streda 5. februára 2014

Bazálna stimulácia

Predčasom  prebiehal v zariadení sociálnych služieb Senioville a Alzheimer centre Avalon kurz Bazálnej stimulácie, na ktorom sa zúčastnili všetky zdravotné sestry.

Bazálna stimulácia je komunikačný, interakčný a vývoj podporujúci stimulačný koncept, ktorý sa orientuje na všetky oblasti ľudských potrieb. Bazálne stimulujúca ošetrovateľská starostlivosť sa prispôsobuje veku a stavu klienta.

Základnými prvkami konceptu sú:

  • pohyb, 
  • komunikácia, 
  • vnímanie, 
  • stimulácia všetkých zmyslov a ich úzke prepojenie. 

U klienta s Alzheimerovou chorobou alebo aj inými typmi demencie dochádza k zmenám ako v oblasti vnímania, tak i v oblasti komunikácie a pohybu (jemnej a hrubej motoriky). Preto koncept bazálnej stimulácie umožňuje ľuďom so zmenami v týchto troch oblastiach podporu čo smeruje k zvýšenej kvalite života. Jedná sa o spôsob terapie, cielenú stimuláciu zmyslových orgánov, ktorá využíva schopnosti ľudského mozgu uchovávať životné návyky a dlhodobé spomienky v dlhodobých pamäťových dráhach. Zjednodušene povedané pracujeme s tým, čo doteraz v mozgu zostalo zachované a snažíme sa to čo najdlhšie udržať. Nepracujeme s tým, čo už vymizlo, ale s tým, čo je. Poskytovanie dostačujúceho množstva impulzov, ktoré sú v totožnej kvalite ako ich pacient dostával v období pred ochorením, umožňuje nervovému systému „rozpamätať“ sa na podnety z minulosti čo vyvoláva následné reakcie. Telo sa tak postupne pripravuje na komunikáciu s okolím. Najmä u klientov na Avalone je potrebné dôsledne dbať na správny prístup.

Každá zdravotná sestra, opatrovateľka i terapeuti v Seniorville a Avalon musia pri bazálnej stimulácii vychádzať z klientovej individuálnej anamnézy, musí presne poznať jeho minulosť, spôsob nažívania a zvykov v rodine, medzi priateľmi. Poznať podnety, ktoré boli pred ochorením príjemné, povzbudzujúce a motivovali ho k aktivite a komunikácii. Mnohokrát je nevyhnutné využívať pre klienta známe predmety, ako napríklad obľúbené predmety veci, knižky, či zvuky alebo vône, ktoré sa spájajú s príjemnými pocitmi. Všetky známe podnety môžu pomôcť pacientovi podnietiť jeho nervovú sústavu a tým ju stimulovať k zvyčajným reakciám na prítomné podnety.


Bazálna stimulácia nie je závislá na špeciálnych prístrojoch alebo pomôckach a je preto minimálnou záťažou pre zdravotnícke a sociálne zariadenia. Jediné, čo je k nej potrebné je dobre vyškolený personál a motivácia ľudského prístupu a posunutia ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti smerom k potrebám klienta.

My, v Seniorville a Avalon sme sa rozhodli ísť týmto smerom.

Júlia Harmanová

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Žiadne komentáre: