štvrtok 25. apríla 2013

Získajte novú s.r.o. teraz za bezkonkurenčnú cenu!

CompanyService vám v týchto dňoch prináša nový cenník služieb, v ktorom okrem iného nájdete aj bezkonkurenčnú ponuku na založenie novej spoločnosti. Spoločnosť s ručením obmedzeným tak môžete získať už za 260,- EUR, pričom servis zostáva na nezmenenej, kvalitatívne vysokej úrovni. V cene služby je zahrnuté:
- vypracovanie kompletnej dokumentácie, listín a podkladov k založeniu novej s.r.o.
- vybavenie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na neobmedzené množstvo voľných živností
- zápis spoločnosti do obchodného registra
- súdny poplatok
- registrácia spoločnosti na daňovom úrade k dani z príjmov právnických osôb.

Nový cenník prináša aj cenovo podstatne dostupnejšiu vopred založenú, tzv. ready-made spoločnosť. S takouto spoločnosťou môžete začať podnikať v priebehu niekoľkých hodín. Cena za ready-made spoločnosť začína na úrovni 490,- EUR a zahŕňa:
- vypracovanie všetkých dokumentov potrebných k prevodu už založenej spoločnosti
- prevod 100 % obchodného podielu v spoločnosti
- zabezpečenie zmeny osoby konateľa
- usporiadanie valného zhromaždenia
- notárske poplatky pri overovaní podpisov
- zápis zmien do obchodného registra
- súdny poplatok
- ohlásenie zmien na príslušné úrady (živnostenský, daňový).

Kompletný cenník služieb spoločnosti CompanyService si môžete pozrieť tu. Vaše prípadne otázky radi zodpovieme osobne na stretnutí, telefonicky na +421 2 3241 0030, alebo e-mailom na office@companyservice.eu