štvrtok 23. decembra 2010

Začnite podnikať ihneď s ready-made spoločnosťou

Kľúčovým determinantom úspechu v dnešnom dynamickom podnikateľskom prostredí je schopnosť efektívnej a promptnej adaptácie na jeho rýchlo meniace sa podmienky. Podnikateľské príležitosti si mnohokrát vyžadujú okamžitú akciu a mnohokrát je nevyhnutné zastrešiť ju právnou formou. Čoraz častejšie sa pre túto príležitosť využíva kúpa už existujúcej nepoužitej firmy, ktorá čaká na sklade na svojho nového majiteľa.

Tzv. ready-made spoločnosť je určená tým, ktorí chcú obísť u nás stále zdĺhavý proces založenia spoločnosti trvajúci niekoľko týždňov, tým, ktorí sa potrebujú okamžite zapojiť do tendrov a tiež zahraničným firmám, ktoré sa potrebujú rýchlo etablovať na náš trh. Prostredníctvom tejto spoločnosti môžu podnikateľské subjekty začať svoju činnosť v priebehu niekoľkých hodín.

Ready-made firmy sú už zapísané v Obchodnom registri SR, sú registrované k dani z príjmov právnických osôb, teda majú pridelené DIČ, majú riadne vedené účtovníctvo a splnené všetky zákonom stanovené povinnosti, čím umožňujú zapojiť sa aj do verejných súťaží. Tieto firmy majú plne splatené základné imanie, nemajú žiadne dlhy a záväzky, sú teda ekonomicky aj právne čisté. Zakladajú sa za účelom ich predaja a preto nevykonávajú žiadnu činnosť a nie sú ničím zaťažené. Obvykle sa predávajú so základným balíkom voľných živností, ktoré má v predmete podnikania takmer každá firma, ako napr. maloobchod/veľkoobchod, reklamné a marketingové služby, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a podobne. Klient má samozrejme možnosť rozšíriť alebo zúžiť predmet podnikania, takisto ako môže aj zmeniť obchodné meno spoločnosti, sídlo spoločnosti, prípadne podľa svojich potrieb upraviť či detailne vyšpecifikovať povinnosti orgánov spoločnosti uvedené v spoločenskej zmluve.

Najväčšou výhodou kúpy “skladovky” je schopnosť nového konateľa konať v mene spoločnosti hneď, ako je vymenovaný do funkcie valným zhromaždením (spoločníkmi) spoločnosti. Jednoduchšie povedané, klient odíde zo stretnutia so zápisnicou z valného zhromaždenia, v ktorej sú odsúhlasené všetky potrebné zmeny a so zmluvou o prevode obchodného podielu, v ktorej sa obchodný podiel v spoločnosti previedol na nového majiteľa. Toto všetko solídne slovenské spoločnosti predávajúce ready-made firmy zrealizujú na jednom stretnutí za prítomnosti notára, ktorého si zavolajú do svojej kancelárie. Klient tak ušetrí drahocenný čas a odchádza so svojou novou firmou pripravenou na podnikanie pod jeho menom.

Pokiaľ ready-made firmy nie sú predané, sídlia zvyčajne na adresách spoločností, ktoré ich ponúkajú. Noví majitelia majú možnosť firmu presídliť do svojich vlastných priestorov, alebo môžu ostať na pôvodnej adrese, ktorá bude slúžiť ako korešpondenčná a v prípade potreby si dohodnú doposielanie pošty na svoju domovskú adresu. Samozrejme tieto služby sú spoplatnené, ale zároveň veľmi výhodné pre či už začínajúcich podnikateľov, ktorí ešte nemajú vlastné priestory, alebo pre tých, ktorí sa snažia minimalizovať svoje náklady na zriadenie a prevádzku svojej vlastnej kancelárie. So službou poskytnutia registračného sídla je možné využiť celý rad ďalších služieb, ktoré sú v biznise známe pod pojmom “virtuálna kancelária”. Tá funguje na prestížnej adrese ako vlastný sekretariát každého klienta, ktorý vybaví telefonáty, odovzdá odkazy, postará sa o styk s úradmi, spracuje poštu a zabezpečí celý administratívny chod spoločnosti.

Michaela Kančevová, senior manager CompanyService
Katarína Štaffenová, project leader CompanyHouse

Žiadne komentáre: