utorok 11. februára 2014

2% Vašich daní znamenajú pre ZSS Seniorville a Alzheimer centrum Avalon veľmi veľa!

2% Vašich daní znamenajú pre ZSS Seniorville a Alzheimer centrum Avalon veľmi veľa!

ZSS Seniorville, ktorého súčasťou je i Alzheimer centrum Avalon sa nachádza v obci Jablonové, okres Malacky, približne 20 minút cesty autom z Bratislavy. Primárne je určené na starostlivosť o ľudí v dôchodkovom veku, odkázaných na pomoc druhej osoby a o ľudí s Alzheimerovou chorobou alebo inými poruchami pamäte.

Chod zariadenia sme prispôsobili rytmu starších ľudí. Poskytujeme im súkromie, pocit bezpečia, útulné prostredie, nepretržitú zdravotnú i rehabilitačnú starostlivosť, bohatý spoločenský program i špeciálne terapie a v neposlednom rade aj domácu stravu z našej kuchyne. Všetci klienti sú pod dohľadom zdravotníckeho a opatrovateľského personálu, lekárov, sociálnych pracovníkov, ako aj v neustálom kontakte s terapeutickými pracovníkmi. Klientom sme neustále k dispozícii, snažíme sa ich aktivizovať a tým stimulovať ich vnútornú energiu. Zapojením klientov do bežných činností a terapií aktivizujeme ich vnútornú energiu a prinášame dobrý pocit. Sú šťastní, cítia sa byť užitoční, budujú si svoje sebavedomie. Našim cieľom je vnášať do starostlivosti a služieb, ktoré poskytujeme inovatívne prístupy.

Východiskom našej práce sú očakávania klientov a ich príbuzných. Sú pre nás odrazovým mostíkom pre vytvorenie a udržanie dlhodobého vzťahu založeného na dôvere. Aktuálnou výzvou pre nás  je zriadenie snoezelonovej miestnosti. Snoezelen je multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje v upravenom a príjemnom prostredí, s cieľom vyvolania zmyslových pocitov. Je určená ako pre ľudí s telesným alebo viacnásobným postihnutím, tak i pre ľudí s psychickými poruchami, s demenciou i u chronicky chorých pacientov. Vo fyzioterapii plánujeme zakúpiť motodlahu, prostredníctvom ktorej rozšírime indikácie terapií. Ide o prístroj, ktorý umožňuje vykonávať extenziu a flexiu v kolennom, bedrovom i členkovom kĺbe. Cieľom je zlepšiť u našich klientov rozsah pohybu a dosiahnuť lepšiu funkčnosť kĺbov.

I Vaše 2% z daní nám pomôžu naplniť tieto ciele!

Budeme vďační, ak sa rozhodnete venovať nám svoje 2% z dane z príjmu za rok 2013 a pomôžete nám napĺňať naše poslanie – inovatívne prístupy a rozvoj v starostlivosti o našich rodičov, či starých rodičov.

Ďakujeme!
   
Ing. Denisa Morgensternová, riaditeľka Seniorville


Údaje potrebné na poukázanie 2%:
Obchodné meno: Harmónia života, n.o.
Právna forma: Nezisková organizácia 
IČO/SID: 37924168 

Sídlo: Palisády 33, 811 06 Bratislava

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

streda 5. februára 2014

Bazálna stimulácia

Predčasom  prebiehal v zariadení sociálnych služieb Senioville a Alzheimer centre Avalon kurz Bazálnej stimulácie, na ktorom sa zúčastnili všetky zdravotné sestry.

Bazálna stimulácia je komunikačný, interakčný a vývoj podporujúci stimulačný koncept, ktorý sa orientuje na všetky oblasti ľudských potrieb. Bazálne stimulujúca ošetrovateľská starostlivosť sa prispôsobuje veku a stavu klienta.

Základnými prvkami konceptu sú:

  • pohyb, 
  • komunikácia, 
  • vnímanie, 
  • stimulácia všetkých zmyslov a ich úzke prepojenie. 

U klienta s Alzheimerovou chorobou alebo aj inými typmi demencie dochádza k zmenám ako v oblasti vnímania, tak i v oblasti komunikácie a pohybu (jemnej a hrubej motoriky). Preto koncept bazálnej stimulácie umožňuje ľuďom so zmenami v týchto troch oblastiach podporu čo smeruje k zvýšenej kvalite života. Jedná sa o spôsob terapie, cielenú stimuláciu zmyslových orgánov, ktorá využíva schopnosti ľudského mozgu uchovávať životné návyky a dlhodobé spomienky v dlhodobých pamäťových dráhach. Zjednodušene povedané pracujeme s tým, čo doteraz v mozgu zostalo zachované a snažíme sa to čo najdlhšie udržať. Nepracujeme s tým, čo už vymizlo, ale s tým, čo je. Poskytovanie dostačujúceho množstva impulzov, ktoré sú v totožnej kvalite ako ich pacient dostával v období pred ochorením, umožňuje nervovému systému „rozpamätať“ sa na podnety z minulosti čo vyvoláva následné reakcie. Telo sa tak postupne pripravuje na komunikáciu s okolím. Najmä u klientov na Avalone je potrebné dôsledne dbať na správny prístup.

Každá zdravotná sestra, opatrovateľka i terapeuti v Seniorville a Avalon musia pri bazálnej stimulácii vychádzať z klientovej individuálnej anamnézy, musí presne poznať jeho minulosť, spôsob nažívania a zvykov v rodine, medzi priateľmi. Poznať podnety, ktoré boli pred ochorením príjemné, povzbudzujúce a motivovali ho k aktivite a komunikácii. Mnohokrát je nevyhnutné využívať pre klienta známe predmety, ako napríklad obľúbené predmety veci, knižky, či zvuky alebo vône, ktoré sa spájajú s príjemnými pocitmi. Všetky známe podnety môžu pomôcť pacientovi podnietiť jeho nervovú sústavu a tým ju stimulovať k zvyčajným reakciám na prítomné podnety.


Bazálna stimulácia nie je závislá na špeciálnych prístrojoch alebo pomôckach a je preto minimálnou záťažou pre zdravotnícke a sociálne zariadenia. Jediné, čo je k nej potrebné je dobre vyškolený personál a motivácia ľudského prístupu a posunutia ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti smerom k potrebám klienta.

My, v Seniorville a Avalon sme sa rozhodli ísť týmto smerom.

Júlia Harmanová

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk