piatok 28. septembra 2012

Bratislava má nové Alzheimer centrum AVALON


Na Slovensku v súčasnosti žije viac ako 50 tisíc ľudí postihnutých rôznymi štádiami Alzheimerovej choroby. Jej progresia sa nedá zastaviť. Dá sa však spomaliť včasnou diagnostikou a najmä cielenou aktivizáciou klienta do terapií. Od 27. septembra 2012 aj v novom Alzheimer centre AVALON v Jablonovom.

Sieť zariadení sociálnych služieb Seniorville rozširuje a prehlbuje svoju ponuku a otvára Alzheimer centrum AVALON v obci Jablonové pri Bratislave. Určené je pacientom, ktorí potrebujú neustálu profesionálnu starostlivosť a chcú zmierniť progres ochorenia pod vedením odborného personálu. „V neskoršom štádiu choroby je nutné zabezpečiť príjemné a bezpečné prostredie, komplexnú celodennú starostlivosť opatrovateliek, zdravotných sestier, terapeutov a pravidelný lekársky dohľad. Naším poslaním je podať pomocnú ruku tam, kde starostlivosť rodiny už nestačí.“, vysvetľuje dôvod zriadenia centra, riaditeľ neziskovej organizácie Harmónia života, Martin Hantabál.

Alzheimer: známy i neznámy
Alzheimer, ako sa ochorenie ľudovo nazýva, postihuje ľudí už vo veku 40-50 rokov. Hovorí sa o ňom bežne, no napriek tomu je informovanosť o jeho prvom varovnom signáli – strate krátkodobej pamäte – nízka. „Sme jedinečné zariadenie, ktoré poskytuje komplexnú zdravotnú, ošetrovateľskú a terapeutickú starostlivosť pre ľudí postihnutých touto chorobou. Ponúkame nielen stabilný kvalifikovaný personál a niekoľkoročné skúsenosti, ale hlavne láskavý a individuálny prístup ku klientovi.“ vyzdvihuje Jaroslav Jakubčík, riaditeľ Alzheimer centra AVALON Jablonové.

Alzheimer centrum AVALON poskytuje svojim klientom moderné ubytovanie s rodinnou atmosférou v 2-posteľových izbách v bezbariérovej budove. Vybavenie a celkové prostredie centra zohľadňujú špecifické nároky a potreby pacientov v rôznych štádiách ochorenia. Dôraz sa kladie najmä na bezpečnosť klientov.


Liečebno-terapeutická intervencia
Zdravotná a terapeutická starostlivosť je zabezpečená v zmysle overených procesov a prístupov vyplývajúcich z niekoľkoročných medzinárodných skúseností. Terapeut spolu so sociálnym pracovníkom, fyzioterapeutom a zdravotným personálom zostavuje individuálne rozvojové plány klientom. Tí sa aktivizujú pravidelnými činnosťami a terapiami (cvičenia na zlepšenie rozumovej, pamäťovej a rečovej kondície, bazálna stimulácia, reminiscencia, čítanie a práca s textom - biblioterapia, hudobné činnosti – muzikoterapia, canisterapia a iné)  vykonávanými špeciálnymi pracovníkmi, aby sa udržiaval ich aktuálny fyzický a psychický stav a aby sa čo najdlhšie udržala úroveň sebaobslužných činností a kognitívnych funkcií. Zároveň sa tým prebúdza ich vnútorná energia a prináša im dobrý pocit. Sú šťastní, cítia sa byť užitoční, budujú si svoje sebavedomie.

A to je cesta, akou sa môže spomaliť progresia ochorenia.


Žiadne komentáre: