ISSN 1338-1806

Vydavateľ: WBA, a.s., Palisády 33, 811 06 Bratislava, IČO: 44 621 175
ISSN 1338-1806
Periodicita: Periodikum je aktualizované nepravidelne.