piatok 28. septembra 2012

Bratislava má nové Alzheimer centrum AVALON


Na Slovensku v súčasnosti žije viac ako 50 tisíc ľudí postihnutých rôznymi štádiami Alzheimerovej choroby. Jej progresia sa nedá zastaviť. Dá sa však spomaliť včasnou diagnostikou a najmä cielenou aktivizáciou klienta do terapií. Od 27. septembra 2012 aj v novom Alzheimer centre AVALON v Jablonovom.

Sieť zariadení sociálnych služieb Seniorville rozširuje a prehlbuje svoju ponuku a otvára Alzheimer centrum AVALON v obci Jablonové pri Bratislave. Určené je pacientom, ktorí potrebujú neustálu profesionálnu starostlivosť a chcú zmierniť progres ochorenia pod vedením odborného personálu. „V neskoršom štádiu choroby je nutné zabezpečiť príjemné a bezpečné prostredie, komplexnú celodennú starostlivosť opatrovateliek, zdravotných sestier, terapeutov a pravidelný lekársky dohľad. Naším poslaním je podať pomocnú ruku tam, kde starostlivosť rodiny už nestačí.“, vysvetľuje dôvod zriadenia centra, riaditeľ neziskovej organizácie Harmónia života, Martin Hantabál.

Alzheimer: známy i neznámy
Alzheimer, ako sa ochorenie ľudovo nazýva, postihuje ľudí už vo veku 40-50 rokov. Hovorí sa o ňom bežne, no napriek tomu je informovanosť o jeho prvom varovnom signáli – strate krátkodobej pamäte – nízka. „Sme jedinečné zariadenie, ktoré poskytuje komplexnú zdravotnú, ošetrovateľskú a terapeutickú starostlivosť pre ľudí postihnutých touto chorobou. Ponúkame nielen stabilný kvalifikovaný personál a niekoľkoročné skúsenosti, ale hlavne láskavý a individuálny prístup ku klientovi.“ vyzdvihuje Jaroslav Jakubčík, riaditeľ Alzheimer centra AVALON Jablonové.

Alzheimer centrum AVALON poskytuje svojim klientom moderné ubytovanie s rodinnou atmosférou v 2-posteľových izbách v bezbariérovej budove. Vybavenie a celkové prostredie centra zohľadňujú špecifické nároky a potreby pacientov v rôznych štádiách ochorenia. Dôraz sa kladie najmä na bezpečnosť klientov.


Liečebno-terapeutická intervencia
Zdravotná a terapeutická starostlivosť je zabezpečená v zmysle overených procesov a prístupov vyplývajúcich z niekoľkoročných medzinárodných skúseností. Terapeut spolu so sociálnym pracovníkom, fyzioterapeutom a zdravotným personálom zostavuje individuálne rozvojové plány klientom. Tí sa aktivizujú pravidelnými činnosťami a terapiami (cvičenia na zlepšenie rozumovej, pamäťovej a rečovej kondície, bazálna stimulácia, reminiscencia, čítanie a práca s textom - biblioterapia, hudobné činnosti – muzikoterapia, canisterapia a iné)  vykonávanými špeciálnymi pracovníkmi, aby sa udržiaval ich aktuálny fyzický a psychický stav a aby sa čo najdlhšie udržala úroveň sebaobslužných činností a kognitívnych funkcií. Zároveň sa tým prebúdza ich vnútorná energia a prináša im dobrý pocit. Sú šťastní, cítia sa byť užitoční, budujú si svoje sebavedomie.

A to je cesta, akou sa môže spomaliť progresia ochorenia.


štvrtok 20. septembra 2012

Neskororenesančný kaštieľ v Trenčíne - Záblatí sa stal domovom pre seniorov

Desiatky rokov chátrajúci a nevyužívaný neskororenesančný kaštieľ v Záblatí (časť mesta Trenčín) sa podarilo zachrániť. Vďaka iniciatíve neziskovej organizácie Iskierka nádeje SD a prostriedkom zo štrukturálnych fondov EÚ je táto národná kultúrna pamiatka zrekonštruovaná a v spolupráci so Seniorville sa od septembra 2012 stala domovom pre seniorov.


Seniorville Trenčín sa zaradil do siete sociálnych zariadení Seniorville, poskytujúci vyšší štandard sociálnych a zdravotných služieb pre vitálnych seniorov, pre čiastočne alebo úplne imobilných klientov a ľudí s Alzheimerovou chorobou alebo inými poruchami pamäte. Zariadenie funguje už v zmysle overených procesov a prístupov na základe niekoľkoročných skúseností. Martin Hantabál, riaditeľ Harmónie života – prevádzkovateľa siete sociálnych zariadení Seniorville, vysvetľuje: „Každý z nás má právo na zmysluplný život. Až do konca. Otvorenie Seniorville Trenčín je pre mňa nádejou, že po Bratislave aj seniori z ďalšieho kúta Slovenska majú miesto, kde môžu dôstojne a plnohodnotne žiť. Urobili sme tak ďalší krok k naplneniu vízie nášho už etablovaného zariadenia pomáhať a slúžiť všade na Slovensku.“

Slávnostné otvorenie kaštieľa v Záblatí a oficiálne privítanie prvých klientov zariadenia sa uskutočnilo 19. septembra 2012 za prítomnosti primátora mesta Trenčín Richarda Rybníčka. „V mene mesta  Trenčín, a verím, aj celého Slovenska chcem vyjadriť úprimnú radosť z toho, že spoločnými silami sa nám podarilo zachrániť významný kus histórie nášho mesta. Jeho novým obyvateľom želám, aby v tomto krásnom prostredí prežili spokojnú jeseň svojho života,“ vyjadril sa primátor Trenčína.Rekonštrukcia kaštieľa Záblatie, ktorý bol v roku 1620 postavený na severnom okraji obce, sa začala v novembri 2011. „Máme za sebou takmer dva roky náročnej práce. Dostatočnou odmenou pre nás je spokojnosť a prekvapenie, ktoré sa zračili na tvárach prvých klientov domova, ich príbuzných či priateľov. Urobíme maximum, aby v nich tento pocit ostal natrvalo,“ povedal Pavol Cigánik, riaditeľ neziskovej organizácie Iskierka nádeje SD, ktorá Seniorville Trenčín prevádzkuje.

Veľkorysé priestory trojposchodového zrekonštruovaného kaštieľa a jeho priľahlý areál budú odteraz slúžiť klientom zariadenia sociálnych služieb Seniorville Trenčín. Ubytovanie, sociálnu a zdravotnú starostlivosť tu pod jednou strechou nájde celkovo až 72 seniorov. K dispozícii sú dvoj- a trojlôžkové izby s vlastným sociálnym zariadením, nemocničným informačným systémom na privolanie odborného personálu, chladničkou, televízorom, telefónom a s pripojením na internet.

Súčasťou objektu sú dve spoločenské miestnosti určené na oddych a rôzne voľnočasové aktivity a terapie. Revitalizáciou prechádza aj anglický park s rozlohou 2,8 hektárov. „Sme radi, že klienti majú priamo v areáli zariadenia možnosť nerušene sa prechádzať a relaxovať na čerstvom vzduchu. Všetci vieme, že v pokročilom veku je udržiavanie fyzickej a psychickej kondície to najdôležitejšie. Plánujeme tu zároveň organizovať cvičenia i kultúrne akcie,“  dopĺňa Pavol Cigánik.