utorok 13. mája 2014

Muzikoterapia

„Spievajže si, spievaj, spevavé stvorenie...“ 

Text tejto piesne bol dlhé roky jednou z prvých básní, ktoré si prváci mohli prečítať v ich prvej čítanke. Hudba je krásny dorozumievací jazyk pre všetky situácie a emócie – spev či hra na hudobných nástrojoch vedia ľudí povzbudiť aj rozosmiať, niekedy naopak utíšiť či rozplakať. Ani u nás v Seniorville sa hudbe nevyhýbame. Používame hudbu ako súčasť muzikoterapie – v Alzheimer centre Avalon sa stretávame každý týždeň a vrámci celého Seniorvillu raz za dva týždne a nerátame rôzne spoločenské podujatia, kedy sa hudba prihlási o slovo spontánne.  

Ako vyzerá také muzikoterapeutické stretnutie?

Úvodná aktivita prebieha v zásade dvoma spôsobmi - ak je potrebné klientov zaktivizovať, tak napríklad pomocou psychomotorického cvičenia za použitia mäkkej lopty, ktorú si klienti hádžu či kotúľajú po stole. Ak je potrebné naopak skupinu klientov upokojiť a skoncentrovať, použijeme napríklad hudobné hádanky (zahráme kúsok melódie pesničky, klienti hádajú jej názov). Jadro môže byť napríklad spievanie pesničiek – s doprovodom či bez doprovodu gitary, spolu s Orffovým inštrumentáriom, sprevádzané tlieskaním. Môžme klientov podnecovať k navrhovaniu pesničiek, rešpektujeme tempo i náladu skupiny - sú dni, kedy sú vhodné smutnejšie, baladické piesne a naopak dni, kedy je potrebné klientov rozveseliť veselšími nápevmi.

Záver stretnutia načasujeme podľa potrieb a želaní klientov. Môže byť ukončené neverbálnou technikou (napríklad "orchester" kedy klienti hrajú na nástrojoch podľa pokynov dirigenta - terapeuta či klienta) alebo pomocou zhodnutia sa na poslednej, rozlúčkovej piesni.

Táto štruktúra stretnutia je vhodná pre všetky skupiny klientov a snažíme sa ju napĺňať podľa aktuálnych potrieb aj nápadov všetkých zúčastnených, častokrát aj za cenu nevyužitia terapeutom pripraveného konceptu stretnutia.


Ak vás tento článok zaujal, ste vítaní na našich muzikoterapeutických stretnutiach v Seniorville Jablonové.


Vierka Valašteková

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk