pondelok 1. októbra 2012

Čo je to Alzheimerova choroba?


Alzheimerova choroba je závažné postihnutie mozgu. Spôsobuje nezvratné zmeny v mozgových bunkách a úbytok mozgovej hmoty, narušuje časť mozgu a spôsobuje úbytok kognitívnych funkcii – myslenia, pamäti, úsudku.

Prvýkrát bola popísaná nemeckým lekárom A. Alzheimerom v roku 1907. Príčiny vzniku Alzheimerovej choroby nie sú zatiaľ dostatočne objasnené, ale predpokladá sa, že vzniká zhodou niekoľkých faktorov spolu so spúšťačom, ako napríklad vplyv prostredia, porucha imunity alebo vírus, pričom za najvýznamnejší rizikový faktor je považovaný vysoký vek, ochorením sú štatisticky postihnuté ženy oveľa viac ako muži. Predpokladá sa, že určitú rolu pri vzniku ochorenia zohráva aj dedičnosť. Prekvapivo, Alzheimerova choroba postihuje častejšie osoby s nižším vzdelaním, z čoho sa dá predpokladať, že voči chorobe je viac odolný trénovaný mozog, ale súčasne sa zistilo, že keď choroba postihne práve takéhoto človeka, prebieha rýchlejšie a zákernejšie.

Možnosti vyliečenia Alzheimerovej choroby v súčasnosti nie sú, ale existujú lieky, ktoré umožňujú zmierniť jej príznaky. Čo je však dôležitejšie je to, že ako najúčinnejšia forma pomoci postihnutým pacientom sa javí aktivizácia chorého a poskytnutie špeciálnej starostlivosti a terapií, ako reminiscenčná terapia, ergoterapia, arteterapia, bazálna stimulácia, kognitívne cvičenia a podobne.

Žiaľ, Alzheimerova choroba je smrteľné ochorenie a priemerná doba prežitia sa udáva okolo osem rokov od počiatočných príznakov.

Treba podčiarknuť, že čím skôr sa choroba rozpozná, tým sa zväčšuje šanca na zmiernenie jej priebehu.
Alzheimerova choroba je najčastejšou formou demencie, začína pozvoľne a rozvíja sa v priebehu rokov, a to nepretržite. Prvé príznaky bývajú často podceňované a často sa mylne pripisujú starnutiu alebo depresii. Odhaduje sa, že v Slovenskej republike trpí týmto ochorením viac než 50 tisíc pacientov. Smutným faktom je, že táto choroba je podľa WHO celosvetovo považovaná za jedno z desiatich hlavných smrteľných ochorení. Podľa iných dát sa predpokladá, že sa vyskytuje u 5% populácie staršej ako 65 rokov a asi u 30% populácie staršej ako 85 rokov.

Ochorenie býva psychicky obtiažne predovšetkým pre príbuzných a známych chorého. Človek postihnutý Alzheimerovou chorobou by nemal ostať sám – môže nechtiac spôsobiť vážne problémy sebe i svojmu okoliu. Taktiež je dôležité podotknúť, že táto choroba značne znižuje obranyschopnosť organizmu a aj bežná choroba môže spôsobiť nepríjemné komplikácie.

Viac informácií symptómoch, diagnostike či štádiách Alzheimerovej choroby a o službách špecializovaného zariadenia pre pacientov s Alzheimerovou chorobou nájdete na stránkach novootvoreného Alzheimer centra Avalon.


pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

piatok 28. septembra 2012

Bratislava má nové Alzheimer centrum AVALON


Na Slovensku v súčasnosti žije viac ako 50 tisíc ľudí postihnutých rôznymi štádiami Alzheimerovej choroby. Jej progresia sa nedá zastaviť. Dá sa však spomaliť včasnou diagnostikou a najmä cielenou aktivizáciou klienta do terapií. Od 27. septembra 2012 aj v novom Alzheimer centre AVALON v Jablonovom.

Sieť zariadení sociálnych služieb Seniorville rozširuje a prehlbuje svoju ponuku a otvára Alzheimer centrum AVALON v obci Jablonové pri Bratislave. Určené je pacientom, ktorí potrebujú neustálu profesionálnu starostlivosť a chcú zmierniť progres ochorenia pod vedením odborného personálu. „V neskoršom štádiu choroby je nutné zabezpečiť príjemné a bezpečné prostredie, komplexnú celodennú starostlivosť opatrovateliek, zdravotných sestier, terapeutov a pravidelný lekársky dohľad. Naším poslaním je podať pomocnú ruku tam, kde starostlivosť rodiny už nestačí.“, vysvetľuje dôvod zriadenia centra, riaditeľ neziskovej organizácie Harmónia života, Martin Hantabál.

Alzheimer: známy i neznámy
Alzheimer, ako sa ochorenie ľudovo nazýva, postihuje ľudí už vo veku 40-50 rokov. Hovorí sa o ňom bežne, no napriek tomu je informovanosť o jeho prvom varovnom signáli – strate krátkodobej pamäte – nízka. „Sme jedinečné zariadenie, ktoré poskytuje komplexnú zdravotnú, ošetrovateľskú a terapeutickú starostlivosť pre ľudí postihnutých touto chorobou. Ponúkame nielen stabilný kvalifikovaný personál a niekoľkoročné skúsenosti, ale hlavne láskavý a individuálny prístup ku klientovi.“ vyzdvihuje Jaroslav Jakubčík, riaditeľ Alzheimer centra AVALON Jablonové.

Alzheimer centrum AVALON poskytuje svojim klientom moderné ubytovanie s rodinnou atmosférou v 2-posteľových izbách v bezbariérovej budove. Vybavenie a celkové prostredie centra zohľadňujú špecifické nároky a potreby pacientov v rôznych štádiách ochorenia. Dôraz sa kladie najmä na bezpečnosť klientov.


Liečebno-terapeutická intervencia
Zdravotná a terapeutická starostlivosť je zabezpečená v zmysle overených procesov a prístupov vyplývajúcich z niekoľkoročných medzinárodných skúseností. Terapeut spolu so sociálnym pracovníkom, fyzioterapeutom a zdravotným personálom zostavuje individuálne rozvojové plány klientom. Tí sa aktivizujú pravidelnými činnosťami a terapiami (cvičenia na zlepšenie rozumovej, pamäťovej a rečovej kondície, bazálna stimulácia, reminiscencia, čítanie a práca s textom - biblioterapia, hudobné činnosti – muzikoterapia, canisterapia a iné)  vykonávanými špeciálnymi pracovníkmi, aby sa udržiaval ich aktuálny fyzický a psychický stav a aby sa čo najdlhšie udržala úroveň sebaobslužných činností a kognitívnych funkcií. Zároveň sa tým prebúdza ich vnútorná energia a prináša im dobrý pocit. Sú šťastní, cítia sa byť užitoční, budujú si svoje sebavedomie.

A to je cesta, akou sa môže spomaliť progresia ochorenia.


štvrtok 20. septembra 2012

Neskororenesančný kaštieľ v Trenčíne - Záblatí sa stal domovom pre seniorov

Desiatky rokov chátrajúci a nevyužívaný neskororenesančný kaštieľ v Záblatí (časť mesta Trenčín) sa podarilo zachrániť. Vďaka iniciatíve neziskovej organizácie Iskierka nádeje SD a prostriedkom zo štrukturálnych fondov EÚ je táto národná kultúrna pamiatka zrekonštruovaná a v spolupráci so Seniorville sa od septembra 2012 stala domovom pre seniorov.


Seniorville Trenčín sa zaradil do siete sociálnych zariadení Seniorville, poskytujúci vyšší štandard sociálnych a zdravotných služieb pre vitálnych seniorov, pre čiastočne alebo úplne imobilných klientov a ľudí s Alzheimerovou chorobou alebo inými poruchami pamäte. Zariadenie funguje už v zmysle overených procesov a prístupov na základe niekoľkoročných skúseností. Martin Hantabál, riaditeľ Harmónie života – prevádzkovateľa siete sociálnych zariadení Seniorville, vysvetľuje: „Každý z nás má právo na zmysluplný život. Až do konca. Otvorenie Seniorville Trenčín je pre mňa nádejou, že po Bratislave aj seniori z ďalšieho kúta Slovenska majú miesto, kde môžu dôstojne a plnohodnotne žiť. Urobili sme tak ďalší krok k naplneniu vízie nášho už etablovaného zariadenia pomáhať a slúžiť všade na Slovensku.“

Slávnostné otvorenie kaštieľa v Záblatí a oficiálne privítanie prvých klientov zariadenia sa uskutočnilo 19. septembra 2012 za prítomnosti primátora mesta Trenčín Richarda Rybníčka. „V mene mesta  Trenčín, a verím, aj celého Slovenska chcem vyjadriť úprimnú radosť z toho, že spoločnými silami sa nám podarilo zachrániť významný kus histórie nášho mesta. Jeho novým obyvateľom želám, aby v tomto krásnom prostredí prežili spokojnú jeseň svojho života,“ vyjadril sa primátor Trenčína.Rekonštrukcia kaštieľa Záblatie, ktorý bol v roku 1620 postavený na severnom okraji obce, sa začala v novembri 2011. „Máme za sebou takmer dva roky náročnej práce. Dostatočnou odmenou pre nás je spokojnosť a prekvapenie, ktoré sa zračili na tvárach prvých klientov domova, ich príbuzných či priateľov. Urobíme maximum, aby v nich tento pocit ostal natrvalo,“ povedal Pavol Cigánik, riaditeľ neziskovej organizácie Iskierka nádeje SD, ktorá Seniorville Trenčín prevádzkuje.

Veľkorysé priestory trojposchodového zrekonštruovaného kaštieľa a jeho priľahlý areál budú odteraz slúžiť klientom zariadenia sociálnych služieb Seniorville Trenčín. Ubytovanie, sociálnu a zdravotnú starostlivosť tu pod jednou strechou nájde celkovo až 72 seniorov. K dispozícii sú dvoj- a trojlôžkové izby s vlastným sociálnym zariadením, nemocničným informačným systémom na privolanie odborného personálu, chladničkou, televízorom, telefónom a s pripojením na internet.

Súčasťou objektu sú dve spoločenské miestnosti určené na oddych a rôzne voľnočasové aktivity a terapie. Revitalizáciou prechádza aj anglický park s rozlohou 2,8 hektárov. „Sme radi, že klienti majú priamo v areáli zariadenia možnosť nerušene sa prechádzať a relaxovať na čerstvom vzduchu. Všetci vieme, že v pokročilom veku je udržiavanie fyzickej a psychickej kondície to najdôležitejšie. Plánujeme tu zároveň organizovať cvičenia i kultúrne akcie,“  dopĺňa Pavol Cigánik.


pondelok 16. júla 2012

Belaria Koliba - odštartovali sme predaj bytov!

V júli sme spustili predaj bytov a nebytových priestorov  v rezidenčnom komplexe Belaria v exkluzívnej lokalite Bratislava Koliba. Projekt je tesne pred zahájením výstavby. Využite jedinečnú príležitosť a rezervujte si Váš nový byt alebo nebytový priestor už teraz za uvádzacie ceny.  Kliknite na www.belaria.sk!

štvrtok 12. júla 2012

Kráľovské údolie pri Vysokých Tatrách

Nové pozemky v blízkosti plánovaného golfového rezortu pripravené na výstavbu

Pozemky s nádherným výhľadom na Vysoké Tatry so všetkými sieťami za najlepšie ceny v okolí. Kanalizácia a vodovod ukončené, prebieha výstavba elektrickej prípojky. Teraz zľava 10% na pozemok pre prvých 10 klientov !

Splňte si svoj sen o rodinnom bývaní v novobudovanej časti v obci Malý Slavkov s nádherným výhľadom na Vysoké Tatry a začnite stavať ešte tento rok. K dispozícii je 66 cenovo dostupných stavebných pozemkov s výmerami od 613 do  880  m2. Môžete sa rozhodnúť, či chcete bývať v rodinnom dome z našej ponuky, alebo uprednostníte individuálnu výstavbu. Cena pozemku zahŕňa vybudovanie všetkých inžinierskych sietí vrátane cesty, chodníkov, elektrickej siete, prípojky vody, kanalizácie, plynu a verejného osvetlenia na hranici pozemku.


Projekt Kráľovské údolie nadväzuje na existujúce domy v obci a je citlivo vsadený do mierneho svahu plného svetla a slnka. V blízkej budúcnosti v lokalite pribudne golfový areál a s ním spojené centrá cestovného ruchu, ktoré obec a jej okolie ešte zatraktívnia a priblížia ju až k hraniciam Tatranského národného parku.

Obec Malý Slavkov sa nachádza približne 3 kilometre od mesta Kežmarok a asi 7 kilometrov juhovýchodne od úpätia Vysokých Tatier. Je ideálnym miestom pre bývanie s dostupnosťou okresného mesta s jeho všetkými službami vrátane škôl, obchodov, športovísk a kultúrnych zariadení.

Viac informácií, ako aj aktuálnu mapu pozemkov nájdete na domovskej stránke projektu www.kralovskeudolie.sk

streda 6. júna 2012

Preplácate aj vy drahú kanceláriu?

Už nemusíte. Existuje totiž niekoľko možností ako ušetriť finančné náklady za prenájom vlastnej kancelárie, a to napr. v prípade keď kanceláriu z rôznych dôvodov naplno nevyužívate.

Pre podnikateľov, ktorí viac svojho pracovného času trávia v teréne, je vhodné zabezpečiť si kanceláriu na „čiastočný prenájom“, alebo si priamo zriadiť tzv. virtuálnu kanceláriu u profesionálnej spoločnosti, ktorá tento druh služieb zastrešuje. Okrem toho, že si môžete prenajať vlastnú kanceláriu na časové obdobie podľa vlastnej potreby, sa vám personál poskytovateľa postará o bežnú administratívnu agendu vašej firmy. V prípade, že svoj biznis len rozbiehate a nedisponujete dostatočným vstupným kapitálom, prípadne podnikáte ako individuálni podnikatelia, či k svojmu podnikaniu jednoducho nepotrebujete samostatnú kanceláriu, môžete si prenajať aj len samostatné pracovné miesto v zdieľaných kanceláriách. Ide o tzv. coworking.

V zahraničí je coworking obľúbený a často využívaný spôsob práce vzhľadom na mnohé benefity, ktoré vyplývajú zo zdieľania pracovného prostredia komunitou nezávisle pracujúcich ľudí. Na Slovensku je tento spôsob práce zatiaľ len v rozbehu, môžete si ho však už sami vyskúšať v niektorom z coworkingových centier. Jednou z finančných výhod je, že zdieľané kancelárie disponujú administratívnym a technickým zázemím, čím je zabezpečený plný chod kancelárie. Navyše s kolegami môžete zdieľať aj svoje názory a nápady, čím neriskujete ani spoločenskú izoláciu, ako by sa to mohlo stať napríklad pri podnikaní v domácom prostredí. Aj pre tieto benefity je coworking vyhľadávaný najmä medzi komunitou individuálnych podnikateľov, právnikov, advokátov, prekladateľov, grafikov, IT profesionálov a pod.

Všetky služby a výhody pre podnikateľov ako krátkodobý prenájom kancelárie, prenájom individuálneho pracovného miesta a zasadačiek vám poskytne spoločnosť CompanyHouse v rámci svojich služieb Fly & Work Office. CompanyHouse disponuje vlastným administratívnym centrom v centre Bratislavy a má dlhodobé skúsenosti v oblasti svojho pôsobenia.

Prenajať si môžete samotné pracovné miesto v zdieľanej kancelárii s tým, že pracujete, kedy vám to vyhovuje a platíte len za to, čo využijete. Fly & Work Office ponúka dve zdieľané kancelárie. V jednej kancelárii sú dve pracovné miesta a v ďalšej päť pracovných miest. K dispozícii budete mať neobmedzené pripojenie na internet, skenovanie, tlač dokumentov, kancelárske potreby a administratívnu podporu recepcie. Viac informácií na www.flyandworkoffice.eu.

Rovnako získate možnosť využívať aj ostatné služby a priestory administratívneho centra spoločnosti CompanyHouse na Palisádach v Bratislave - recepciu, foyer, kaviareň, vínnu pivničku, zasadačky a parkovisko. Viac informácií na www.companyhouse.eu.

Využite služby Fly & Work Office, naštartujte svoj pracovný deň rannou kávičkou (v útulnej kaviarni administratívneho centra CompanyCafe) v príjemnom pracovnom prostredí a s profesionálnym personálom, ktorý vám vytvorí administratívne zázemie. A to všetko na prestížnej adrese s výhodnou polohou v centre Bratislavy, s dostupnosťou ku všetkým dôležitým inštitúciám a za výhodných finančných podmienok.

utorok 5. júna 2012

Jaroslav Jakubčík novým riaditeľom zariadenia Seniorville v Jablonovom

Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb a Špecializované zariadenie pre Alzheimerovú chorobu Seniorville v Jablonovom má od 1. júna 2012 nového riaditeľa. Jaroslav Jakubčík (48) prevezme vedenie a spolu so svojim tímom ľudí budú naďalej pracovať a vytvárať príjemné prostredie pre klientov.

„Chcel by som nadviazať na úspechy, ktoré sa za posledných šesť rokov podarilo dosiahnuť zariadeniu a ďalej ich rozvinúť. V predchádzajúcich pozíciách som sa zameriaval na efektívne fungovanie činností prevádzok a personálu, vyhľadávaniu obchodných aktivít a nastavovaniu procesov. Tieto oblasti spolu s našou snahou neustále zlepšovať kvalitu služieb našim klientom budú pre mňa osobne dôležitými cieľmi pri vedení zariadenia,“ vraví Jaroslav Jakubčík.

„Sme veľmi radi, že práve Jaroslav so svojimi skúsenosťami bude viesť náš tím v Jablonovom. Spolu s kolegami sa aj naďalej bude snažiť o vytvorenie čo najlepších podmienok pre našich klientov, aby sa u nás cítili príjemne a tak im umožnili prežiť plnohodnotnú jeseň svojho života,“ dodáva Martin Hantabál, riaditeľ neziskovej organizácie Harmónia života.

Jaroslav Jakubčík sa dlhé roky špecializuje na vytváraní a riadení tímu ľudí. V roku 1986 promoval na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Následne pracoval na rôznych obchodných a riadiacich pozíciách.

pondelok 21. mája 2012

Púchovské zdravotné sestričky na Záhorí

V stredu 16. mája 2012 sme v našom zariadení sociálnych služieb Seniorville v Jablonovom privítali takmer 40 zdravotníčok z púchovskej regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek. Počas prednášok,  rozhovorov a prehliadky našich priestorov sme si vymenili mnoho dôležitých poznatkov a skúseností.

Sestričky z rôznych štátnych ako aj súkromných zariadení sme najprv oboznámili s históriou a zameraním nášho komplexu. Informovali sme ich o režime dňa, poskytovanej zdravotnej, ošetrovateľskej a rehabilitačnej starostlivosti, o ubytovacích kapacitách či spoločenských podujatiach pre klientov. S pozitívnym ohlasom sa stretol náš program interaktívnych činností, ako napríklad muzikoterapia, arteterapia alebo ergoterapia, ktoré podporujú vitalitu, duševnú pohodu a socializáciu seniorov.
Veríme, že zdravotníčky využijú tieto poznatky a skúsenosti pri svojej denno-dennej práci so svojimi klientmi. Tešíme sa na opätovné stretnutie !

štvrtok 10. mája 2012

Európsky rok aktívneho starnutia

V piatok 4. mája sme mali možnosť prezentovať naše zariadenie Seniorville na medzinárodnej konferencii Európsky rok aktívneho starnutia: Spoločný dialóg pre generácie, spoločnosť a hospodárstvo. Do historickej budovy Národnej rady na Župnom námestí v Bratislave prišlo viac ako sto hostí z najvýznamnejších seniorských organizácií a zúčastnili sa aj viacerí poprední funkcionári a aktivisti.

Na začiatok súčasného Európskeho roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami sa už odohralo niekoľko vládnych konferencií. V prípade piatkovej akcie organizátori pristúpili k problematike z trochu iného pohľadu. Účastníci sa tak mohli stretnúť s najvýznamnejšími súkromnými ako aj štátnymi organizáciami, či už regionálnou samosprávou ale aj zástupcami štátu. Na neposlednom mieste treba spomenúť reprezentantov podnikateľských štruktúr a firiem, ktoré sú aktívne v problematike aktívneho starnutia a poskytujú produkty a služby pre seniorov.
piatok 23. marca 2012

Tulipány v novembri

Belgický psychoterapeut a kontextuálny umelec Pierre Mertens v spolupráci so Spolkom sv. Vojtecha a občianskym združením CompanyArt prichádzajú na Slovensko s knižnou novinkou Tulipány v novembri. Kniha vznikla z autorových zápiskov, keď navštevoval pacientku s Alzheimerovou chorobou a jej manžela. Jednoduchým jazykom v nej odkrýva príbeh o tom, s čím sa denne stretávajú ľudia, keď do ich života vstúpi táto záhadná a nevyliečiteľná choroba.

 „Prekvapilo ma, že ako prvá sa stratilatvorivosť,“ hovorí o svojej skúsenosti Pierre Mertens (1953), uznávaný psychoterapeut a kontextuálnyumelec. „Na začiatku som totiž predpokladal, že ak sa stráca pamäť, bude narastať túžba po expresívnom vyjadrení sa, no práve kreativita vymizla ako prvá.“

Od napísania knihy začiatkom deväťdesiatych rokov 20.storočia liečba Alzheimerovej choroby postúpila a boli vyvintuté lieky spomaľujúce jej priebeh. „Tieto lieky odďaľujú najťažšie štádiá Alzheimerovej choroby. Pri správnej liečbe dokážu predĺžiť aktívny, plnohodnotný život postihnutého a uľahčiť situáciu rodine a opatrovníkom,“ vysvetľuje psychiatrička Monika Janíková. Jedným dychom však dodáva, že ani lieky nedokážu zvrátiť či zastaviť priebeh tejto choroby a jednotlivé schopnosti postihnutého sa nenávratne strácajú.

Štatistiky sú hrozivé
Podľa štatistík trpí vo svete Alzheimerovou chorobou 24 miliónov ľudí, pričom sa predpokladá,že každých dvadsať rokov sa ich počet zdvojnásobí. Na Slovensku je evidovanýchvyše 60-tisíc pacientov (štatistika z roku 2008). Odhady hovoria, že do roku 2040 vzrastie vo vyspelých krajinách počet chorých o sto percent a v rozvojových dokonca až o 300 percent.

Pomoc potrebujú nielen pacienti
Po skúsenostiach s pacientmi s Alzheimerovou chorobou považuje autor knihy Tulipányv novembri za dôležité uvedomiť si, že títo ľudia prežívajú iba to, čoje v danom okamihu.  To, čo bolo a čo bude, pre nich neexistuje. „Ak to človek prijme, môže byť práve tento okamih nádherný,“ myslí si Pierre Mertens. Za dôležité považuje, aby príbuzní pacientov s Alzheimerovou chorobou získali o tomto ochorení čo najviac informácií, delili sa o starostlivosť s inými a nezostávali v izolácii. „Nesmú sa báť rozprávať o tejto chorobe so svojimi priateľmi i ďalšími príbuznými a keď je to potrebné, požiadať ich o pomoc. Dôležité je, aby mohli chorí čo najdlhšie zostať v domácej opatere.“ Psychiatrička Monika Janíková zároveň dopĺňa, že na druhej strane „nie je hanbou myslieť na posledné, najťažšie štádiá tejto choroby a umožniť chorému pobyt v zariadení, ktoré je prispôsobené na starostlivosť o takýchto pacientova má k dispozícii školený personál schopný uľahčiť aj tie najťažšie štádiá choroby i oddialiť nevyhnutný koniec.“

Kniha Tulipányv novembri, ktorú z francúzštiny preložila Mária Knapová, jenapísaná jednoduchým a poetickým jazykom vo forme denníka. Autorovi užvyšla na Slovensku kniha Liesje. Hľadanie slov o živote a smrtimôjho výnimočného dieťaťa (Spolok sv. Vojtecha, Trnava 2007).štvrtok 22. marca 2012

Tulipány v novembri

Občianske združenie CompanyArt a spolok sv. Vojtecha Vás pozývajú na prezentáciu knihy Pierra Mertensa Tulipány v novembri, ktorá sa uskutoční 23. marca o 15:00 h v Seniorville Jablonové. Kniha vznikla z autorových zápiskov, keď navštevoval pacientku s Alzheimerovou chorobou a jej manžela. Belgický psychoterapeut a kontextuálny umelec v nej jednoduchým jazykom odkrýva príbeh o tom, s čím sa denne stretávajú ľudia, keď do ich života vstúpi táto záhadná a nevyliečiteľná choroba.