piatok 11. marca 2011

Rozhovor s novou riaditeľkou Seniorville

Seniorville má už niekoľko dní novú riaditeľku, ktorou sa stala pani Henrieta Valková. Pozhovárali sme sa s ňou, aby sme sa dozvedeli viac o jej doterajších pracovných úspechoch, ale aj o jej očakávaniach, s ktorými prichádza do Seniorvillu.

Čo bolo pre vás motiváciou zúčastniť sa konkurzu na riaditeľa Seniorville?

H.V.: Moja dlhoročná prax v zdravotníctve a posledných päť rokov práce v súkromnom sektore v strednom manažmente mi prinieslo veľa poznatkov a možností zdokonaľovať si svoje organizačné a komunikačné zručnosti. Konkurz som považovala za výzvu pre uplatnenie svojich skúseností a získanie nových zručností, ktorými by som chcela byť užitočná pri rozvoji Seniorvillu.

Aký máte vzťah k starším ľuďom v dôchodkovom veku?

Pred piatimi rokmi som dochovala bezdetnú tetu na rakovinu pľúc, kde som si naplno začala uvedomovať krehkosť a láskavosť starých ľudí, ktorou nám prejavujú vďaku za našu starostlivosť.

Ako vnímate postavenie súčasného slovenského seniora v našej spoločnosti?

H.V.: V poslednom období si uvedomujem, že v mediálnom svete počujeme veľa rôznych výziev na podporu detí, ale málo na podporu našich seniorov. A pritom demografický vývoj ide presne opačným smerom. S neustálym predlžovaním pracovných povinností svojich detí, sú starší ľudia ochudobnení o denný osobný kontakt a komunikáciu v kruhu rodiny. Stúpa ich vnútorná izolácia a ubúda radosť zo života.

Ktoré témy sú podľa vás najpálčivejšími v súčasnej spoločenskej debate v problematike seniorov?

H.V.: V poslednom období vnímam ako najhorúcejšiu tému zrovnoprávnenia poskytovateľov ZS, DSS, kde paradoxne neverejný poskytovateľ má voľné kapacity pre seniorov.

Aké sú vaše doterajšie pracovné skúsenosti?

H.V.: Vysokoškolské vzdelanie na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety som ukončila v roku 2006, no v oblasti zdravotníctva pracujem už od roku 1986. Svoje odborné skúsenosti som získavala počas 20-ročnej praxe na NOU, Bratislava. Úroveň svojich organizačných a komunikačných zručností som si zvyšovala počas pôsobenia v súkromnom sektore zdravotnej starostlivosti posledných päť rokov.

Ako by ste stručne charakterizovali svoju predstavu o vašom pôsobení vo funkcii riaditeľky Seniorville?

H.V.: Cieľ svojej práce v Seniorville vidím v zabezpečovaní nadštandardnej starostlivosti, pocitu domova, úcty a rešpektu voči klientom zariadenia.

Ktoré úlohy považujete v tejto chvíli za najdôležitejšie?

H.V.: Podporu vnímania hlavných cieľov Seniorville u zamestnancov, podporu rozvoja aktivačných činností klientov a snahu priniesť našim seniorom pocit bezpečia a zázemia v Seniorville.

Aké sú vaše osobné záujmy? Ako trávite voľný čas?

H.V.: Druhý rok sa venujem angličtine. Nakoľko som bývalá športovkyňa, vyznávam kultúru pohybu. Pravidelne navštevujem hodiny spinningu a cez víkend chodím na kurz tanca „Karibic Ladies“.

Čo je podľa vás v živote človeka najdôležitejšie?

H.V.: Ak sa nám podarí v živote nájsť miesto, kde nachádzame teplo a istotu, kde panuje vzájomná dôvera a láskyplná pozornosť jedného voči druhému, kde nás vždy prijímajú s otvoreným srdcom, vieme že sme kráčali po tých správnych cestách.

Žiadne komentáre: