pondelok 30. marca 2009

Svetový deň vody v Seniorville

Bratislava, 30. marca 2009 - V priestoroch zariadenia Seniorville Jablonové sa konala 24. marca prednáška a beseda na tému Svetový deň vody, za ktorý bol vyhlásený 22. marec. Dobrovoľníci z Unicefu prišli seniorom povedať viac o tom, prečo je voda životne dôležitá a ako sa rieši jej nedostatok, prípadne závadnosť, v rozvojových krajinách.

Až 40% ľudí z rozvojových krajín má prístup k pitnej vode obmedzený, alebo ho vôbec nemá. Voda, ku ktorej majú prístup, je znečistená a tak sa stáva zdrojom mnohých infekcií a nákaz, ktoré často spôsobujú ochorenia a nezriedka aj smrť. Napiť sa znamená prejsť kilometre k zásobníkom pitnej vody.

Bežný Európan minie denne okolo 135 litrov vody na pitie, umývanie a upratovanie. V Afrike je toto množstvo určené pre 14 ľudí. Dôchodcovia zo Seniorville mali možnosť pozrieť si reportáž o nedostatku pitnej vody v jednej z krajín Afriky, v Ugande. „Dozvedeli sme sa, že vody je v Ugande síce dostatok, ale je natoľko znečistená, že sa ani zďaleka nedá považovať za pitnú. Unicef preto do Ugandy dováža špeciálne tabletky, ktoré sa rozpustia vo vode a zbavia ju baktérií,“ hovorí pán Ondrej, jeden z obyvateľov Seniorville, ktorý si prednášku veľmi pochvaľoval.

Aj na Slovensku sú oblasti, kde je voda špinavá a zdravotne nevyhovujúca. Oproti európskemu priemeru tu spotreba vody klesá miestami až na 40 litrov denne, pričom hygienické minimum je 70 litrov. Problémom je okrem závadnosti vody často aj jej cena. Seniori sa dozvedeli, ako môžu šetriť pitnou vodou tak, aby jej na Slovensku bol aj v budúcnosti dostatok. Okrem nepoužívania agresívnych chemických prípravkov pri práci s vodou (umývanie, čistenie), vodu najviac šetrí sprchovanie namiesto kúpania vo vani.

Na osvieženie debaty si dobrovoľníci z Unicefu pripravili pre seniorov interaktívne hry. Seniori sa aktívne zapájali, v debatách si pospomínali aj na svoje cestovateľské zážitky.

Seniorville Jablonové je zariadenie pre seniorov, ktoré si zakladá na tom, aby sa seniori cítili dobre, slobodne a pritom dostávali patričnú starostlivosť. „Seniori majú veľký záujem o aktivity, ktoré pre nich pravidelne pripravujeme, či už ide o besedy, prednášky alebo oslavy sviatkov. Tieto aktivity nám pomáhajú udržať ich záujem o aktuálne dianie a podporiť ich v aktívnom živote,“ hovorí MUDr. Marián Jánoš, riaditeľ Seniorville Jablonové. Každý rok tu okrem sviatkov ako napr. Vianoce a Veľká noc, oslavujú aj Valentína, Deň matiek, Deň stromov a. i. . Veľký úspech tiež majú Športové hry seniorov alebo tvorivé dielne. Seniori si sami vylepšujú priestor okolo seba a tým robia Seniorville útulným a dôstojným prostredím pre život v ňom.
_______________________________

Seniorville Jablonové je zariadenie pre seniorov, ktorá prináša vyšší štandard sociálnych služieb. Ľudom v dôchodkovom veku ponúka kvalitnú sociálnu a zdravotnú starostlivosť prostredníctvom profesionálneho personálu, ktorý berie ohľad na ich osobné potreby a požiadavky. Cieľom Seniorville je zabezpečiť každému svojmu obyvateľovi dôstojnú a príjemnú starobu a dodávať potrebný pocit istoty a rodinnej atmosféry. Zariadenie má kapacitu 51 miest, v lete tohto roku svoje kapacity ešte zvýši dostavbou ďalšieho zariadenia pre seniorov Seniorville Jablonové II. Svoje služby poskytuje formou dlhodobých, krátkodobých a rehabilitačných pobytov. Prevádzkovateľom zariadenia je Harmónia života, n.o.
www.seniorville.sk

Žiadne komentáre: