pondelok 28. júla 2014

Seminárne školenie ku kardiopulmonálnej resuscitácii a náhlym stavom ohrozujúcim život

U nás v Seniorville a Alzheimer centre Avalon dbáme na kvalifikáciu našich ľudí a preto sa pracovníci pravidelne zúčastňujú či už externých alebo interných školení. V mesiaci jún sme mali školenie prvej pomoci, kedy nám o možnostiach prišla porozprávať naša odborná garantka Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS), pani Jarka Sokolová.

„Náhla zástava obehu postihuje v Európe približne pol milióna osôb ročne. Okamžité zahájenie nepriamej masáže srdca dnes patrí medzi kľúčové determinanty modernej kardiopulmonálnej resuscitácie. Základné životné funkcie sú  vedomie, dýchanie a krvný obeh   zlyhanie jednej základnej životnej funkcie vedie skôr či neskôr k zrúteniu ostatných životných funkcií, pričom najmarkantnejšia je táto skutočnosť pri náhlom zlyhaní, kde k bezvedomiu dôjde do 10 – 15 sekúnd. Počas návštevy v Seniorville som bola veľmi milo prekvapená, že zdravotný personál je vyškolený na takej úrovni, aby mohol do príchodu profesionálneho tímu začať neodkladnú  resuscitáciu  bezpečne a efektívne. Sestry a opatrovateľky tu vedeli zareagovať na akúkoľvek otázku zo strany profesionálneho záchranára, zvládli každú modelovú situáciu. Zo svojej práce v záchrannej službe v Bratislave máme v tomto smere skôr negatívne skúsenosti. Niektoré zariadenia sociálnych služieb úplne zlyhávajú v oblasti prvej pomoci a záchrany života . Personálne, odborne aj materiálne.

Je naozaj skôr raritou, že personál  sociálneho  zariadenia  vie ihneď zasiahnuť na tak profesionálnej úrovni. Veľké plus tohoto zariadenia je prístup vedenia k tejto problematike, vedenie ľudí a materiálne vybavenie zariadenia.“

Vrchná sestra Seniorville a Alzheimer Avalon dodáva:

„Zaisťujeme intravenózny prístup, nepriamu masáž srdca, uvoľnenie a vyčistenie dýchacích ciest, zaistenie priechodnosti dýchacích ciest vzduchovodom a priloženie dýchacej masky pripojenej na ručný dýchací prístroj (Ambuvák). Do stabilizovanej polohy ukladáme človeka vtedy, keď je v bezvedomí, zvracia alebo krváca z úst, ale túto polohu využívame jedine pokiaľ pacient sám dýcha a nehrozí mu zastavenie srdcovej činnosti.“ 

Zariadenie Seniorville  je vybavené prenosným resuscitačným setom. Vďaka tomuto vybaveniu a pravidelne preškolovanému personálu vieme zabezpečiť prvotnú zdravotnú  starostlivosť do príchodu profesionálneho tímu pri náhlych  srdcových  ochoreniach ako  srdcový záchvat, vysoký a nízky tlak krvi, pri  náhlych  nervových  ochorenia ako mozgová príhoda, epilepsia, pri hypoglykémiach a hyperglykémiach. Pre skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti plánujeme dokúpiť pulzný oxymeter – slúži na neinvazívne meranie saturácie hemoglobínu kyslíkom v arteriálnej časti krvného riečisťa a srdcovej frekvencie, ktorý je vhodný najmä pre rizikových pacientov.pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk