utorok 11. februára 2014

2% Vašich daní znamenajú pre ZSS Seniorville a Alzheimer centrum Avalon veľmi veľa!

2% Vašich daní znamenajú pre ZSS Seniorville a Alzheimer centrum Avalon veľmi veľa!

ZSS Seniorville, ktorého súčasťou je i Alzheimer centrum Avalon sa nachádza v obci Jablonové, okres Malacky, približne 20 minút cesty autom z Bratislavy. Primárne je určené na starostlivosť o ľudí v dôchodkovom veku, odkázaných na pomoc druhej osoby a o ľudí s Alzheimerovou chorobou alebo inými poruchami pamäte.

Chod zariadenia sme prispôsobili rytmu starších ľudí. Poskytujeme im súkromie, pocit bezpečia, útulné prostredie, nepretržitú zdravotnú i rehabilitačnú starostlivosť, bohatý spoločenský program i špeciálne terapie a v neposlednom rade aj domácu stravu z našej kuchyne. Všetci klienti sú pod dohľadom zdravotníckeho a opatrovateľského personálu, lekárov, sociálnych pracovníkov, ako aj v neustálom kontakte s terapeutickými pracovníkmi. Klientom sme neustále k dispozícii, snažíme sa ich aktivizovať a tým stimulovať ich vnútornú energiu. Zapojením klientov do bežných činností a terapií aktivizujeme ich vnútornú energiu a prinášame dobrý pocit. Sú šťastní, cítia sa byť užitoční, budujú si svoje sebavedomie. Našim cieľom je vnášať do starostlivosti a služieb, ktoré poskytujeme inovatívne prístupy.

Východiskom našej práce sú očakávania klientov a ich príbuzných. Sú pre nás odrazovým mostíkom pre vytvorenie a udržanie dlhodobého vzťahu založeného na dôvere. Aktuálnou výzvou pre nás  je zriadenie snoezelonovej miestnosti. Snoezelen je multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje v upravenom a príjemnom prostredí, s cieľom vyvolania zmyslových pocitov. Je určená ako pre ľudí s telesným alebo viacnásobným postihnutím, tak i pre ľudí s psychickými poruchami, s demenciou i u chronicky chorých pacientov. Vo fyzioterapii plánujeme zakúpiť motodlahu, prostredníctvom ktorej rozšírime indikácie terapií. Ide o prístroj, ktorý umožňuje vykonávať extenziu a flexiu v kolennom, bedrovom i členkovom kĺbe. Cieľom je zlepšiť u našich klientov rozsah pohybu a dosiahnuť lepšiu funkčnosť kĺbov.

I Vaše 2% z daní nám pomôžu naplniť tieto ciele!

Budeme vďační, ak sa rozhodnete venovať nám svoje 2% z dane z príjmu za rok 2013 a pomôžete nám napĺňať naše poslanie – inovatívne prístupy a rozvoj v starostlivosti o našich rodičov, či starých rodičov.

Ďakujeme!
   
Ing. Denisa Morgensternová, riaditeľka Seniorville


Údaje potrebné na poukázanie 2%:
Obchodné meno: Harmónia života, n.o.
Právna forma: Nezisková organizácia 
IČO/SID: 37924168 

Sídlo: Palisády 33, 811 06 Bratislava

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Žiadne komentáre: