pondelok 1. októbra 2012

Čo je to Alzheimerova choroba?


Alzheimerova choroba je závažné postihnutie mozgu. Spôsobuje nezvratné zmeny v mozgových bunkách a úbytok mozgovej hmoty, narušuje časť mozgu a spôsobuje úbytok kognitívnych funkcii – myslenia, pamäti, úsudku.

Prvýkrát bola popísaná nemeckým lekárom A. Alzheimerom v roku 1907. Príčiny vzniku Alzheimerovej choroby nie sú zatiaľ dostatočne objasnené, ale predpokladá sa, že vzniká zhodou niekoľkých faktorov spolu so spúšťačom, ako napríklad vplyv prostredia, porucha imunity alebo vírus, pričom za najvýznamnejší rizikový faktor je považovaný vysoký vek, ochorením sú štatisticky postihnuté ženy oveľa viac ako muži. Predpokladá sa, že určitú rolu pri vzniku ochorenia zohráva aj dedičnosť. Prekvapivo, Alzheimerova choroba postihuje častejšie osoby s nižším vzdelaním, z čoho sa dá predpokladať, že voči chorobe je viac odolný trénovaný mozog, ale súčasne sa zistilo, že keď choroba postihne práve takéhoto človeka, prebieha rýchlejšie a zákernejšie.

Možnosti vyliečenia Alzheimerovej choroby v súčasnosti nie sú, ale existujú lieky, ktoré umožňujú zmierniť jej príznaky. Čo je však dôležitejšie je to, že ako najúčinnejšia forma pomoci postihnutým pacientom sa javí aktivizácia chorého a poskytnutie špeciálnej starostlivosti a terapií, ako reminiscenčná terapia, ergoterapia, arteterapia, bazálna stimulácia, kognitívne cvičenia a podobne.

Žiaľ, Alzheimerova choroba je smrteľné ochorenie a priemerná doba prežitia sa udáva okolo osem rokov od počiatočných príznakov.

Treba podčiarknuť, že čím skôr sa choroba rozpozná, tým sa zväčšuje šanca na zmiernenie jej priebehu.
Alzheimerova choroba je najčastejšou formou demencie, začína pozvoľne a rozvíja sa v priebehu rokov, a to nepretržite. Prvé príznaky bývajú často podceňované a často sa mylne pripisujú starnutiu alebo depresii. Odhaduje sa, že v Slovenskej republike trpí týmto ochorením viac než 50 tisíc pacientov. Smutným faktom je, že táto choroba je podľa WHO celosvetovo považovaná za jedno z desiatich hlavných smrteľných ochorení. Podľa iných dát sa predpokladá, že sa vyskytuje u 5% populácie staršej ako 65 rokov a asi u 30% populácie staršej ako 85 rokov.

Ochorenie býva psychicky obtiažne predovšetkým pre príbuzných a známych chorého. Človek postihnutý Alzheimerovou chorobou by nemal ostať sám – môže nechtiac spôsobiť vážne problémy sebe i svojmu okoliu. Taktiež je dôležité podotknúť, že táto choroba značne znižuje obranyschopnosť organizmu a aj bežná choroba môže spôsobiť nepríjemné komplikácie.

Viac informácií symptómoch, diagnostike či štádiách Alzheimerovej choroby a o službách špecializovaného zariadenia pre pacientov s Alzheimerovou chorobou nájdete na stránkach novootvoreného Alzheimer centra Avalon.


pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Žiadne komentáre: