piatok 30. apríla 2010

Tlačová konferencia 5. mája 2010

Srdečne si vás dovoľujeme pozvať na tlačovú konferenciu Starostlivosť o seniorov (nielen) s Alzheimerovou chorobou pri príležitosti otvorenia Alzheimer oddelenia a nového zariadenia sociálnych služieb Seniorville Jablonové II.

Stretnutie sa uskutoční v stredu 5. mája 2010 o 11.00 v Letnej zasadačke administratívneho centra Palisády 33 v Bratislave, kde je aj sídlo neziskovej organizácie Harmónia života.

Informovať vás budú:
  • Ing. Martin Hantabál, riadiaditeľ n.o. Harmónia života,
  • MUDr. Marián Jánoš, riaditeľ zariadenia sociálnych služieb Seniorville Jablonové,
  • Monika Jánošová, vrchná sestra zariadenia sociálnych služieb Seniorville Jablonové,
  • MUDr. Jarmila Struňáková, gerontopsychiatrička Seniorville Jablonové,
  • a príbuzní pacientov s Alzheimerovou chorobou.
Pre záujemcov je po skončení tlačovej konferencie zabezpečený odvoz na prehliadku a slávnostné otvorenie Seniorville Jablonové II. a Alzheimer oddelenia.

Kontaktná osoba: Júlia Harmanová, 0918 387801

utorok 27. apríla 2010

Syndróm suchého oka

Syndróm suchého oka je závažná porucha zdravia, ktorá môže viesť k trvalému poškodeniu rohovky a spojovky. Podľa posledných prieskumov, ochorením trpí každý piaty pacient, ktorý navštívi očnú ambulanciu /až 15-17 % populácie/.
Suché oko vzniká v dôsledku nedostatočného zvlhčenia povrchu oka slzným filmom, čo následne vedie k vysýchaniu rohovky a spojovky. Slzný film sa skladá z 3 zložiek, medzi ktorými musí byť rovnováha /lipidová, mucinózna a vodná/. V prípade narušenia rovnováhy troch zložiek sa nevytvára plnohodnotný slzný film a dochádza k vzniku syndrómu suchého oka.

Prejavy
- pocit suchých očí
- pocit piesku, cudzieho telieska v oku
- pocit škriabania v oku
- pocit unavených, červených očí
- pocit ťažkých, opuchnutých viečok
- pocit svrbenia, pálenia, rezania
- pocit nadmerného slzenia

Príčiny zníženej produkcií slzného filmu
1. Vekom podmienené /vyšší vek, častejšie ženy/
2. Hormonálne /obdobie menopauzy u žien, laktácia, antikoncepcia/
3. Imunologické /Sjogrenov sy., Reumatidná artritída, Psoriáza, črevné choroby, Lupus, Crohnova choroba, Ulcerózna kolitída,.../
4. Hyponutričné /hypovitaminóza, alkoholizmus/
5. Farmakologické /užívanie anxiolytík, antidepresív, liekov na spanie, antihistaminík, antihypertenzív, diuretík/
6. Traumatické /excísia tumoru slznej žľazy, ožarovanie ako súčasť terapie rakoviny, poleptanie, popálenia, škodlivé noxy z ovzdušia/
7. Zápalové /chronické zápaly viečok, opakované jačmene/
8. Iné /refrakčné laserové operácie, nosenie kontaktných šošoviek, aplikácia botulotoxínu, topická anestéza/
9. Pracovné /dlhodobá práca s počítačom, viac ako 2 hodiny denne, nedostatočná vlhkosť vzduchu, klimatizácia, ventilácia, prašnosť prostredia, výpary z náterov a rozpúšťadiel, z výstuží nábytku, tapetových lepidiel, rôzne vône, pachy, prach z čalúnení, kobercov, dymy z kúrenia a aerosoly z prostriedkov na udržiavanie čistoty. Provokujúcim faktorom môže byť aj cigaretový dym a látky uvoľňované pri fotokopírovaní alebo z niektorých kancelárskych strojov.

Liečba
Najdôležitejším faktorom je určiť príčinu zníženej produkcie slzného filmu a pokúsiť sa ju odstrániť, čo je ale veľmi problematické / viď príčiny/.
Ochorenie teda nevieme vyliečiť, vieme iba zmierniť jeho prejavy a to substitúciou / náhradou/ sĺz. Na zmiernenie príznakov používame umelé slzy alebo gély, prípadne ich kombináciu. Na Slovenskom trhu dostanene kúpiť v lekárňach tieto preparáty: Lacrisyn gtt, Hypromelóza gtt, Hypromelóza P gtt, Arufil gtt, Sensivit gtt, Hypotears gtt, Hypotears gel, Vidisic gel, Systane gtt a iné.

Čo sa stane ak sa suché oko nelieči?
Dochádza k zhoršovaniu subjektívnych príznakov, zhoršuje sa zásobovanie spojovky a rohovky, v závažných prípadoch dôjde až k strate priehľadnosti, v najťažších prípadoch až k slepote.

Aj tu platí, že najlepšia ochrana je prevencia.

MUDr. Adriana Smorádková, LaSalus


Zelený zákal prichádza bez bolestí a vážnych príznakov

Glaukóm (zelený zákal) je skupina chorobných stavov oka, pri ktorých dochádza k progresívnemu poškodzovaniu zrakového nervu. Najväčšie nebezpečenstvo tohto ochorenia spočíva v absencii klinických príznakov. Postihnutý vôbec nemusí trpieť bolesťami oka alebo zmenami vo videní a preto veľmi často o svojom ochorení ani nevie. Čo je však najhoršie, bez odbornej pomoci a bez adekvátnej liečby dochádza k vážnemu poškodeniu zrakového nervu s následným poškodením zrakových funkcií a neskôr dochádza aj k nezvratnej strate videnia. Názov glaukóm pochádza zo strarogréckeho slova glaukos, čo znamená „šedomodrý“. Oko s pokročilým štádiom glaukómu má práve šedomodrú farbu a odtiaľ pochádza toto pomenovanie.
Výskyt
Glaukóm je vo vyspelých krajinách druhou najčastejšou príčinou slepoty. Spolu na toto ochorenie trpí približne 1 % obyvateľstva, pričom riziko značne stúpa s vyšším vekom. Podľa odhadov trpí týmto ochorením viac ako 70 miliónov ľudí na celom svete, ale len polovica z nich o tejto diagnóze vie a ešte menšie percento z nich je aj správne liečených. Minimálne 7 miliónov pacientov s glaukómom je slepých na obe oči a toto číslo sa zvyšuje. V rozvojových krajinách je glaukóm v 13% príčinou slepoty. V Európe trpí glaukómom 9,25 miliónov ľudí, pričom liečených je asi 5 miliónov. Najčastejšou formou glaukómu je primárny glaukóm s otvoreným uhlom. Postihovaní bývajú predovšetkým starší ľudia. Výskyt ochorenia v skupine 70-80-ročných je minimálne osemkrát vyšší ako v skupine 30-40-ročných. Pravdepodobnosť výskytu glaukómu sa zvyšuje vekom, pričom obe pohlavia sú postihnuté rovnako, aj keď v starobe sú ženy postihované o niečo častejšie ako muži.
Definícia
Glaukóm je v odbornej literatúre definovaný ako chronické, progresívne ochorenie so zmenami terča zrakového nervu, vrstvy nervových vlákien sietnice a zorného poľa. Pri neskorej diagnóze a pri nedostatočnej liečbe dochádza k nezvratnému poškodeniu zraku a v najťažších prípadoch až k slepote. Pri glaukóme dochádza k poškodeniu buniek zrakového nervu, pričom najskôr sa poškodia výbežky (axóny) týchto (gangliových) buniek a neskôr odumierajú aj samotné gangliové bunky zrakového nervu. Poškodenie buniek zrakového nervu sa prejavuje typickými výpadmi v zornom poli. Postupne sa zhoršuje zraková ostrosť, farebné videnie, kontrastné a periférne videnie až dochádza k úplnej slepote.
Príčiny
Nie sú známe všetky príčiny zeleného zákalu. Dôležitú úlohu zohráva vnútroočný tlak (intraocular tension- IOT). Je to tlak vo vnútri očnej gule. Normálny vnútroočný tlak je prejavom rovnováhy medzi tvorbou a odtokom vnútroočnej tekutiny. Štatisticky je normálna hodnota vnútroočného tlaku v rozmedzí 10-20 Torr. Oko každého jedinca je rôzne citlivé na daný vnútroočný tlak. Zvýšený vnútroočný tlak (nad 21 mmHg ) sa považuje za hlavný rizikový faktor zeleného zákalu. Ten je však len jednou z mnohých príčin poškodenia zrakového nervu. Na vzniku glaukómu sa podieľajú aj cievne faktory, ktoré vedú k poškodeniu zrakového nervu. V dôsledku zvýšenej tvorby alebo zhoršenia odtoku vnútroočnej tekutiny sa v oku hromadí väčšie množstvo tejto tekutiny, ktorá nemôže odtekať a v oku stúpa vnútroočný tlak . Zvýšený vnútroočný tlak poškodzuje hlavne veľmi citlivé bunky zrakového nervu. Poškodené zrakové nervy už nemôžu podávať mozgu všetky informácie a postupne dochádza k výpadkom v zornom poli, ktoré sú pre glaukóm typické. Zrakový nerv môže po určitom čase dokonca úplne odumrieť, odborne sa tento stav nazýva atrofia. Existuje aj glaukóm, nazývaný normotenzný, pri ktorom je vnútroočný tlak v norme a napriek tomu dochádza k poškodeniu zrakového nervu. Naopak mnoho ľudí má zvýšený vnútroočný tlak a pritom nedochádza u nich k rozvoju typických glaukómových zmien. Tento stav nazývame očná hypertenzia.
Tvorba a odtok vnútroočnej tekutiny
Vnútroočná tekutina vzniká v oku nepretržite. Jej vyvážená tvorba a odtok zabezpečuje výživu vnútroočných štruktúr (rohovky a šošovky) a podieľa sa na udržiavaní správneho napätia oka. Tvorí sa vo vráskovcovom teliesku (latinsky- corpus ciliare), ktoré sa nachádza za dúhovkou. Odtiaľ sa dostáva za šošovku, ktorú obmýva, cez otvor zrenice preteká pred šošovku a do tzv. prednej komory. Predná komora je tvorená zadnou plochou rohovky, prednou plochou dúhovky a prednou plochou šošovky. Miesto, kde sa spája predná plocha rohovky a predná plocha dúhovky sa nazýva komorový uhol. A práve týmto komorovým uhlom vnútroočná tekutina z oka odteká. Pri zvýšenej tvorbe vo vráskovcovom teliesku alebo pri zhoršenom odtoku v komorovom uhle dochádza k hromadeniu vnútroočnej tekutiny v oku a následne sa zvyšuje vnútroočný tlak.
Všeobecne sa dá povedať, že rizikovými faktormi glaukómu sú:
· zvýšený vnútroočný tlak (nad 21mmHg)
· vek nad 40 rokov
· rodinný výskyt glaukómu
· príslušnosť k afroamerickej rase
· krátkozrakosť (myopia )
· diabetes mellitus
· migréna a vazospazmy (Reynaudov syndróm)
· kardiovaskulárne ochorenia, veľmi vysoký alebo veľmi nízky krvný tlak, arterioskleróza, cukrovka
· príliš krátka očná guľa (napr. pri ďalekozrakosti)
· poranenia očí (vznik sekundárnych glaukómov)
· dlhodobá liečba steroidmi

Formy a prejavy
Glaukóm sa vyskytuje v dvoch základných formách – primárny a sekundárny. Primárny glaukóm vzniká bez nadväznosti na iné očné alebo systémové ochorenia, vyskytuje sa obojstranne a pravdepodobne vzniká na genetickom podklade. Primárny glaukóm sa ďalej rozdeľuje na kongenitálny, infantilný, glaukóm s otvoreným uhlom a glaukóm so zatvoreným uhlom. Sekundárny glaukóm sa vyskytuje v súvislosti s iným očným alebo celkových ochorením, po úrazoch oka, vnútroočných operáciach, pri užívaní niektorých liekov. Vyskytuje sa jednostranne alebo obojstranne a rozdeľuje sa na glaukóm s otvoreným uhlom a glaukóm so zatvoreným uhlom.

Najčastejší typ glaukómu je primárny glaukóm s otvoreným uhlom (PGOU), známy aj pod označením nezáchvatový, ktorý tvorí až 70% všetkých glaukómov. Ten je veľmi zákerný v tom, že človek nepociťuje žiadnu bolesť, ani vizuálne poruchy. Častými potiažami ešte pred vypuknutím problémov, respektíve diagnostiky glaukómu sú občasné tlaky v očiach a za očami, zvýšená únava očí, slzenie, rozmazané videnie, častejšia potreba zmeny okuliarovej korekcie a bolesti hlavy. Tento typ glaukómu sa vyskytuje najviac u osôb nad 60 rokov života. Podstatou je zvýšenie vnútroočného tlaku v dôsledku poruchy odtoku vnútroočnej tekutiny z oka na úrovni hlavne trabekulárného systému v komorovom uhle. Postupne dochádza k zvyšovaniu vnútroočného tlaku a následne k útlaku vnútroočných štruktúr. Postihnuté bývajú obidve oči, často asymetricky. Pri rodinnom výskyte býva riziko rozvoja glaukómu u ďalšieho pokrvného príbuzného až 15x vyššie oproti ostatnej populácii. Napr. u afroamerickej rasy je výskyt PGOU 4-6-krát častejší ako u ostatných ľudských rás a 4-6-krát častejšie vedie k slepote. Jedinou možnosťou je preventívne vyšetrenie u očného lekára. Bez adekvátnej a kontinuálnej liečby dochádza postupne k poškodeniu terča zrakového nervu s následnými drobnými výpadmi v zornom poli. Neskôr, bez adekvátnej liečby, dochádza k ťažším zmenám v zornom poli, postupne k splývaniu a rozširovanie výpadov. Na záver dochádza k zhoršovaniu zrakovej ostrosti, k trubicovému videniu až k strate videnia, k slepote.

Druhý, pomerne častý typ glaukómu je primárny glaukóm so zatvoreným uhlom (PGCU), označovaný aj ako záchvatový typ, ktorý tvorí asi jednu pätinu všetkých glaukómov. Tento typ glaukómu vzniká v predisponovaných očiach, ktoré sú kratšie (napr. pri hypermetropii-ďalekozrakosti), majú menšiu a vyklenutejšiu rohovku, plytkú prednú komoru, úzky komorový uhol a relatívne hrubšiu šošovku. Akútny glaukómový záchvat môže vyprovokovať kombinácia dlhšieho pobytu v tme, požitia väčšieho množstva tekutiny v krátkej dobe, vypitie viacerých káv a výrazný stres. V takýchto prípadoch prudko stúpne vnútroočný tlak z fyziologickej hodnoty 14 – 20 Torr na 40 – 60 Torr. Počas záchvatu dochádza k viacerým príznakom.
Hlavné príznaky glaukomového záchvatu sú:
– neznesiteľná, veľmi silná, pulzujúca bolesť celého oka, polovice alebo celej hlavy, ktorá môže dokonca vystreľovať do celého tela ( pacient si nemusí uvedomovať, že bolesť vychádza práve z oka)
– svetloplachosť, nevoľnosť a zvracanie
– výrazné slzenie, sčervenanie oka, najmä okolo dúhovky (farebná časť oka)
– zrenica postihnutého oka je rozšírená a nezúži sa ani v jasnom svetle
– rohovka sa zahmlieva, postihnutý môže vidieť farebné kruhy okolo svetiel, zrak sa zhoršuje
Prejavy ochorenia sú v takomto prípade neprehliadnuteľné a postihnutý je nútený okamžite vyhľadať odbornú pomoc.
Akútny glaukóm sa v princípe môže objavovať v každom veku, avšak počet ochorení s vyšším vekom rastie. Muži a ženy bývajú v mladšom veku postihovaní akútnym glaukómom rovnako často, v starobe sú ženy postihované o niečo častejšie než muži.
Priebeh glaukómu
Postup straty zraku je v prípade zeleného zákalu charakteristický. Najprv dochádza k malým výpadkom v zornom poli. Postupom času sa výpady stávajú neprehliadnuteľné. Človek stráca takzvané periférne videnie a vidí už iba tiene a čierne škvrny. V závere má pacient koncentricky zúžené zorné pole, po ktorom nasleduje už iba tma. Najčastejšia forma zeleného zákalu – chronická, nastupuje pomaly, veľmi nenápadne, bez akútnych príznakov. To je dôvod, prečo mnohí pacienti prichádzajú k oftalmológovi neskoro. Lekári preto odporúčajú ľuďom starším ako 40 rokov pravidelne raz ročne navštíviť očného lekára a absolvovať preventívnu očnú prehliadku.

Diagnostika
Medzi základné oftalmologické vyšetrenia pri podozrení na glaukóm patria:
– vyšetrenie zrakovej ostrosti
– zmeranie vnútroočného tlaku tonometrom (kontaktnou alebo nekontaktnou metódou)
– zmeranie hrúbky rohovky (pachymetria)
– farbocit
– vyšetrenie predného segmentu oka štrbinovou lampou
– vyšetrenie komorového uhla
– vyšetrenie očného pozadia so zameraním sa na zrakový nerv
– vyšetrenie zorného poľa, pomocou perimetra

Na základe rozhodnutia a uváženia oftalmológa sú pacienti odosielaní na
vysokošpecializované vyšetrenia (rôzne zobrazovacie techníky), ktoré upresnia štádium a rozsah poškodenia. Patrí sem vyšetrenie:
· GDX - čo je laserová polarimetria, ktorá analyzuje a zmeria hrúbku nervových vlákien na sietnici okolo terča zrakového nervu
· HRT II - je skenovací laserový oftalmoskop, ktorý vyhodnotí terč zrakového nervu
· OCT vyšetrenie- optická koherentná tomografia, ktorá tiež vyšetrí hrúbku nervových vlákien a posúdi terč zrakového nervu
· Kontrastné vyšetrenie
· Farebná dopplerovská ultrasonografia- zhodnotí prekrvenie zrakového nervu

Liečba
Neexistuje žiadna samoliečba glaukómu. Cieľom liečby je chrániť zrakový nerv spôsobmi, ktoré znižujú vnútroočný tlak a zlepšujú prekrvenie zrakového nervu. Pri primárnom glaukóme s otvoreným uhlom sa liečba zameriava na zníženie vnútroočného tlaku pomocou antiglaukomatóznych kvapiek. K dispozícii sú rôzne skupiny účinných látok. Pokiaľ táto liečba nie je dostatočne účinná očný lekár volí iné typy antiglaukomatík alebo pristupuje k ich kombináciam. Pri nedostatočnej účinnosti týchto kvapiek je možné pristúpiť k ďalším terapeutickým možnostiam a to k laserovej liečbe alebo k operačnému zákroku. Sú vypracované európske štandardné postupy pri liečbe glaukómu, ktoré sa uplatňujú aj u nás na Slovensku.

Pri akútnom glaukómovom záchvate je nutné ihneď vyhľadať odbornú lekársku pomoc. Pacient v takýchto prípadoch je hospitalizovaný. Pomocou kvapiek, liekov a infúzii sa docieli zníženie vnútroočného tlaku a následne sa urobí operácia, ktorá zabráni v budúcnosti vzniku záchvatu.

Pri neurčitých očných potiažach je nutné navštíviť očného lekára za účelom vylúčenia glaukómu.

Úprava životosprávy
Okrem klasickej a nevyhnutnej terapie, ktorá zníži vnútroočný tlak pomocou špeciálnych antiglaukomatóznych kvapiek je vhodné upraviť aj životosprávu. Úprava životosprávy zahŕňa úpravu stravovacích návykov, obmedzenie až vylúčenie fajčenie, dostatok fyzickej aktivity, dostatok spánku. Dôležité okrem kompenzácie vnútroočného tlaku je zlepšiť prekrvenie zrakového nervu. To je možné docieliť úpravou krvného tlaku, pravidelným telesným cvičením (denne postačuje pár drepov, rýchla chôdza, jednoduché cviky s rukami – zovretie a roztvorenie prstov na rukách a nohách, občasné pomasírovanie zatvorených očí cez mihalnice a podobne). Pravidelný príjem vitamínov, antioxidantov a iných látok, ktoré môžu ovplyvňovať vyššie spomínané rizikové faktory môže byť pre oči tiež prospešné. Napr. Ginko biloba (významne znižuje oxidatívny stres buniek), čučoriedky, čaj, tmavá čokoláda (ktorá obsahuje aj vazoprotektívne látky), v rozumnej miere aj káva, ktoré majú schopnosť znižovať oxidatívny stres buniek.
Pacienti s glaukómom by sa mali vyhnúť ťažkej telesnej námahe a stresovým situáciam. Tiež nie je vhodné, aby prijímali väčšie množstvo tekutín naraz. Pri správnej liečbe môžu používať aj slnečné okuliare.

Prevencia
Glaukóm je ochorenie, ktorého liečba patrí do rúk oftalmológa. Keďže často prebieha bez príznakov a pacient o ochorení ani nevie je veľmi dôležitá preventívna prehliadka u oftalmológa. Čo sa týka primárneho glaukómu s otvoreným uhlom odporúča sa preventívne vyšetrenie u očného lekára všetkým ľuďom nad 40. roku života minimálne 1x za rok, vrátane zmerania vnútroočného tlaku. Aj ostatné typy glaukómu sa dajú pri prevencii odhaliť alebo aspoň predpokladať a následne si lekár dohodne s pacientom ďalšie kontroly a sledovania.

Prognóza
Liečba glaukómu býva celoživotná a vyžaduje si dobrú spoluprácu pacienta s oftalmológom. Je obzvlášť dôležité vedieť, že glaukóm je nevyliečiteľné ochorenie. Ale vo väčšine prípadov sa dá veľmi dobre kompenzovať a pri včasnej diagnostike a správnej liečbe nedochádza k závažným poruchám zrakových funkcií. V prípade, že sa glaukóm nelieči dochádza k ťažkým poškodeniam zraku až k oslepnutiu. Neliečený akútny glaukóm vedie väčšinou k rýchlemu oslepnutiu v priebehu pár dní či dokonca pár hodín. Tiež je dôležité vedieť, že už vzniknuté glaukómové poškodenia sa liečbou nedajú odstrániť. A u pokročilého glaukómu ani okuliare nezlepšia videnie.

Preto nezabúdajte, že najlepšia ochrana pred akýmkoľvek ochorením je prevencia.

MUDr. Adriana Smorádková, LaSalus

piatok 23. apríla 2010

Zabudnite na starobince!

Hovorí vám niečo slovo „starobinec“? Správne. Je to budova, kde bývajú starí ľudia.

Za komunizmu toto slovo označovalo miesto, kde sa „odkladali“ starí a nepotrební dôchodcovia, ktorí už boli len na príťaž.

„Dáme ťa do starobinca a bude pokoj!“, počul som často ako malý chlapec suseda, ktorý takto strašil svojho otca. Nielen sused, ale celý socialistický systém zakorenil vo mne slovo starobinec ako strašiaka. Ako niečo, čoho sa treba obávať a teda zákonite sa tomu vyhýbať. Bohužiaľ nielen vo mne, ale v celej spoločnosti.

Máme 21 rokov po Nežnej revolúcii. V myslení ľudí sa veľa zmenilo. Na niečo sme si zvykli rýchlejšie, na niečo pomalšie. Záleží na tom, ako je to v nás zakorenené. Čo sa stupnice zakorenenia týka, starobinec by určite figuroval na poprednom mieste. Dokonca aj médiá ešte stále často využívajú tento negustiózny výraz, ktorý podľa mňa vznikol spojením dvoch slov – starý a binec. Voľne preložené „starý neporiadok“. Aj keď musím uznať, že niektoré zariadenia v našej republike sa významu tohto spojenia dosť podobajú. Najmä tie, ktoré sú takpovediac „nie súkromné“.

Našťastie nemáme len „staré neporiadky“, ale aj „nové poriadky“, čo by som do novodobej terminológie preložil ako „zariadenia pre seniorov“. Nové, svetlé, čisté, bezbariérové, so všetkým komfortom a službami, aké si naši seniori zaslúžia.

Doprajte svojim starým rodičom pokojnú a bezstarostnú jeseň života v moderných zariadeniach pre seniorov. Zabudnite už konečne na staré a pochmúrne starobince!

Marián Jánoš, riaditeľ Seniorville Jablonové

štvrtok 22. apríla 2010

"Neustále vzdelávanie"... Alzheimer :-)


Nedá mi po týchto dňoch strávených v Memory centre , aby som nereagovala. Mám za sebou druhú časť tréningov pamäte, ktoré sú veľmi dôležité pre ľudí s ochorením Alzheimera, ale i širokú populáciu aktívnych seniorov. Nikdy som neverila, že by ma v mojom veku ešte niečo dokázalo tak nadchnúť, ako práve zistenie, že niekedy človek nájde svoj zmysel života i v produktívnom veku, kedy je v podstate už rozhodnutý, ako cestou sa má uberať. Keď som sa dozvedela, že budeme otvárať Alzheimer oddelenie, tak som dostala neuveriteľný strach. Začala som si uvedomovať veľkú zodpovednosť, akú bude treba vynaložiť pri starostlivosti o takto chorí ch klientov. Priznám sa, vedela som možno minimum o tomto ochorení a preto som sa i vnútorne bránila starať sa o takto chorí ch klientov. Tým, že sme mali skúsenosti z rôznymi stupňami Alzheimera som si uvedomovala, že si v tom danom momente nemôžme na seba zobrať tak veľkú zodpovednosť. Nič iné mi neostávalo, iba začať pátrať a stotožňovať sa s týmto ochorením. Len informácií bolo málo a boli vždy iné... Mala som z toho zmätok až do doby, kým som nebola vyslaná z našej firmy na školenie priamo k odborníkom do Memory centra. Nie na darmo hovorím, že k odborníkom!!! Po prvej hodine, ktorú som počúvala a vnímala s otvorenými ústami, som zistila, že toto je ten pravý zmysel môjho života!!!!!!!!!!!!!! Bola som nadšená!!! Z práce týchto ľudí!!! Prečo sa o nich nepísalo viac??? Prečo tieto informácie prišli až teraz??? Pomohlo by sa tým mnohým ľuďom. Nielen chorým postihnutím týmto ochorením, ale hlavne rodinným príslušníkom, ktorí by pochopili hlavnú časť tohto ochorenia a vedeli by správne pristupovať k svojmu príbuznému. Toto ochorenie je veľmi záhadné... Je nutné naučiť sa porozumieť človeku, ktorý Vám nebude vedieť povedať čo ho trápi , ale svojimi pocitmi, správaním, chôdzou...Vám na povie, čo v danom momente potrebuje. Budete musieť byť vyzbrojený nesmiernou trpezlivosťou, LÁSKOU a pochopením vcítiť sa do daného človeka, ktorý je uzamknutý vo svojich
spomienkach... A ja verím, že po príjemnej a plnohodnotnej výuke v Memory centre budeme môcť dávať našim klientom naozaj len to najlepšie, lebo si to zaslúžia .

...ĎAKUJEM... v prvom rade Seniorville - Jablonové, mojim nadriadením, že som mohla za ich pomoci absolvovať túto špecializáciu, ktorú sa im budem snažiť vrátiť výbornými výsledkami nášho celého kolektívu "SENIORVILLE - JABLONOVÉ". V jednotlivcovi je sila!!! Ale v tíme , ktorý keď sa spojí... vznikne "UMELECKÉ DIELO ".

Monika Jánošová, vrchná sestra, Seniorville Jablonové

Univerzita pre moderné Slovensko

V mojom seriáli o potrebe neustáleho vzdelávania sa, ktorý nájdete na tomto blogu, pokiaľ si vyfiltrujete tému "MBA pre samoukov" budem približovať knihy, ktoré sú (podľa istých autorít) hodné preštudovania. Paralelne s týmto som sa dozvedel, že môj obľúbený politik pán Ivan Mikloš možnosť sebavzdelávania posunul ešte ďalej a podujal sa vytvoriť projekt Univerzita pre moderné Slovensko. O čo ide, to sa môžete dozvedieť priamo od neho na tejto linke.

Do školy sa môže prihlásiť každý, ale poponáhľajte sa, už sme pri druhej prednáške. Po každej prednáške nasleduje test. A na samom konci nasleduje certifikát o absolvovaní štúdia. Pochopiteľne, ako je to i v MBA pre samoukov, je to iba certifikát pre vás, ako drobná odmena za to, že ste sa venovali niečomu užitočnému pre vás, pre vašu firmu a v neposlednom rade aj pre celú spoločnosť, v ktorej žijeme. Univerzitu nájdete na tejto linke.

Prajem vám pri štúdiu veľa zábavy a úspechov!

Martin Hantabál, predseda správnej rady WBA Holding

streda 21. apríla 2010

Pracovná zdravotná služba

Od 1.júla 2006 nadobudol účinnosť zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, a to § 26 Pracovné zdravotné služby, ktorý nahradil Zákon č.330/ 1996 a Zákon č.158/ 2001. Dôležitou súčasťou zákona sú preventívne lekárske prehliadky. Ide o lekárske prehliadky, ktoré treba uskutočniť pred nástupom do práce, v súvislosti s výkonom práce, pred zmenou pracovného zaradenia a pri skončení pracovného pomeru. Zameriavajú sa na prevenciu poškodenia zdravia pri práci, a čo je podstatné - sú povinné a hradí ich zamestnávateľ. Zdravotná starostlivosť vyplývajúca z § 26 zák.124/ 2006, v znení neskorších predpisov, je pre zamestnávateľov v plnej výške daňovo uznateľnými výdavkami spoločnosti.

Nemenej dôležitou súčasťou zákona je preventívny pracovno – lekársky dohľad nad prácou a pracovnými podmienkami zamestnancov, ktorý tvorí dôležitý podklad pre vykonávanie vyššie uvedených cielených preventívnych prehliadok zamestnancov. Vykonávanie pracovnej zdravotnej služby je tímová práca, na ktorej sa zúčastňujú viaceré odborné profesie (preventívny pracovný lekár, lekár s atestáciou z pracovného lekárstva, praktický – všeobecný lekár a ďalší odborníci). Aj z tohto dôvodu môžu tieto služby poskytovať len zdravotnícke zariadenia, ktoré sú na túto činnosť špecializované, patrične technicky a odborne vybavené a v neposlednom rade v zmysle zákona majú i príslušné oprávnenie na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby, ktoré vydáva Úrad verejného zdravotníctva SR .

Pracovné zdravotné služby majú v stručnosti túto náplň:

- preventívny pracovno – lekársky dohľad nad prácou a pracovnými podmienkami pracovníkov,
- zisťovanie a analýza rizík v práci a pracovnom prostredí,
- návrhy na odstránenie škodlivých účinkov na zdravie pri práci,
- vypracovanie podkladov na optimálne riešenia pracovného zaradenia zamestnancov z hľadiska možných zdravotných rizík a požadovaného pracovného výkonu,
- dohľad nad zdravím zamestnancov z hľadiska optimalizácie ich zdravotného potenciálu vo vzťahu k práci,
- cielené lekárske preventívne prehliadky podľa pracovného zaradenia zamestnancov (vstupné, výstupné, periodické, následné),
- analýza a hodnotenie podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so zobrazovacími jednotkami podľa Nariadenia vlády SR č. 276/ 2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami,
- rekondičné pobyty špeciálne orientované na ochranu zdravia pri práci,
- pracovno – lekársku poradenskú službu na vypracovanie programov a podpory zdravia zamestnancov, na zlepšovanie pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií zo zdravotného hľadiska.

Mária Jecková, riaditeľka LaSalus

utorok 20. apríla 2010

Satisficing

Nedávno som trocha zmúdrel, pretože sa mi dostalo do uší pre mňa predtým neznáme slovo: satisficing. Hovoril mi o ňom môj známy, mali to v rámci nejakého seminára na škole a tá teória o tom výraze sa mi veľmi zapáčila, pretože som s niečím takým vnútorne stotožnený.

Toto slovo je novotvar, ktorý vznikol spojením anglického satisfy (naplniť, uspokojiť) a suffice (postačovať).

Takže čo to je: wikipédia to definuje úplne exaktne a pekne, ide o stratégiu, pri ktorej sa snažíme robiť veci akurát tak dobre, aby to stačilo a nerobiť veci dokonale, nehľadať do nekonečna optimálne riešenia. To znamená hľadať také riešenia, ktoré zaručujú splniť definované kvalitatívne či kvantitatívne kritériá i na úkor toho, že nie sme celkom presvedčení o tom, že to čo robíme je najlepšie možné riešenie.

Áno, s tým som stotožnený. Lebo aby sme sa hýbali dopredu, nemôžeme mať ambíciu všetko robiť dokonale, to sa zamotáme do svojej túžby po dokonalosti. Ale naozaj máme mať prísne definované, čo postačuje na to, aby sme boli na trhu úspešní a súčasne aby sme vedeli, kde je ideál dokonalosti daného produktu či služby a postupne, pokiaľ máme príležitosť, sa k tomu ideálu blížiť. To je ten proces, kontinuita, na ktorú sa v našich firmách stále odvolávame. Zlepšovanie, uvedomenie si možností v súčasnosti a v budúcnosti.

Filozoficky to zodpovedá procesu, ktorý sa snažíme aplikovať; ja ho sám pre seba nazývam 5xI: identification, idea, investor, implementation, improvement.

O ňom napíšem onedlho.

Martin Hantabál, predseda správnej rady WBA Holding

nedeľa 18. apríla 2010

Choroby z povolania

Bohužiaľ vyskytujú sa prípady riskovania v tejto citlivej oblasti ochrany zdravia pred chorobami z povolania. Deje sa tak u zamestnávateľov, ktorí nedodržujú zákonné normy (Zák. č. 124/ 2006, Nariadenie vlády SR č. 276/ 2006 a pod.) a nevenujú potrebnú pozornosť tejto oblasti, pričom podceňujú riziká v ochrane zdravia svojich zamestnancov.

Obdobne sa správajú aj zamestnanci, u ktorých je čoraz väčšia snaha predávať svoje zdravie, čo sa deje napríklad aj z obavy z nezamestnanosti. Ibaže práve týmto prístupom nezodpovedne hazardujú a neberú dohľad na následky. Zákon č. 461/ 2003 o sociálnom poistení, v rámci aproximácie s odporúčaniami Európskej únie, rozšíril zoznam chorôb z povolania o všetky choroby, u ktorých sa dokáže súvislosť medzi faktormi z pracovného prostredia a poškodením zdravia. Ak sa nezlepší informovanosť o rizikových faktoroch na pracoviskách, možno u nás očakávať nárast novozistených chorôb z povolania, predovšetkým z pracovísk, kde nebolo doposiaľ vyhlásené riziko 3. a 4. kategórie. Tomuto nárastu by mal práve zabrániť nový zákon ako aj nariadenia vlády SR.

Nová legislatíva síce prináša zvýšené náklady pre zamestnávateľov, no treba mať na pamäti, že kvalifikovaná pracovná zdravotná služba je v plnej výške daňovo uznateľným výdavkom spoločnosti. V konečnom dôsledku, samozrejme, pri jej dôslednej realizácii, vedie k zlepšeniu zdravotného stavu zamestnancov, zachovaniu ich zdravotného potenciálu, predchádzaniu chorôb z povolania a následnému vyplateniu vysokých súm za odškodnenie pri vzniknutej chorobe z povolania, zlepšeniu pracovných podmienok či zefektívneniu práce zamestnancov.

Dôležitá je aj prevencia pred prípadnými sankciami uloženými pri neplnení povinností zamestnávateľom inšpektorátmi práce a úradmi verejného zdravotníctva, ktoré môžu dosiahnuť až výšku 3 000 eur.

Mária Jecková, riaditeľka projektu LaSalus

štvrtok 15. apríla 2010

Vzdelávanie sa? Áno!

Pred pár rokmi som náhodou objavil v časopise BIZ článok s názvom "MBA pro samouky podle Joshe Kaufmana". V ňom Josh Kaufman, v tom čase asistent produktového manažéra v Procter & Gamble, inšpirovaný myšlienkou Setha Godina, zostavil zoznam kľúčových knižných titulov, ktoré by si mal človek prečítať, pokiaľ sa mu nechce študovať drahé MBA, ale pritom chce nadobudnúť rozumné penzum vedomostí z oblasti biznisu.

Tituly sú rozdelené na nasledovné okruhy:

- osobnostný rozvoj;
- práca pod kontrolou;
- základy úspešného podnikania;
- strategické myslenie;
- zmeny;
- guruovia manažmentu;
- firemné financie;
- efektivita prevádzky;
- forma a funkcie;
- sústredenie sa na svoj biznis;
- projektové riadenie a marketing;
- medziľudské vzťahy;
- komunikačné schopnosti;
- etika podnikania;
- šlabikár ekonóma;
- analýza dát;
- Predávajte!;
- z histórie biznisu.

V článku je zoznam 40 titulov, ktoré stojí za to si prečítať. Táto myšlienka sa mi zdá veľmi zaujímavá a preto som sa na to dal. Objednal som si prvých 10 kníh a začínam. Postupne vám predstavím jednotlivé tituly a určite pridám aj nejaké navyše, ktoré považujem ja za kľúčové - ktoré mi pomohli vidieť to, čo bolo pre mňa predtým skryté.

Dobrá správa je, že knihy sú síce drahé, na druhej strane ale asi tretina z nich sa dá kúpiť v slovenskej alebo v českej verzii, čo zjednoduší štúdium, a zvyšné sú k dostaniu napr. na amazone.com. A cena za všetky je určite nižšia ako poplatok za najlacnejšie MBA.

Titul síce nezískate, ale myslím si, že určite dostanete vedomosti. A hlavne o to pri štúdiu ide.

Martin Hantabál, predseda správnej rady WBA Holding

piatok 2. apríla 2010

Čo je tento blog zač?

Je nás spolu viac než 130. To je, podľa môjho názoru, slušný potenciál autorov, i keď vezmeme do úvahy, že polovica z nás nikdy blogovať nebude. Sme tím ľudí, ktorí osem rokov budujú niečo, čo sme v tomto roku konečne zoficiálnili a dali sme tomu meno: WBA Holding.

Rozhodli sme sa, že tento blog bude živou súčasťou našej holdingovej stránky www.wbaholding.eu. Budete tu nachádzať novinky z našich projektov a firiem, blog bude pochopiteľne i platforma pre vyjadrenie osobných názorov a postojov našich zamestnancov, novinári tu jednoducho nájdu naše tlačové správy či oznámenia, a v neposlednom rade bude toto webové miesto informovať o akciách, ktoré pripravujeme.

Veľmi radi diskutujeme, lebo výmena názorov nás posúva. Budeme vďační za vaše postrehy, názory i kritiku. Spätná väzba od našich klientov je to, čo si ceníme. Počúvame, čo o nás hovoríte, snažíme sa naprávať chyby a zlepšovať sa. Niektoré veci, ktoré spravíme, môžu byť kontraverzné alebo si myslíme, že sú správne a oni nie sú. Kto iný nás na to môže lepšie upozorniť než vy, naši čitatelia a klienti?

Ďakujeme vám za to, že ste nám venovali váš čas a že ste strávili chvíľu čítaním nášho blogu alebo webu. Píšeme pre vás!

Martin Hantabál, predseda správnej rady WBA Holding