa im anglicky. Skúška študentov dopadla na výbornú. Pán docent bol tak milo prekvapený, že ako prejav uznania všetkým zaspieval tú „svoju“. Podarilo sa nám tak postaviť pevný most na jeho ostrov, pomocou ktorého sa oslobodzuje postupne od minulosti, jeho srdce sa spojilo s jeho telom a začína čoraz viac vidieť to svetlo, čo mu v diaľke žiari.

Naši klauni a ich hudba sú naše veselé svetielko počas dňa a my zase pre nich utvrdzovanie toho, že úsmev v chorobe nemá sekundovku na hodinách, nemá svoju noc a deň. Ale má svoju silu a čaro, ktorá je nemerateľné a jeho platidlom je reč srdca.

Na úsmev nie je nikdy neskoro. Preto keď sa lúčime, lúčime sa s úsmevom , ktorý vždy vraví „do skorého videnia“.

Henrieta Valková, riaditeľka Seniorville Jablonové

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

streda 1. júna 2011

Reportáž o canisterapii v Seniorville v Novinách TV JOJ

Včera sme mali v Seniorville veselo - navštívil nás televízny štáb TV JOJ, ktorý prišiel natočiť šot do Novín TV JOJ o liečebnej metóde, ktorú používame na spríjemnenie pobytu našich klientov - o canisterapii. Ako táto metóda funguje, čo to je a prečo je užitočná, to sa už dozviete z reportáže, ktorú nájdete na tejto linke. O canisterapii hovorí terapeutka Petra, pani riaditeľka Seniorville Valková, no a pochopiteľne účinkuje aj pes Cyrus. Reportáž zo Seniorville je v rozmedzí minút 31:16 až 39:08.

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Seniorville na veľtrhu Dni seniorov 2011

V dňoch 3. až 4. júna 2011 (piatok, sobota) sa bude konať v Stredisku kultúry (Vajnorská 21, Bratislava - Nové mesto) 1. ročník veľtrhu pre seniorov DNI SENIOROV 2011.

Domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie pre pacientov s Alzheirmerovou chorobou a zariadenie pre seniorov Seniorville Jablonové bude jedným z vystavovateľov. Počas konania veľtrhu budú mať návštevníci stánku Seniorville možnosť prediskutovať s našimi odborníkmi tématiku druhu poskytovaných služieb, štandardov v Seniorville, možnosti financovania služieb Seniorville a podobne.

Súčasťou Dní seniorov 2011 budú aj tematické prednášky z rôznych oblastí zamerané na životný štýl seniorov. Vstup na veľtrh je voľný. Srdečne pozývame!

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

piatok 20. mája 2011

Schválenie účtovnej závierky za rok 2010 do konca júna

Dovoľujeme si vás upozorniť na skutočnosť, že do konca júna 2011 je každá spoločnosť povinná predložiť svoju účtovnú závierku za rok 2010 (ak je účtovným obdobím kalendárny rok) na schválenie príslušnému orgánu spoločnosti. Predložená závierka musí byť schválená spolu s návrhom na rozdelenie zisku alebo úhradu strát v súlade so spoločenskou zmluvou alebo stanovami spoločnosti a uložená do zbierky listín obchodného registra.

Radi vás od tejto záležitosti odbremeníme a postaráme sa o jej kompletné vybavenie. Ponúkame vám zvýhodnenú cenu: za s.r.o. 160,- EUR bez DPH a za a.s. 200,- EUR bez DPH. V prípade záujmu nás kontaktujte na infolinke CompanyService +421 2 3241 0030.

Katarína Štaffenová, project leader CompanyService

štvrtok 19. mája 2011

Vnímam - teda žijem

Vážení čitatelia nášho blogu, je nám cťou, že môžeme (so súhlasom autorky) uverejniť úryvok z mailu, ktorá nám, ako klientka Domova sociálnych služieb Seniorville, poslala. Nech sa páči:

Pekný deň prajem pre kolektív - Harmóniu ŽIVOTA!


Dovoľte, aby som sa podelila s vami s mojimi myšlienkami. Moje krédo je pozdraviť sa, prosiť, využiť legislatívu a užívať najkrajšie slovo ďakujem.


Bože "Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi!", jeho vôľa je, že som dožila 70 rokov po DMO.


Ďakujem.


Som matka a starká, no ale toho času patrím do rodiny seniorov, kde dostaneme lásku, starosť, opateru, radosť, kultúru a možnosť modliť sa v kaplnke. Všetko je krásne a ukľudňujúce. Komu za toto môžeme poďakovať? Určite pani Mgr.Valkovej, riaditeľke, ako i celému kolektívu Seniorville v Jablonovom. Čas pre nich neznamená "pracovná doba", či sobota, nedeľa, s nami sú podľa potreby.


Vo veselej atmosfére som mohla oslavovať moje narodeniny a predstaviť moju rodinku. Zmena okolo nás je značne výraznená tým, že sme otvorenejší, myšlienky, žiadosti putujú do červenej krabice, raz v mesiaci čajové posedenie s radosťou absolvuje každý klient, lebo stretneme s "peknou riaditeľkou". Poznamenávam, že každú situáciu zvládne. Pomoc dostávame univerzálne, čo sa týka vo smere elektronickom (počitač, tlačiareň, TV, telefón). V rámci kultúry raz sa ocitneme v atmosfére ľudových zvykov - divadlo, inokedy v 18. storočí kostýmov rokoko a žijeme na hrade, či zámku. VEĽA RADOSTI nám zabezpečia klauni, spev, humor, "Stupavská krčma je...", inokedy "Čože je to 50 ka" (aj 70-ka).


"Vnímam - teda žijem!" - moje heslo dovoľuje hodnotiť ako žijeme.


Ďakuje za všetko klientka Gírethová a miláčik Lédy


(poznámka redakcie: Lédy je psík pani Gírethovej, ktorý ju v Seniorville sprevádza)

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

pondelok 9. mája 2011

CompanyHouse – spôsob ako prezentovať firmu na úrovni a pri rozumných nákladoch

Potrebu profesionálnej prezentácie spoločnosti si v súčasnosti uvedomuje každý podnikateľský subjekt. Časy, keď na vizitkách figurovala domáca adresa prípadne P.O. Box a telefónne číslo, na ktoré nikto nereagoval, sú dávno minulé. Profesionálny imidž sa stal vo svete biznisu nevyhnutným predpokladom úspechu a akousi garanciou kvality služieb. Vybudovať si však vlastnú reprezentatívnu kanceláriu, zamestnať a zaškoliť personál, ktorý sa bude podieľať na budovaní imidžu, si vyžaduje nemalé úsilie a finančné prostriedky, pričom výsledok nie vždy splní predstavy a očakávania. Spoločnosť CompanyHouse vám ponúka ideálne riešenie v podobe virtuálnej kancelárie.

Ide o alternatívne riešenie klasických kancelárskych priestorov. Virtuálna kancelária môže byť ideálnym zázemím, ktoré poskytuje rozmanité výhody klasickej kancelárie, avšak bez vašej prítomnosti. Môžete si tu zaregistrovať sídlo vlastnej firmy a ponechať bežnú administratívnu agendu na profesionálne vyškolený personál. CompanyHouse vám zabezpečí osobný styk s každou návštevou, vybaví telefonáty, e-maily, faxy, príjme a spracuje každú poštovú zásielku. O poštových zásielkach budete informovaný e-mailom, sms správou, prípadne telefonátom a v prípade potreby vám zásielku prepošle na adresu, kde sa práve pohybujete.

CompanyHouse vám poskytne aj e-mailové adresy, zabezpečí priestor pre umiestnenie internetovej prezentácie a postará sa o jej vytvorenie. Vo svojich priestoroch disponuje reprezentatívnymi zasadacími a konferenčnými miestnosťami, ktoré si môžete prenajať za výhodnú cenu a zrealizovať v nich obchodné stretnutia, konferencie, workshopy, či školenia. Pri prenajatí zasadačky môžete využiť služby asistentky, ktorá profesionálne a v súlade s biznis etiketou privíta a uvedie vašu návštevu a poskytne administratívnu podporu počas stretnutia. Okrem zasadačiek disponuje aj plne vybavenými modernými kanceláriami a pracovnými miestami, ktoré si môžete prenajať už od 1 hodiny za výhodnú cenu. CompanyHouse poskytuje aj službu komplexnej správy spoločnosti, prostredníctvom ktorej vás bude zastupovať pred príslušnými úradmi, viesť účtovníctvo a mzdovú agendu, zabezpečí právny servis, ako i ďalšie služby súvisiace s administratívnou správou vašej spoločnosti. Budete tak odbremenený od takmer všetkých administratívnych starostí spojených s bežným chodom vašej spoločnosti a môžete svoj čas investovať do toho, čo je pre vás dôležité – do vášho biznisu.

Katarína Štaffenová, project leader CompanyHouse

štvrtok 24. marca 2011

V Seniorville sa tancovalo!

Profesionálni tanečníci z Tanečného klubu Danube Bratislava v utorok roztancovali spoločenskú miestnosť Seniorvillu. Keďže sa venujú integračným aktivitám pre zdravotne znevýhodnených ľudí aj vo vyššom veku, predviedli rôzne druhy spoločenských tancov v dvojici - profesionálni tanečník a vozíčkar. Pozrite si fotografie, ako sa to klientom páčilo a na FB stránke Seniorvillu nájdete aj krátke video z vystúpenia http://www.facebook.com/Seniorville?ref=ts#!/Seniorville?sk=wall

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

nedeľa 20. marca 2011

Divadlo na Hambálku v Seniorville

Spontánny potlesk a smiech si vyslúžili herci malackého ochotníckeho Divadla na Hambálku, ktorí prišli klientom Seniorvillu a ich rodinným príslušníkom predstaviť prvotinu v repertoári divadla - hru Ženský zákon (hrajú ju už takmer 10 rokov).
Klasickú veselohru Jozefa Gregora Tajovského preložili do záhoráčtiny bratia Moravčíkovci a malackí ochotníci za jej naštudovanie a úspešné predstavenie na festivaloch získali množstvo ocenení.
V spoločenskej miestnosti si rozložili svoje kulisy, s nenútenosťou a radosťou spustili v "spisovnej" záhoráčtine príval gagov, čím rozosmiali celé publikum.
Ako sme sa dozvedeli, poslaním Divadla na Hambálku je rozdávať radosť a úsmev na tvári, a to sa im darí neuveriteľne dobre. Ak sa rozhodnete navštíviť ich domovskú scénu v malackom kine, rozhodne neoľutujete.

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

piatok 11. marca 2011

Rozhovor s novou riaditeľkou Seniorville

Seniorville má už niekoľko dní novú riaditeľku, ktorou sa stala pani Henrieta Valková. Pozhovárali sme sa s ňou, aby sme sa dozvedeli viac o jej doterajších pracovných úspechoch, ale aj o jej očakávaniach, s ktorými prichádza do Seniorvillu.

Čo bolo pre vás motiváciou zúčastniť sa konkurzu na riaditeľa Seniorville?

H.V.: Moja dlhoročná prax v zdravotníctve a posledných päť rokov práce v súkromnom sektore v strednom manažmente mi prinieslo veľa poznatkov a možností zdokonaľovať si svoje organizačné a komunikačné zručnosti. Konkurz som považovala za výzvu pre uplatnenie svojich skúseností a získanie nových zručností, ktorými by som chcela byť užitočná pri rozvoji Seniorvillu.

Aký máte vzťah k starším ľuďom v dôchodkovom veku?

Pred piatimi rokmi som dochovala bezdetnú tetu na rakovinu pľúc, kde som si naplno začala uvedomovať krehkosť a láskavosť starých ľudí, ktorou nám prejavujú vďaku za našu starostlivosť.

Ako vnímate postavenie súčasného slovenského seniora v našej spoločnosti?

H.V.: V poslednom období si uvedomujem, že v mediálnom svete počujeme veľa rôznych výziev na podporu detí, ale málo na podporu našich seniorov. A pritom demografický vývoj ide presne opačným smerom. S neustálym predlžovaním pracovných povinností svojich detí, sú starší ľudia ochudobnení o denný osobný kontakt a komunikáciu v kruhu rodiny. Stúpa ich vnútorná izolácia a ubúda radosť zo života.

Ktoré témy sú podľa vás najpálčivejšími v súčasnej spoločenskej debate v problematike seniorov?

H.V.: V poslednom období vnímam ako najhorúcejšiu tému zrovnoprávnenia poskytovateľov ZS, DSS, kde paradoxne neverejný poskytovateľ má voľné kapacity pre seniorov.

Aké sú vaše doterajšie pracovné skúsenosti?

H.V.: Vysokoškolské vzdelanie na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety som ukončila v roku 2006, no v oblasti zdravotníctva pracujem už od roku 1986. Svoje odborné skúsenosti som získavala počas 20-ročnej praxe na NOU, Bratislava. Úroveň svojich organizačných a komunikačných zručností som si zvyšovala počas pôsobenia v súkromnom sektore zdravotnej starostlivosti posledných päť rokov.

Ako by ste stručne charakterizovali svoju predstavu o vašom pôsobení vo funkcii riaditeľky Seniorville?

H.V.: Cieľ svojej práce v Seniorville vidím v zabezpečovaní nadštandardnej starostlivosti, pocitu domova, úcty a rešpektu voči klientom zariadenia.

Ktoré úlohy považujete v tejto chvíli za najdôležitejšie?

H.V.: Podporu vnímania hlavných cieľov Seniorville u zamestnancov, podporu rozvoja aktivačných činností klientov a snahu priniesť našim seniorom pocit bezpečia a zázemia v Seniorville.

Aké sú vaše osobné záujmy? Ako trávite voľný čas?

H.V.: Druhý rok sa venujem angličtine. Nakoľko som bývalá športovkyňa, vyznávam kultúru pohybu. Pravidelne navštevujem hodiny spinningu a cez víkend chodím na kurz tanca „Karibic Ladies“.

Čo je podľa vás v živote človeka najdôležitejšie?

H.V.: Ak sa nám podarí v živote nájsť miesto, kde nachádzame teplo a istotu, kde panuje vzájomná dôvera a láskyplná pozornosť jedného voči druhému, kde nás vždy prijímajú s otvoreným srdcom, vieme že sme kráčali po tých správnych cestách.

streda 2. februára 2011

Návšteva poľovníkov

Trúbenie jeleňov v ruji, ukážka práce s poľovníckym psom, videá z tzv. fotopascí zachytávajúce lesnú zver vo svojom prirodzenom prostredí a množstvo zaujímavých informácií, ale aj príhod z lesa, mohli včera popoludní vidieť a zažiť klienti Seniorvillu.
Redaktori časopisu Poľovníctvo a rybárstvo si pre nich pripravili aj živé ukážky trofejí, vysvetlili im ako prebieha poľovnícky rok a že sa vonkoncom nezhoduje s tým kalendárnym a neobišli ani najväčšie problémy týkajúce sa pytliactva, ochrany slovenskej prírody a starostlivosti o zver.
Diváci sa im oplatili živým záujmom, zahrnuli ich množstvom otázok a maskotom popoludnia sa stal bez najmenších pochýb skvelý bavorský farbiar Atos, ktorý vďaka svojej úžasnej povahe poslúžil aj ako canisterapeutický psík.
Na záver zaznel aj prísľub ďalšieho stretnutia, tentokrát však vonku pri srnčom guláši. Budeme sa tešiť!
P.S. Na ochutnávku atmosféry si pozrite niekoľko fotografií, čoskoro by malo pribudnúť aj krátke video z toho najlepšieho zo včerajšieho popoludnia.


pošli do vybrali.sme.sk