pondelok 5. decembra 2011

Advent v Seniorville

Mnohí z nás v posledných dňoch často opakujú slovo advent, adventný čas. Ale často krát si v tom zhone ani neuvedomujeme, čo znamená slovo advent, kde sa vzalo, prečo vzniklo ? Slovo advent pochádza z latinského „adventus“ a znamená príchod.
Je to pre mnohých z nás čas stíšenia, čas zamyslenia sa nad sebou a nad hodnotami, ktoré vyznávame. Čas rozjímania a duchovnej prípravy na slávenie Vianoc. Čaro sviečky akoby symbolizovalo ľudský vrúcny dotyk, hrejivé slovo. Uvedomujeme si , že advent je čas, kedy k nám prichádza svetlo, ktoré stojí predo dvermi. Kto ho prijme a bude mať odvahu otvoriť oči , uvidí pravé poklady ľudskej blízkosti, pochopenia a empatie, ktoré rozptyľujú samotu a strach.
Toto svetlo symbolizujú štyri sviece na adventom venci, ktorý svojim tvarom pripomína ľudskú súdržnosť a vzájomnú úctu. Je to jedno z našich poslaní, ktoré napĺňame pri každodennej starostlivosti o seniorov. Preto spolu s našimi klientami si každú adventnú nedeľu zapaľujeme jednu sviecu.
Prichádzajú k nám rôzni umelci, oddaní tejto myšlienke , aby spolu s nami pomohli rozhorieť svetlo ducha a svojimi tónmi vianočných piesní prebudili našu túžbu po radosti a pochopení.

Žiadne komentáre: