streda 10. novembra 2010

Vypracovanie Smernice programu vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu


Podľa Zákona č. 297/2008 Z.z o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu je každá povinná osoba, ktorú ustanovuje tento zákon, povinná vypracovať program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu v štátnom jazyku.

Povinnou osobou, okrem úverových a finančných inštitúcií, ktorých predovšetkým sa zákon dotýka, je aj spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť alebo iná obchodná spoločnosť, ktorá vykonáva a má ako predmet podnikania zapísanú voľnú živnosť „činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov“, prípadne „sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností“. Tieto spoločnosti sú povinné v súlade so zákonom vypracovať program, ktorý má obsahovať napríklad aj spôsob vykonávania povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, postup pri posudzovaní, či je daná obchodná operácia obvyklá alebo nie ale aj spôsob zabezpečenia ochrany zamestnanca, ktorý zisťuje neobvyklé obchodné operácie.


CompanyService
Vám ponúka vypracovanie internej smernice podľa tohto zákona v závislosti od predmetu Vami vykonávanej činnosti za veľmi výhodné ceny. Pre viac informácií volajte 02/3241 0015 alebo píšte na office@companyservice.eu
.

Michaela Kančevová, senior manager CompanyService

Žiadne komentáre: