pondelok 28. novembra 2011

Zniženie cien za registračné sídlo

Služby CompanyHouse sú odteraz oveľa dostupnejšie. V tabuľke nájdete prehľad nových - znížených cien za registračné sídlo. V prípade, že ste naším klientom a nová cena sa líši od vašej súčasnej ceny vo vernostnom programe, kontaktujte nás a cenu vám znížime.

Daň z dividend

V posledných týždňoch sa veľa diskutuje o štátnom rozpočte. Pôvodný rozpočet počítal s rastom ekonomiky o 3,4%. Nikto však nepočítal s tým, že vplyv Grécka bude mať tak vážny dopad na ekonomiku celej Európy. Keďže 3,4%-ný rast nie sme schopní zrealizovať a Maastrichtské kritéria treba plniť, opozičné i koaličné strany hľadajú spôsoby ako naplniť štátnu kasu, aby znížili deficit verejných financií. Jedným z návrhov opozície je zdanenie dividend fyzických osôb vo výške 5%. Od 1.1.2011 sú pritom dividendy vyplácané fyzickým osobám zaťažené zdravotnými odvodmi. Podnikateľská sféra je veľmi citlivá na vyhlásenia politikov a promptne reaguje na ich zámery, čoho dôsledkom je aj zvýšený záujem o zakladanie spoločností v zahraničí. To znamená, že zavedenie dane z dividend bude viesť k naplneniu iných štátnych pokladníc, nie tej slovenskej. Kým v Čechách finišujú prípravy na zrušenie tejto dane, aby udržali kapitál v krajine, na Slovensku sa zase vraciame o niekoľko rokov späť.

streda 16. novembra 2011

Ak podnikáte v byte, platíte vyšší účet za elektrinu

Ak máte svoju firmu alebo živnosť registrovanú na adrese svojho bytu, prevádzkovateľ distribučnej sústavy vám účtuje zvýšenú tarifu za spotrebu elektrickej energie za spoločné priestory bytového domu.

Minuloročným prekvalifikovaním spoločných časti obytných domov na súčasť domácností umožnil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vlastníkom bytov platiť za elektrinu v spoločných priestorov nižšiu tarifu, čiže tarifu pre domácnosti. Správca bytového domu však musí požiadať o pridelenie zvýhodnenej tarify prevádzkovateľa distribučnej sústavy a zároveň okrem iného musí aj potvrdiť, že spoločné priestory užívajú výlučne domácnosti a nie sú prenechané na podnikateľské účely. Zároveň musí doložiť aj čestné vyhlásenia každého vlastníka bytu o tom, že byt slúži výhradne na účely bývania.

CompanyHouse vám ponúka možnosť preregistrovať takto registrované firmy alebo živnosti na svoju adresu, pričom si môžete vybrať z dvoch adries a viacerých cenových hladín v závislosti od dĺžky viazanosti. Pre viac informácií ohľadom cien kliknite tu, prípadne kontaktujte oddelenie klientského servisu na čísle: +421 2 3241 0003.

streda 9. novembra 2011

CompanyService - komplexný servis pre podnikateľov pod jednou strechou!

Zakladanie a prevod slovenských a zahraničných spoločností, sídlo pre vašu firmu, vedenie účtovníctva, právne poradenstvo, IT riešenia a komplexná správa spoločnosti s garanciou kvality a kvalifikovaným personálom.

V praxi sa často stáva, že živnostník sa rozhodne presunúť svoje podnikateľské aktivity pod obchodnú spoločnosť, či už s ručením obmedzeným alebo akciovú. Založenie spoločnosti si však vyžaduje znalosť vstupných informácií, dostatok času stráveného vybavovaním na úradoch, ako aj energie na prípravu všetkých dokumentov a zákonných náležitostí, ktoré s tým súvisia. Okrem času, ktorý venujete obchádzaniu úradov, je so zakladaním spoločnosti úzko spätá aj právna zručnost, tj. znalosť príslušných právnych predpisov, keďže z pohľadu prísnej formálnosti každá chyba v tomto viacstupňovom procese predlžuje dobu zakladania spoločnosti.

Pre vyššie uvedené dôvody - aby sa podnikatelia mohli naplno venovať podnikaniu - je výhodnejšie využiť služby špecializovaných firiem, ktoré ponúkajú profesionálne a rýchle založenie spoločnosti alebo už založené spoločnosti na predaj, tzv. ready- made spoločnosti.

CompanyService s ponukou služieb zakladania spoločností a ready-made spoločností zrealizuje všetky potrebné kroky za vás, tak aby ste nestrácali čas a mohli sa plne venovať svojmu podnikaniu.

Okrem založenia vašej spoločnosti môžete v CompanyService využiť komplexnú ponuku služieb súvisiacich s vašim podnikaním a následnou správou spoločnosti, t.j. administratívnym vedením spoločnosti, ako je napríklad vedenie účtovníctva, kompletná mzdová agenda, kontakt s daňovými úradmi a iné.

O podrobnejšej špecifikácií uvedených služieb sa môžete informovať na infolinke +421 (2) 3241 0030 alebo na web stránke www.companyservice.eu.


Ready-made spoločnosti v ponuke od CompanyService
Podnikanie s vlastnou spoločnosťou už do 24 hodín!

Je to najrýchlejší spôsob ako začať podnikať s vlastnou spoločnosťou. Ready-made spoločnosť je už existujúca spoločnosť zapísaná v obchodnom registri, ešte nevykonávala žiadnu činnosť okrem aktivít súvisiacich s jej založením. Je ekonomicky čistá, nezaťažená záväzkami alebo pohľadávkami. Konateľ môže konať v mene spoločnosť hneď po tom, ako valné zhromaždenie odsúhlasí jeho menovanie do funkcie.

Pri kúpe ready-made spoločnosti vám CompanyService poskytne nasledovné služby:
• usporiadanie valného zhromaždenia podľa vašich inštrukcií
• príprava a vypracovanie všetkých dokumentov nevyhnutných k realizácií zmien v spoločnosti
• zabezpečenie notárskych služieb
• zastupovanie klienta pred príslušnými úradmi
• služby súvisiace s ohlásením a registráciou zmien v obchodnom registri, na živnostenskom a daňovom úrade

Aktuálny zoznam ready-made spoločnosti si môžete pozrieť tu.

Zabezpečte si komplexné služby pre vašu firmu s CompanyService v oblasti ekonomického, finančného, daňového a právneho poradenstva z jedného centra, v súlade s kódexom kvality a s individuálnym prístupom ku všetkým podnikateľským subjektom. Podnikajte na pevných základoch!