pondelok 21. mája 2012

Púchovské zdravotné sestričky na Záhorí

V stredu 16. mája 2012 sme v našom zariadení sociálnych služieb Seniorville v Jablonovom privítali takmer 40 zdravotníčok z púchovskej regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek. Počas prednášok,  rozhovorov a prehliadky našich priestorov sme si vymenili mnoho dôležitých poznatkov a skúseností.

Sestričky z rôznych štátnych ako aj súkromných zariadení sme najprv oboznámili s históriou a zameraním nášho komplexu. Informovali sme ich o režime dňa, poskytovanej zdravotnej, ošetrovateľskej a rehabilitačnej starostlivosti, o ubytovacích kapacitách či spoločenských podujatiach pre klientov. S pozitívnym ohlasom sa stretol náš program interaktívnych činností, ako napríklad muzikoterapia, arteterapia alebo ergoterapia, ktoré podporujú vitalitu, duševnú pohodu a socializáciu seniorov.
Veríme, že zdravotníčky využijú tieto poznatky a skúsenosti pri svojej denno-dennej práci so svojimi klientmi. Tešíme sa na opätovné stretnutie !

Žiadne komentáre: