štvrtok 24. marca 2011

V Seniorville sa tancovalo!

Profesionálni tanečníci z Tanečného klubu Danube Bratislava v utorok roztancovali spoločenskú miestnosť Seniorvillu. Keďže sa venujú integračným aktivitám pre zdravotne znevýhodnených ľudí aj vo vyššom veku, predviedli rôzne druhy spoločenských tancov v dvojici - profesionálni tanečník a vozíčkar. Pozrite si fotografie, ako sa to klientom páčilo a na FB stránke Seniorvillu nájdete aj krátke video z vystúpenia http://www.facebook.com/Seniorville?ref=ts#!/Seniorville?sk=wall

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

nedeľa 20. marca 2011

Divadlo na Hambálku v Seniorville

Spontánny potlesk a smiech si vyslúžili herci malackého ochotníckeho Divadla na Hambálku, ktorí prišli klientom Seniorvillu a ich rodinným príslušníkom predstaviť prvotinu v repertoári divadla - hru Ženský zákon (hrajú ju už takmer 10 rokov).
Klasickú veselohru Jozefa Gregora Tajovského preložili do záhoráčtiny bratia Moravčíkovci a malackí ochotníci za jej naštudovanie a úspešné predstavenie na festivaloch získali množstvo ocenení.
V spoločenskej miestnosti si rozložili svoje kulisy, s nenútenosťou a radosťou spustili v "spisovnej" záhoráčtine príval gagov, čím rozosmiali celé publikum.
Ako sme sa dozvedeli, poslaním Divadla na Hambálku je rozdávať radosť a úsmev na tvári, a to sa im darí neuveriteľne dobre. Ak sa rozhodnete navštíviť ich domovskú scénu v malackom kine, rozhodne neoľutujete.

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

piatok 11. marca 2011

Rozhovor s novou riaditeľkou Seniorville

Seniorville má už niekoľko dní novú riaditeľku, ktorou sa stala pani Henrieta Valková. Pozhovárali sme sa s ňou, aby sme sa dozvedeli viac o jej doterajších pracovných úspechoch, ale aj o jej očakávaniach, s ktorými prichádza do Seniorvillu.

Čo bolo pre vás motiváciou zúčastniť sa konkurzu na riaditeľa Seniorville?

H.V.: Moja dlhoročná prax v zdravotníctve a posledných päť rokov práce v súkromnom sektore v strednom manažmente mi prinieslo veľa poznatkov a možností zdokonaľovať si svoje organizačné a komunikačné zručnosti. Konkurz som považovala za výzvu pre uplatnenie svojich skúseností a získanie nových zručností, ktorými by som chcela byť užitočná pri rozvoji Seniorvillu.

Aký máte vzťah k starším ľuďom v dôchodkovom veku?

Pred piatimi rokmi som dochovala bezdetnú tetu na rakovinu pľúc, kde som si naplno začala uvedomovať krehkosť a láskavosť starých ľudí, ktorou nám prejavujú vďaku za našu starostlivosť.

Ako vnímate postavenie súčasného slovenského seniora v našej spoločnosti?

H.V.: V poslednom období si uvedomujem, že v mediálnom svete počujeme veľa rôznych výziev na podporu detí, ale málo na podporu našich seniorov. A pritom demografický vývoj ide presne opačným smerom. S neustálym predlžovaním pracovných povinností svojich detí, sú starší ľudia ochudobnení o denný osobný kontakt a komunikáciu v kruhu rodiny. Stúpa ich vnútorná izolácia a ubúda radosť zo života.

Ktoré témy sú podľa vás najpálčivejšími v súčasnej spoločenskej debate v problematike seniorov?

H.V.: V poslednom období vnímam ako najhorúcejšiu tému zrovnoprávnenia poskytovateľov ZS, DSS, kde paradoxne neverejný poskytovateľ má voľné kapacity pre seniorov.

Aké sú vaše doterajšie pracovné skúsenosti?

H.V.: Vysokoškolské vzdelanie na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety som ukončila v roku 2006, no v oblasti zdravotníctva pracujem už od roku 1986. Svoje odborné skúsenosti som získavala počas 20-ročnej praxe na NOU, Bratislava. Úroveň svojich organizačných a komunikačných zručností som si zvyšovala počas pôsobenia v súkromnom sektore zdravotnej starostlivosti posledných päť rokov.

Ako by ste stručne charakterizovali svoju predstavu o vašom pôsobení vo funkcii riaditeľky Seniorville?

H.V.: Cieľ svojej práce v Seniorville vidím v zabezpečovaní nadštandardnej starostlivosti, pocitu domova, úcty a rešpektu voči klientom zariadenia.

Ktoré úlohy považujete v tejto chvíli za najdôležitejšie?

H.V.: Podporu vnímania hlavných cieľov Seniorville u zamestnancov, podporu rozvoja aktivačných činností klientov a snahu priniesť našim seniorom pocit bezpečia a zázemia v Seniorville.

Aké sú vaše osobné záujmy? Ako trávite voľný čas?

H.V.: Druhý rok sa venujem angličtine. Nakoľko som bývalá športovkyňa, vyznávam kultúru pohybu. Pravidelne navštevujem hodiny spinningu a cez víkend chodím na kurz tanca „Karibic Ladies“.

Čo je podľa vás v živote človeka najdôležitejšie?

H.V.: Ak sa nám podarí v živote nájsť miesto, kde nachádzame teplo a istotu, kde panuje vzájomná dôvera a láskyplná pozornosť jedného voči druhému, kde nás vždy prijímajú s otvoreným srdcom, vieme že sme kráčali po tých správnych cestách.