štvrtok 30. apríla 2009

Dobrý zrak aj vo vyššom veku

Bratislava, 30. apríla 2009 - Choroby zraku sa v seniorskom veku stávajú už takmer pravidlom. Avšak zmieriť sa s tým, že nevidieť je prirodzenou súčasťou staroby, nie je správne. O kompenzačných pomôckach, ako aj o rôznych spôsoboch prevencie, dnes prišli do Seniorville Jablonové porozprávať pracovníci Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Celosvetovo trpí problémami so zrakom až 45 miliónov ľudí vo vyššom veku. Na Slovensku neexistujú štatistiky hovoriace o počte obyvateľov so zrakovým postihnutím, odhadom sa však hovorí o čísle 100 000 ľudí. Za zrakové postihnutie sa pritom považuje poškodenie zraku, v prípade ktorého okuliare alebo kontaktné šošovky nie sú schopné upraviť zrak na normálnu úroveň. Posudzujú sa pri tom hlavne ostrosť zraku a rozsah zrakového poľa.

V dôchodkovom veku často vzniká problém, že lekár neodporúča chirurgický zákrok v prípade zrakových problémov. Dôvodom býva najmä krehké zdravie seniorov. Seniori zo Seniorville v Jablonovom sa chceli dozvedieť viac o tom, ako svoj zrak chrániť pred vznikom týchto ochorení, ale tiež ako sa s nimi vysporiadať bez operačného zákroku. Na besedu si preto pozvali odborníkov z ÚNSS.

„Seniori si často neuvedomujú, že aj keď už nemôžu ísť na zákrok a ochorenia sa zbaviť, sú tu ďalšie možnosti, ako sa naučiť využívať aspoň tie zvyšky zraku, ktoré im ostali,“ konštatuje Daniela Nimschová, vedúca bratislavského krajského strediska Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS).

„Tri najčastejšie choroby, ktoré spôsobujú v seniorskom veku čiastočnú alebo úplnú stratu zraku, sú degenerácia makuly (žltej škvrny), sivý zákal a glaukóm (vysoký očný tlak, ľudovo tiež nazývaný zelený zákal). Degeneráciou makuly pri tom trpí až 30% ľudí starších ako 70 rokov,“ uvádza Daniela Nimschová.

„Naši seniori sa dozvedeli, že si môžu zaobstarať napríklad lupu na čítanie alebo hovoriace hodinky, ktoré značne uľahčia život,“ hovorí Jana Čermáková, sociálna sestra v zariadení pre seniorov Seniorville.

Samozrejme, nesporný význam pri ochrane zraku má správna výživa počas celého života. „Fajčenie, nadmerné opaľovanie, nezdravý spôsob výživy, civilizačné choroby, a.i.. To všetko má vplyv a je významným rizikovým faktorom pre vznik zrakovej poruchy,“ vysvetľuje dôležitosť správnej životosprávy Daniela Nimschová.

Seniori si mali možnosť v rámci interaktívnych hier vyskúšať viaceré simulačné okuliare, rôzne pomôcky pre nevidiacich a slabozrakých alebo aj chôdzu s bielou palicou. „Najviac sa mi páčila chôdza s palicou a kadejaké okuliare, cez ktoré vidíte, ako by ste mali nejakú očnú vadu,“ hodnotí akciu pán Ondrej, jeden z obyvateľov Seniorville.

Druhá časť besedy bola venovaná vodiacim psom. „Počas svojej praxe som sa stretla aj s 80 ročným pánom, ktorý získal vodiaceho psíka a ten bol pre neho veľkou oporou,“ konštatuje Ivana Balážová, cvičiteľka vodiacich psov z Výcvikovej školy pre vodiacich psov. Akurát včera bol Medzinárodný deň vodiacich psov a pri jeho príležitosti sa konala aj táto beseda.
„Veľmi sa mi páči, že máme možnosť dozvedať sa aj o takýchto témach. Často si ani neuvedomujeme, akí sme šťastní, že vidíme. Zaujalo ma najmä to, ako sa cvičia vodiace psi a čo všetko dokážu. Napríklad podať papuče, keď si ich zabudnete pri posteli,“ s nadšením v hlase hovorí pani Irma, ďalšia z obyvateľov Seniorville.

Seniorville Jablonové je zariadenie pre seniorov, ktoré si zakladá na tom, aby sa seniori cítili dobre, slobodne a pritom dostávali patričnú starostlivosť. „Seniori majú záujem o aktivity, ktoré pre nich pravidelne pripravujeme, či už ide o besedy, prednášky alebo oslavy sviatkov. Tieto aktivity nám pomáhajú udržať ich záujem o aktuálne dianie a podporiť ich v aktívnom živote,“ hovorí MUDr. Marián Jánoš, riaditeľ Seniorville Jablonové. Každý rok tu okrem sviatkov ako napr. Vianoce a Veľká noc, oslavujú aj Valentína, Deň matiek, Deň stromov a. i. . Veľký úspech tiež majú Športové hry seniorov alebo tvorivé dielne. Seniori si sami vylepšujú priestor okolo seba a tým robia Seniorville útulným a dôstojným prostredím pre život v ňom.
________________________________

Seniorville Jablonové je zariadenie pre seniorov, ktorá prináša vyšší štandard sociálnych služieb. Ľudom v dôchodkovom veku ponúka kvalitnú sociálnu a zdravotnú starostlivosť prostredníctvom profesionálneho personálu, ktorý berie ohľad na ich osobné potreby a požiadavky. Cieľom Seniorville je zabezpečiť každému svojmu obyvateľovi dôstojnú a príjemnú starobu a dodávať potrebný pocit istoty a rodinnej atmosféry. Zariadenie má kapacitu 51 miest, v lete tohto roku svoje kapacity ešte zvýši dostavbou ďalšieho zariadenia pre seniorov Seniorville Jablonové II. Svoje služby poskytuje formou dlhodobých, krátkodobých a rehabilitačných pobytov. Prevádzkovateľom zariadenia je Harmónia života, n.o.
www.seniorville.sk

Žiadne komentáre: