utorok 19. marca 2013

2% z vašich daní pre Alzheimer centrum Avalon - láskavý domov


Alzheimerova choroba je degeneratívne ochorenie mozgu, ktoré je sprevádzané postupným úpadkom pamäti, myslenia, chápania, reči, schopnosti učiť sa, úsudku a plánovania. Príznaky ochorenia začínajú výpadkami krátkodobej pamäte, dezorientáciou a inými mentálnymi poruchami, ktoré postupne môžu viesť až k strate kontroly nad telesnými funkciami. Pacienti sú nepokojní a náladoví.

Pre pacienta ako i pre rodinu je často frustrujúce vyrovnať sa so symptómami ochorenia ako i veľmi zložité vytvoriť v domácom prostredí podmienky vyhovujúce starostlivosti o človeka s alzheimerovou chorobou.

V tomto štádiu ochorenia je nutné vytvoriť príjemné a bezpečné prostredie, zabezpečiť komplexnú celodennú opatrovateľskú, sociálnu a zdravotnú starostlivosť, odborný prístup personálu, pravidelný lekársky dohľad a špeciálne terapie.

Alzheimer centrum Avalon je láskavým domovom pre ľudí s alzheimerovou chorobou, ktorých rodiny sa nemôžu alebo sa už nevedia postarať o svojich príbuzných v domácom prostredí.

Cieľom starostlivosti je spomaliť progresiu ochorenia prostredníctvom špeciálneho programu pre ľudí s alzheimerovou chorobou a špeciálne prispôsobeného prostredia. Všetky aktivity smerujú k zlepšeniu kognitívnych funkcií, komunikácie, udržaniu sebaobslužných činností a zmierňovaniu pocitov úzkosti a napätia. Zapojením klienta do bežných činností a terapií, aktivizujeme jeho vnútornú energiu a prinášame dobrý pocit, čo vedie k pocitu šťastia, užitočnosti a upevňovania sebavedomia.

A to je cesta, akou sa môže spomaliť progresia ochorenia.

Darujte, prosím, 2% z vašich daní Alzheimer centru Avalon a pomožte tak ľuďom s alzheimerovou chorobou udržať sa čo najdlhšie v danom stupni rozvoja ochorenia.

Ďakujeme!

Pracovný kolektív a klienti Alzheimer centra Avalon


Prevádzkovateľom Alzheimer centra Avalon je nezisková organizácia Harmónia života, n.o..

Údaje potrebné na poukázanie 2%:
Obchodné meno: Harmónia života, n.o. 
Právna forma: Nezisková organizácia 
IČO/SID: 37924168 
Sídlo: 81106 Bratislava, Palisády 33

Žiadne komentáre: