štvrtok 27. júna 2013

Petterapia


Nielen vo svete, ale aj u nás v Seniorville a Alzheimer centre Avalon sa do popredia dostávajú terapie so zvieratami. Práve tieto stvorenia sa stávajú čoraz  viac dôležité  pre psychickú pohodu človeka. Petterapii sa tešia nielen klienti vitálni, ale je účinná najmä u klientov s Alzheimerovou chorobou alebo inými poruchami pamäte  alebo klientov čiastočne až úplne imobilných. 


Raz za 1-2 týždne k nám chodievajú canisterapeuti so špeciálne cvičenými psami. Navštevujú nielen ľudí odkázaných na pomoc druhej osoby, ktorým je zabezpečovaná starostlivosť v špecializovanom zariadení a domove sociálnych služieb, ale aj ľudí vitálnych ubytovaných v zariadení pre seniorov. Ľudia vo vysokom veku, najmä tí, ktorí sú umiestnení v zariadeniach sociálnych služieb, majú často pocit nepotrebnosti, trpia depresiami, nevidia dôvod, prečo by mali žiť. Psy vzbudzujú v týchto osobách pozitívne emócie. Zlepšuje sa vzájomná komunikácia obyvateľov zariadenia sociálych služieb. Spoločné chvíle strávené v prítomnosti psíka uvoľňujú napäté vzťahy. Pre mnohých je psík relaxom, maznajú sa s ním a hladia ho. Pre iných je zase zdrojom aktivity. Psík aportuje, behá, nabáda k pohybu. U ľudí so sklonom k agresii tento štvornohý terapeut pomáha zmierňovať mieru agresivity. Ľudí s Alzheimerovou chorobou a inými poruchami pamäte psík udržuje v pozornosti dlhšie ako iné objekty, pozorujú ho a skúmajú. Dotyk a pohladenie uspokojujú potrebu po nežnosti, ktorá je u nich zvýšená. Motivuje k rozvoju motorických schopností. Prispieva k zníženiu osamelosti a uzavretosti, podporuje spontánnosť prejavu. Zvyšuje neverbálne komunikačné schopnosti. Vždy, keď k nám zavítajú, je cítiť v celom zariadení uvoľnenú atmosféru plnú spokojnosti a šťastia. 

Okrem canisterapie sa bežnou súčasťou aktívít dňa v Seniorville stala aj terapia so zajačikmi, ktoré sú od leta 2012 obyvateľmi nášho zariadenia. Pri terapiách sa využíva pozitívne pôsobenie zajačikov na psychické a fyzické zdravie človeka. Osobný kontakt so zajacom, ale i so spomínanými psíkmi, ovplyvňuje ľudský organizmus. Vytvorenie citového vzťahu človeka so zvieratkom napomáha k uvoľňovaniu endorfínov, známych ako hormóny šťastia, ktoré napomáhajú k dobrej nálade a pocitu šťastia. Okrem endorfínov dochádza i k uvoľňovaniu interferónu posilňujúceho imunitný systém. 


Kontakt so zvieratkom pomáha uviesť klienta do lepšieho duševného stavu. Petterapia má pozitívne účinky na rozvoj jemnej a hrubej motoriky, orientáciu v čase a priestore, sociálneho cítenia a poznávania, pomáha pri koncentrácii a pamäti, podnecuje k pohybu a prispieva k  duševnej rovnováhe a motivácii. Poslaním zariadenia sociálnych služieb Seniorville a Alzheimer centra Avalon je prinášať na Slovensko nové metódy v starostlivosti a prístupoch ku klientom v seniorskom veku. Seniorville je etablovaným zariadením a funguje v zmysle už overených procesov na základe niekoľkoročných skúseností. Za sedem rokov existencie sa podarilo rozšíriť Seniorville o 28 jednolôžkových izieb, o nové špecializované zariadenie, ktoré dostalo názov Alzheimer centrum Avalon a v neposlednom rade i o nové kapacity v Trenčíne, kde sa Seniorville nachádza v nádhernom neskororenesančnom kaštieli  s veľkým anglickým parkom.