piatok 8. novembra 2013

Posedenie s pani riaditeľkou pri káve a koláčiku

V ZSS Seniorville nám nie je ľahostajné, ako klienti trávia svoj voľný čas. Našou snahou je vyplniť ho čo najefektívnejšie, tak,  aby klienti nestagnovali na rovnakej mentálnej či fyzickej úrovni. Preto vytvárame priestor aj na budovanie spoločenstva. Jednou z takýchto aktivít je aj posedenie s pani riaditeľkou pri káve a koláčiku.

Posedenie s pani riaditeľkou čas, ktorí trávime spoločne, čas v ktorom je priestor na otvorenú komunikáciu, ale aj spoločné zdieľanie sa v príjemnej a bezpečnej atmosfére. Naše októbrové stretnutie sa nieslo v duchu hesla „Október, mesiac úcty k starším!“

Naša klientka pani Barborka Gírethová, je veľmi šikovná spisovateľka a vždy nás poteší niečím zo svojej tvorby. V októbri to bola báseň, venovaná všetkým klientom ZSS Seniorville, pod názvom Super starčekovia.

„Štáty  všade vo svete tento mesiac nezabudnú s úctou a láskou poďakovať seniorom, čo dokázali vytvoriť za celý svoj život. Najkrajšie oslovenie a hodnotenie je toho času SUPER STARČEKOVIA. To je úžasné !

V Seniorville Jablonovom žije tiež veľa super starčekov a stareniek . Milá, živá, múdra, veselá, krásna je p. Poldinka.

K jej narodeninám bola napísaná básnička:

                                                     Poldinka milá, medzi nami krásna,
                                                     Teba počúvať, je pochúťka,
                                                     sto rokov ži, a buď nám 
                                                     spievajúcou  l a s t o v i č k o u.

Nemôžem nespomenúť 94 ročnú p. Emíliu, sediacu na vozíčku. Jej pamäť funguje ako super starenke. Má svoj názor, nie je všetko biele či čierne. Vie to dať najavo. Tak to treba! Veríme aj s jej dcérenkou - doktorkou, že dožije mimoriadny vek 100 rokov.

Obdivuhodné sú  super starčekovia a starenky, vidieť ich s  akou rýchlosťou a vytrvalosťou bicyklujú na stacionárnom bicykli.“ 

Jedno oko nezostalo suché a všetkých nás hriali pri srdiečku tieto milé a krásne slová.

Poďakovať sa a potešiť seniorov prišli aj deti z Materskej školy v Jablonovom, ktoré si s pani učiteľkami pripravili krásny program a každý ich výstup bol odmenený búrlivým potleskom.
Pre mňa bolo vtedy slasťou pozorovať tváre klientov, lebo aj napriek všetkým svojím bolestiam, ktoré každý z nich má, sa ich tváre roztiahli do širokých úsmevov, vrásky sa vyhladili a oni žiarili ako slniečka. Detičky nám zaspievali, zatancovali a na záver zagratulovali našim oslávencom. Deti bezprostredne prichádzali ku klientom, podali ruku, zagratulovali, vybozkávali a vystískali. A do spoločenskej miestnosti sa vkrádal hlboký pokoj. Radosť a pokoj klientov nabil energiou do ďalších dní.

Káva a koláčik po programe sa nám stali čerešničkou na bohato zdobenej a chutnej torte.
Čo si priať viac? Vidieť a cítiť, zažiť túto atmosférou nám bolo opätovným potvrdením, že naša práca, aj keď je niekedy ťažká, nie je prácou ale povolaním a má veľký význam.

Je z každej strany veľkým obohatením.

Júlia Harmanová


 

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

utorok 29. októbra 2013

Seniorville – ďakujeme za úžasných sedem rokov!

Keď sme sa pred siedmimi rokmi rozhodli pre realizáciu projektu Seniorville, netušili sme, že sa púšťame do celkom náročného boja. Málokto skutočne vidí, koľko úsilia, trpezlivosti a v neposlednom rade i investícii stojí úspešné prevádzkovanie súkromného zariadenia sociálnych služieb. Od otvorenia zariadenia uplynulo sedem rokov a pomaly si píše svoju históriu. 

V júli roku 2006 bolo ZSS Seniorville skutočne prvým zariadením vyššieho štandardu, ktorého snahou bolo a stále je, prinášať na Slovensko lepšiu kvalitu sociálnych služieb. 

Každým ďalším rokom sa realizuje iná, nová myšlienka a postupuje sa v inovatívnych prístupoch v starostlivosti o zákazníkov. Za tie roky si Seniorville vybudovalo skvelú povesť, ktorá sa  v mysliach ľudí spája s kvalitou služieb a rodinnou atmosférou. Stalo sa novým domovom nielen pre ľudí, ktorí by radi aktívne prežívali jeseň svojho života, ale i pre ľudí, ktorým zabezpečiť pomoc v domácom prostredí nie je jednoduché. A práve títo ľudia nás neustále posúvajú vpred a inšpirujú k stanoveniu si mnohých nových cieľov, ktoré napĺňame deň čo deň, len preto, aby sme im urobili každý nový deň krajší a najmä kvalitnejší. Každé rozhodnutie, každý posun je výsledkom vyhodnotenia záujmu ľudí. 

Po otvorení ZSS Seniorville sme evidovali veľký záujem o jednolôžkové izby a preto sa začala v roku 2008 budovať prístavba. Aktuálne Seniorville disponuje 28 jednolôžkovými izbami, ktoré ponúkajú vysoký štandard bývania a zároveň zabezpečujú pocit bezpečia a istoty ochrannej ruky profesionálneho personálu. Veľmi významným úspechom minulého roka  bolo rozbehnutie pravidelných aktivít a špeciálnych terapií.  Medzi nové spoločenské aktivity patrí krížovkársky krúžok, literárny klub, dielnička, či každodenná ranná rozcvička. Tieto aktivity nespĺňajú len svoj hlavný účel, ktorým je aktivizácia, ale ponúkajú  i priestor pre všetkých na vzájomné spoznávanie sa, vymieňanie si skúseností a zážitkov. 


Súčasne s otvorením novej prístavby sme vybudovali oddelenie na starostlivosť o ľudí s Alzheimerovou chorobou alebo inými poruchami pamäte. K rozhodnutiu otvoriť špecializované zariadenie predchádzalo mnoho prieskumov a úvah.  V závere nás presvedčil fakt, že ide o tak špecifické ochorenie, ktoré naozaj potrebuje špeciálny prístup.  Na Slovensku je trendom, azda snáď je to len v dôsledku nedostatku špecializovaných miest, poskytovať starostlivosť ľuďom bez rozdielu diagnózy v domovoch sociálnych služieb. Skutočnosť a najmä osobná skúsenosť, že takáto starostlivosť nie je kvalitná v žiadnom smere, nás priviedla k ďalšiemu dôležitému kroku. 

V septembri uplynul jeden rok od otvorenia Alzheimer centra Avalon, ktoré má všetky predpoklady na zabezpečenie naozaj kvalitnej jesene života ľuďom s diagnózu Alzheimerova choroba resp. starecká demencia. Našim štýlom starostlivosti nie je využívať len medikamentóznu liečbu, bez ktorej je to samozrejme niekedy nemožné, ale najmä terapeutické prístupy, ktoré zmierňujú negatívne prejavy a napomáhajú spomaliť progres ochorenia. Klienti prostredníctvom liečebno-terapeutických aktivít sprevádzaných empatiou a láskou nájdu bezpečie, harmóniu a istotu. Využívame rôzne techniky terapií, akými sú napríklad reminiscenčná terapia, biblioterapia, muzikoterapia, prvky bazálnej stimulácie a mnohé iné. Aktuálne pracujeme na vybavení miestnosti, kde plánujeme realizovať snoezelen.  Ide o multifunkčnú metódu, ktorá sa realizuje v obzvlášť príjemnom a špecificky upravenom prostredí s cieľom vyvolania zmyslových pocitov pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby. 

Skúsenosti získané v Seniorville v Jablonovom sa snažíme odovzdávať všetkým tým čo to potrebujú. V neposlednom rade kladieme dôraz na kvalitu a profesionalitu personálu. Rozumieme práci, ktorú robíme a uvedomujeme si aké nesmierne náročné výkony podávajú naši zamestnanci, a preto nielen našim klientom, ale i celému personálu vďačíme za uplynulých sedem rokov a všetky prekonané prekážky. Aj napriek neľahkým legislatívnym podmienkam a mnohým konkurenčným zariadeniam si dovolíme tvrdiť, že Seniorville stojí pevnými nohami na zemi a každá ďalšia prekážka je vlastne novou výzvou posúvajúcou projekt smerom k splneniu cieľov, ktoré sa snažíme neustále napĺňať kvôli všetkým našim klientom a ich spokojnosti. Nič z toho čo máme za sebou by bez našich klientov nebolo možné,  pretože práve oni nás motivujú pri plnení nášho poslania – kvalitnej starostlivosti o nich. Našou snahou je prinášať stále niečo nové a odmenou pre nás je dôvera, ktorú nám naši klienti prejavujú už dlhých sedem rokov. Veľmi nás teší vidieť ich spokojné tváre a úsmev, ktorý adresujú všade navôkol.

Okrem prvého výročia Alzheimer centra Avalon sme v septembri oslávili i prvé národeniny ZSS Seniorville v Trenčíne, ktoré ponúka princípy našej starostlivosti i ľuďom v Trenčianskom kraji. 

Aj v deň oslavy prvých narodenín Alzheimer centra Avalon vládla v zariadení podmanivá atmosféra. „Bol to deň priam neuveriteľný, nabitý pozitívnou náladou,“ vyjadril sa riaditeľ Harmónie života, n.o., pán Ing. Martin Hantabál. 


Dovoľte nám na záver zdieľať s vami pár slov od našej klientky pani Vierky Baumannovej:  „Aj keď čas neúprosne beží a každodenný život seniorov je touto skutočnosťou veľmi ovplyvnený, je tu siedme výročie nášho Seniorville, čo nám vytvára priestor, aby sme v tichosti nielen bilancovali, ale najmä prejavili lásku a úctu ľuďom, ktorí nás na našej životnej púti sprevádzajú a svojou prácou nám aj uľahčujú viac, alebo menej ťažký údel, ktorý si všetci nesieme. Dovoľte mi povedať, že prežívame obdobie plné lásky a pozornej starostlivosti, za ktoré cítim, za nás všetkých, potrebu poďakovať sa všetkým, ktorí sa o to  denodenne pričiňujú, a tak napĺňajú svoje životné poslanie – úprimne poskytovať službu starým občanom. VEĽKÁ VĎAKA VÁM VŠETKÝM OD NÁS, VĎAČNÝCH KLIENTOV!“ Júlia Harmanová

utorok 16. júla 2013

Aj sny sa môžu splniť

V roku 2005 sa postavil terajší majiteľ kaštieľa  pred viac ako 100 členov záblatského urbariátu, aby tu predstavil svoj sen o vybudovaní raja na zemi pre seniorov.

O 7 rokov neskôr sa tento sen splnil.

Zariadenie pre seniorov v šeréniovskom kaštieli v Záblatí bolo otvorené na jeseň roku 2012 a zaradilo sa do siete poskytovateľov sociálnych služieb Seniorville. Táto sieť zariadení poskytuje už viac ako 7 rokov tú najvyššiu kvalitu služieb na Slovensku, s víziou poskytovať takéto služby v budúcnosti i v zahraničí.

Je to splnený sen krásneho a kľudného života ľudí v jeseni svojho života.
Príjemné prostredie neskoro-renesančného kaštieľa, postaveného v roku 1620, každou svojou časťou dýcha  čarom skutočnej histórie.

Od prízemia veže, cez vojenské strieľne, až po vežové hodiny so zachovaným pôvodným zvonom z čias Márie  Terézie (1717-1780), datovaný rokom  1757.
Každý klient, či návštevník je nadšený remeselným umom starých majstrov – krásnou architektúrou - barokovými klenbami, drevenými obložkami starých kastlových okien,  polyfunkčnými drevenými okenicami, zachovaným pôvodným pieskovcovým kozubom s premyslenými dymovodmi v hrubých stenách, ktoré pomáhali prostredníctvom kachľových pecí vyhrievať celý kaštieľ, zachované drevené obložky s dverami, či pôvodný , takmer 400-ročný drevený krov spájaný drevenými klinami.
Veľký dôraz terajší majitelia kládli pri reštaurovaní slnečných hodín – pôvodnej fresky zo 17. storočia ako i rodového erbu Šeréniových, jedného z najvýznamnejších majiteľov, na priečelí veže kaštieľa.

Príjemnú atmosféru pôvodného rodinného sídla dotvára priestranný, takmer
trojhektárový park. Jeho rozľahlá zeleň očarí pri vstupe každého návštevníka.
A ľudia, tí si tu žijú ako na zámku.

Ubytovaní sú v priestranných dvojlôžkových izbách. Sociálne zariadenia na izbách sú tu samozrejmosťou. Izba je ďalej vybavená LED či LCD televízormi so satelitným príjmom, telefónnne, či rádiové rozvody ako i trvalé pripojenie na internet a komunikačný systém pacient – sestra. To všetko majú kienti tohto zariadenia k dispozícií v cene služieb. Fyzioterapeut je klientom k dispozícií  minimálne dvakrát týždenne.

Je tu zabezpečená nepretržite 24 hodinová zdravotná i sociálna starostlivosť.
Jedálny lístok si zostavujú klienti sami na týždeň vopred, strava sa tu podáva
5 – 6 x denne, podľa zdravotného stavu klienta. V dvoch veľkých spoločenských miestnostiach so starožitným nábytkom prebieha spoločenský život klientov.

Obľúbené sú činnosti na zvýšenie jemnej motoriky – drobné ručné práce, pamäťové cvičenia, kultúrne vystúpenia detí z materských škôlok, premietanie filmov a hlavne ukľudňujúce prechádzky v parku.

O vyplnenie voľného času sa stará sociálna sestra. Áno, voľného času, pretože aktivity sú na vine, že si klienti niekedy sťažujú, že si ani nestihli prečítať noviny.

O duševnú potravu klientov je postarané ekumenickým okienkom, či návštevou kaplnky Panny Márie, ktorá je súčasťou kaštieľa a viackrát týždenne sa tu konajú omše.

V zariadení sú umiestňovaní klienti s rôznymi fyzickými obmedzeniami, či rôznymi poruchami pamäte (Alzheimerovu i Parkinsonovou chorobou). Bezbariérový pohyb je zabezpečený veľkým, priestranným výťahom.

Okrem dlhodobých pobytov klientov, zariadenie  poskytuje i pobyty krátkodobé - niekoľko mesačné, využívané najmä pri mozgovo - cievnych príhodách a zlomeninách. Klient sa  po doliečení vracia naspäť do domáceho rodinného prostredia.

Rodiny využívajú i niekoľkohodinovú starostlivosť počas pracovného dňa, tzv.  denný stacionár.

„Snažili sme sa vybudovať také zariadenie, aby každý syn i dcéra boli hrdí na to, že ich otec, či matka sú v seniorskom dome Seniorville v kaštieli Trenčín – Záblatie“, hovorí Ing. Pavol Cigánik, riaditeľ organizácie Iskierka nádeje SD, n. o., prevádzkovateľ tohto zariadenia.

Zariadenie pre seniorov v kaštieli Záblatie je dôkazom toho, že ak človek verí svojmu snu a veľmi chce, určite sa mu splní.

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

štvrtok 27. júna 2013

Petterapia


Nielen vo svete, ale aj u nás v Seniorville a Alzheimer centre Avalon sa do popredia dostávajú terapie so zvieratami. Práve tieto stvorenia sa stávajú čoraz  viac dôležité  pre psychickú pohodu človeka. Petterapii sa tešia nielen klienti vitálni, ale je účinná najmä u klientov s Alzheimerovou chorobou alebo inými poruchami pamäte  alebo klientov čiastočne až úplne imobilných. 


Raz za 1-2 týždne k nám chodievajú canisterapeuti so špeciálne cvičenými psami. Navštevujú nielen ľudí odkázaných na pomoc druhej osoby, ktorým je zabezpečovaná starostlivosť v špecializovanom zariadení a domove sociálnych služieb, ale aj ľudí vitálnych ubytovaných v zariadení pre seniorov. Ľudia vo vysokom veku, najmä tí, ktorí sú umiestnení v zariadeniach sociálnych služieb, majú často pocit nepotrebnosti, trpia depresiami, nevidia dôvod, prečo by mali žiť. Psy vzbudzujú v týchto osobách pozitívne emócie. Zlepšuje sa vzájomná komunikácia obyvateľov zariadenia sociálych služieb. Spoločné chvíle strávené v prítomnosti psíka uvoľňujú napäté vzťahy. Pre mnohých je psík relaxom, maznajú sa s ním a hladia ho. Pre iných je zase zdrojom aktivity. Psík aportuje, behá, nabáda k pohybu. U ľudí so sklonom k agresii tento štvornohý terapeut pomáha zmierňovať mieru agresivity. Ľudí s Alzheimerovou chorobou a inými poruchami pamäte psík udržuje v pozornosti dlhšie ako iné objekty, pozorujú ho a skúmajú. Dotyk a pohladenie uspokojujú potrebu po nežnosti, ktorá je u nich zvýšená. Motivuje k rozvoju motorických schopností. Prispieva k zníženiu osamelosti a uzavretosti, podporuje spontánnosť prejavu. Zvyšuje neverbálne komunikačné schopnosti. Vždy, keď k nám zavítajú, je cítiť v celom zariadení uvoľnenú atmosféru plnú spokojnosti a šťastia. 

Okrem canisterapie sa bežnou súčasťou aktívít dňa v Seniorville stala aj terapia so zajačikmi, ktoré sú od leta 2012 obyvateľmi nášho zariadenia. Pri terapiách sa využíva pozitívne pôsobenie zajačikov na psychické a fyzické zdravie človeka. Osobný kontakt so zajacom, ale i so spomínanými psíkmi, ovplyvňuje ľudský organizmus. Vytvorenie citového vzťahu človeka so zvieratkom napomáha k uvoľňovaniu endorfínov, známych ako hormóny šťastia, ktoré napomáhajú k dobrej nálade a pocitu šťastia. Okrem endorfínov dochádza i k uvoľňovaniu interferónu posilňujúceho imunitný systém. 


Kontakt so zvieratkom pomáha uviesť klienta do lepšieho duševného stavu. Petterapia má pozitívne účinky na rozvoj jemnej a hrubej motoriky, orientáciu v čase a priestore, sociálneho cítenia a poznávania, pomáha pri koncentrácii a pamäti, podnecuje k pohybu a prispieva k  duševnej rovnováhe a motivácii. Poslaním zariadenia sociálnych služieb Seniorville a Alzheimer centra Avalon je prinášať na Slovensko nové metódy v starostlivosti a prístupoch ku klientom v seniorskom veku. Seniorville je etablovaným zariadením a funguje v zmysle už overených procesov na základe niekoľkoročných skúseností. Za sedem rokov existencie sa podarilo rozšíriť Seniorville o 28 jednolôžkových izieb, o nové špecializované zariadenie, ktoré dostalo názov Alzheimer centrum Avalon a v neposlednom rade i o nové kapacity v Trenčíne, kde sa Seniorville nachádza v nádhernom neskororenesančnom kaštieli  s veľkým anglickým parkom.

streda 22. mája 2013

Už len 5 týždňov na schválenie účtovnej závierky za rok 2012

Po podaní daňového priznania čaká obchodné spoločnosti ďalšia povinnosť. Podľa Obchodného zákonníka musí každá spoločnosť predložiť svoju účtovnú závierku za rok 2012 na schválenie príslušnému orgánu spoločnosti, ktorý rozhodne o rozdelení zisku, prípadne zaúčtovaní straty – a to najneskôr do konca júna 2013. Takto schválená závierka musí byť následne doložená do Zbierky listín.

Spoločnosť CompanyService, s.r.o. je tu pre vás, aby vám pomohla so splnením tejto zákonom danej povinnosti. Len za cenu 160,- EUR bez DPH (spoločnosť s ručením obmedzeným) a 200,- EUR bez DPH (akciová spoločnosť) vybavíme všetko za vás.

V prípade záujmu nás kontaktujte na infolinke CompanyService +421 2 3241 0030.

štvrtok 25. apríla 2013

Získajte novú s.r.o. teraz za bezkonkurenčnú cenu!

CompanyService vám v týchto dňoch prináša nový cenník služieb, v ktorom okrem iného nájdete aj bezkonkurenčnú ponuku na založenie novej spoločnosti. Spoločnosť s ručením obmedzeným tak môžete získať už za 260,- EUR, pričom servis zostáva na nezmenenej, kvalitatívne vysokej úrovni. V cene služby je zahrnuté:
- vypracovanie kompletnej dokumentácie, listín a podkladov k založeniu novej s.r.o.
- vybavenie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na neobmedzené množstvo voľných živností
- zápis spoločnosti do obchodného registra
- súdny poplatok
- registrácia spoločnosti na daňovom úrade k dani z príjmov právnických osôb.

Nový cenník prináša aj cenovo podstatne dostupnejšiu vopred založenú, tzv. ready-made spoločnosť. S takouto spoločnosťou môžete začať podnikať v priebehu niekoľkých hodín. Cena za ready-made spoločnosť začína na úrovni 490,- EUR a zahŕňa:
- vypracovanie všetkých dokumentov potrebných k prevodu už založenej spoločnosti
- prevod 100 % obchodného podielu v spoločnosti
- zabezpečenie zmeny osoby konateľa
- usporiadanie valného zhromaždenia
- notárske poplatky pri overovaní podpisov
- zápis zmien do obchodného registra
- súdny poplatok
- ohlásenie zmien na príslušné úrady (živnostenský, daňový).

Kompletný cenník služieb spoločnosti CompanyService si môžete pozrieť tu. Vaše prípadne otázky radi zodpovieme osobne na stretnutí, telefonicky na +421 2 3241 0030, alebo e-mailom na office@companyservice.eu

štvrtok 21. marca 2013

Práce na projekte Belaria Koliba úspešne napredujú a navyše máme zvýhodnené podmienky pre hypotekárnych klientov!

Napriek nepriazni počasia práce na výstavbe nových bytov na bratislavskej Kolibe pokračujú. Ponúkame vám niekoľko aktuálnych fotografií.


A dobrá správa navyše: v záujme administratívneho odbremenenia našich klientov pri vybavovaní hypotekárnych úverov sme spoločne s našimi novými partnermi VÚB, ČSOB a SLSP zabezpečili výhodné podmienky pre hypotekárne financovanie Vašej novej nehnuteľnosti v projekte Belaria. V týchto bankách na Vás čakajú s atraktívnymi úrokovými sadzbami spoločne s ďalšími výhodami ako napríklad zľava z bankového poplatku za poskytnutie úveru, výška úveru až do 100% kúpnej ceny, žiadne náklady za zabezpečenie znaleckého posudku a samozrejme s profesionálnym poradenstvom a individuálnym prístupom k Vašim potrebám.

utorok 19. marca 2013

2% z vašich daní pre Alzheimer centrum Avalon - láskavý domov


Alzheimerova choroba je degeneratívne ochorenie mozgu, ktoré je sprevádzané postupným úpadkom pamäti, myslenia, chápania, reči, schopnosti učiť sa, úsudku a plánovania. Príznaky ochorenia začínajú výpadkami krátkodobej pamäte, dezorientáciou a inými mentálnymi poruchami, ktoré postupne môžu viesť až k strate kontroly nad telesnými funkciami. Pacienti sú nepokojní a náladoví.

Pre pacienta ako i pre rodinu je často frustrujúce vyrovnať sa so symptómami ochorenia ako i veľmi zložité vytvoriť v domácom prostredí podmienky vyhovujúce starostlivosti o človeka s alzheimerovou chorobou.

V tomto štádiu ochorenia je nutné vytvoriť príjemné a bezpečné prostredie, zabezpečiť komplexnú celodennú opatrovateľskú, sociálnu a zdravotnú starostlivosť, odborný prístup personálu, pravidelný lekársky dohľad a špeciálne terapie.

Alzheimer centrum Avalon je láskavým domovom pre ľudí s alzheimerovou chorobou, ktorých rodiny sa nemôžu alebo sa už nevedia postarať o svojich príbuzných v domácom prostredí.

Cieľom starostlivosti je spomaliť progresiu ochorenia prostredníctvom špeciálneho programu pre ľudí s alzheimerovou chorobou a špeciálne prispôsobeného prostredia. Všetky aktivity smerujú k zlepšeniu kognitívnych funkcií, komunikácie, udržaniu sebaobslužných činností a zmierňovaniu pocitov úzkosti a napätia. Zapojením klienta do bežných činností a terapií, aktivizujeme jeho vnútornú energiu a prinášame dobrý pocit, čo vedie k pocitu šťastia, užitočnosti a upevňovania sebavedomia.

A to je cesta, akou sa môže spomaliť progresia ochorenia.

Darujte, prosím, 2% z vašich daní Alzheimer centru Avalon a pomožte tak ľuďom s alzheimerovou chorobou udržať sa čo najdlhšie v danom stupni rozvoja ochorenia.

Ďakujeme!

Pracovný kolektív a klienti Alzheimer centra Avalon


Prevádzkovateľom Alzheimer centra Avalon je nezisková organizácia Harmónia života, n.o..

Údaje potrebné na poukázanie 2%:
Obchodné meno: Harmónia života, n.o. 
Právna forma: Nezisková organizácia 
IČO/SID: 37924168 
Sídlo: 81106 Bratislava, Palisády 33