utorok 29. októbra 2013

Seniorville – ďakujeme za úžasných sedem rokov!

Keď sme sa pred siedmimi rokmi rozhodli pre realizáciu projektu Seniorville, netušili sme, že sa púšťame do celkom náročného boja. Málokto skutočne vidí, koľko úsilia, trpezlivosti a v neposlednom rade i investícii stojí úspešné prevádzkovanie súkromného zariadenia sociálnych služieb. Od otvorenia zariadenia uplynulo sedem rokov a pomaly si píše svoju históriu. 

V júli roku 2006 bolo ZSS Seniorville skutočne prvým zariadením vyššieho štandardu, ktorého snahou bolo a stále je, prinášať na Slovensko lepšiu kvalitu sociálnych služieb. 

Každým ďalším rokom sa realizuje iná, nová myšlienka a postupuje sa v inovatívnych prístupoch v starostlivosti o zákazníkov. Za tie roky si Seniorville vybudovalo skvelú povesť, ktorá sa  v mysliach ľudí spája s kvalitou služieb a rodinnou atmosférou. Stalo sa novým domovom nielen pre ľudí, ktorí by radi aktívne prežívali jeseň svojho života, ale i pre ľudí, ktorým zabezpečiť pomoc v domácom prostredí nie je jednoduché. A práve títo ľudia nás neustále posúvajú vpred a inšpirujú k stanoveniu si mnohých nových cieľov, ktoré napĺňame deň čo deň, len preto, aby sme im urobili každý nový deň krajší a najmä kvalitnejší. Každé rozhodnutie, každý posun je výsledkom vyhodnotenia záujmu ľudí. 

Po otvorení ZSS Seniorville sme evidovali veľký záujem o jednolôžkové izby a preto sa začala v roku 2008 budovať prístavba. Aktuálne Seniorville disponuje 28 jednolôžkovými izbami, ktoré ponúkajú vysoký štandard bývania a zároveň zabezpečujú pocit bezpečia a istoty ochrannej ruky profesionálneho personálu. Veľmi významným úspechom minulého roka  bolo rozbehnutie pravidelných aktivít a špeciálnych terapií.  Medzi nové spoločenské aktivity patrí krížovkársky krúžok, literárny klub, dielnička, či každodenná ranná rozcvička. Tieto aktivity nespĺňajú len svoj hlavný účel, ktorým je aktivizácia, ale ponúkajú  i priestor pre všetkých na vzájomné spoznávanie sa, vymieňanie si skúseností a zážitkov. 


Súčasne s otvorením novej prístavby sme vybudovali oddelenie na starostlivosť o ľudí s Alzheimerovou chorobou alebo inými poruchami pamäte. K rozhodnutiu otvoriť špecializované zariadenie predchádzalo mnoho prieskumov a úvah.  V závere nás presvedčil fakt, že ide o tak špecifické ochorenie, ktoré naozaj potrebuje špeciálny prístup.  Na Slovensku je trendom, azda snáď je to len v dôsledku nedostatku špecializovaných miest, poskytovať starostlivosť ľuďom bez rozdielu diagnózy v domovoch sociálnych služieb. Skutočnosť a najmä osobná skúsenosť, že takáto starostlivosť nie je kvalitná v žiadnom smere, nás priviedla k ďalšiemu dôležitému kroku. 

V septembri uplynul jeden rok od otvorenia Alzheimer centra Avalon, ktoré má všetky predpoklady na zabezpečenie naozaj kvalitnej jesene života ľuďom s diagnózu Alzheimerova choroba resp. starecká demencia. Našim štýlom starostlivosti nie je využívať len medikamentóznu liečbu, bez ktorej je to samozrejme niekedy nemožné, ale najmä terapeutické prístupy, ktoré zmierňujú negatívne prejavy a napomáhajú spomaliť progres ochorenia. Klienti prostredníctvom liečebno-terapeutických aktivít sprevádzaných empatiou a láskou nájdu bezpečie, harmóniu a istotu. Využívame rôzne techniky terapií, akými sú napríklad reminiscenčná terapia, biblioterapia, muzikoterapia, prvky bazálnej stimulácie a mnohé iné. Aktuálne pracujeme na vybavení miestnosti, kde plánujeme realizovať snoezelen.  Ide o multifunkčnú metódu, ktorá sa realizuje v obzvlášť príjemnom a špecificky upravenom prostredí s cieľom vyvolania zmyslových pocitov pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby. 

Skúsenosti získané v Seniorville v Jablonovom sa snažíme odovzdávať všetkým tým čo to potrebujú. V neposlednom rade kladieme dôraz na kvalitu a profesionalitu personálu. Rozumieme práci, ktorú robíme a uvedomujeme si aké nesmierne náročné výkony podávajú naši zamestnanci, a preto nielen našim klientom, ale i celému personálu vďačíme za uplynulých sedem rokov a všetky prekonané prekážky. Aj napriek neľahkým legislatívnym podmienkam a mnohým konkurenčným zariadeniam si dovolíme tvrdiť, že Seniorville stojí pevnými nohami na zemi a každá ďalšia prekážka je vlastne novou výzvou posúvajúcou projekt smerom k splneniu cieľov, ktoré sa snažíme neustále napĺňať kvôli všetkým našim klientom a ich spokojnosti. Nič z toho čo máme za sebou by bez našich klientov nebolo možné,  pretože práve oni nás motivujú pri plnení nášho poslania – kvalitnej starostlivosti o nich. Našou snahou je prinášať stále niečo nové a odmenou pre nás je dôvera, ktorú nám naši klienti prejavujú už dlhých sedem rokov. Veľmi nás teší vidieť ich spokojné tváre a úsmev, ktorý adresujú všade navôkol.

Okrem prvého výročia Alzheimer centra Avalon sme v septembri oslávili i prvé národeniny ZSS Seniorville v Trenčíne, ktoré ponúka princípy našej starostlivosti i ľuďom v Trenčianskom kraji. 

Aj v deň oslavy prvých narodenín Alzheimer centra Avalon vládla v zariadení podmanivá atmosféra. „Bol to deň priam neuveriteľný, nabitý pozitívnou náladou,“ vyjadril sa riaditeľ Harmónie života, n.o., pán Ing. Martin Hantabál. 


Dovoľte nám na záver zdieľať s vami pár slov od našej klientky pani Vierky Baumannovej:  „Aj keď čas neúprosne beží a každodenný život seniorov je touto skutočnosťou veľmi ovplyvnený, je tu siedme výročie nášho Seniorville, čo nám vytvára priestor, aby sme v tichosti nielen bilancovali, ale najmä prejavili lásku a úctu ľuďom, ktorí nás na našej životnej púti sprevádzajú a svojou prácou nám aj uľahčujú viac, alebo menej ťažký údel, ktorý si všetci nesieme. Dovoľte mi povedať, že prežívame obdobie plné lásky a pozornej starostlivosti, za ktoré cítim, za nás všetkých, potrebu poďakovať sa všetkým, ktorí sa o to  denodenne pričiňujú, a tak napĺňajú svoje životné poslanie – úprimne poskytovať službu starým občanom. VEĽKÁ VĎAKA VÁM VŠETKÝM OD NÁS, VĎAČNÝCH KLIENTOV!“ Júlia Harmanová

Žiadne komentáre: