pondelok 9. mája 2011

CompanyHouse – spôsob ako prezentovať firmu na úrovni a pri rozumných nákladoch

Potrebu profesionálnej prezentácie spoločnosti si v súčasnosti uvedomuje každý podnikateľský subjekt. Časy, keď na vizitkách figurovala domáca adresa prípadne P.O. Box a telefónne číslo, na ktoré nikto nereagoval, sú dávno minulé. Profesionálny imidž sa stal vo svete biznisu nevyhnutným predpokladom úspechu a akousi garanciou kvality služieb. Vybudovať si však vlastnú reprezentatívnu kanceláriu, zamestnať a zaškoliť personál, ktorý sa bude podieľať na budovaní imidžu, si vyžaduje nemalé úsilie a finančné prostriedky, pričom výsledok nie vždy splní predstavy a očakávania. Spoločnosť CompanyHouse vám ponúka ideálne riešenie v podobe virtuálnej kancelárie.

Ide o alternatívne riešenie klasických kancelárskych priestorov. Virtuálna kancelária môže byť ideálnym zázemím, ktoré poskytuje rozmanité výhody klasickej kancelárie, avšak bez vašej prítomnosti. Môžete si tu zaregistrovať sídlo vlastnej firmy a ponechať bežnú administratívnu agendu na profesionálne vyškolený personál. CompanyHouse vám zabezpečí osobný styk s každou návštevou, vybaví telefonáty, e-maily, faxy, príjme a spracuje každú poštovú zásielku. O poštových zásielkach budete informovaný e-mailom, sms správou, prípadne telefonátom a v prípade potreby vám zásielku prepošle na adresu, kde sa práve pohybujete.

CompanyHouse vám poskytne aj e-mailové adresy, zabezpečí priestor pre umiestnenie internetovej prezentácie a postará sa o jej vytvorenie. Vo svojich priestoroch disponuje reprezentatívnymi zasadacími a konferenčnými miestnosťami, ktoré si môžete prenajať za výhodnú cenu a zrealizovať v nich obchodné stretnutia, konferencie, workshopy, či školenia. Pri prenajatí zasadačky môžete využiť služby asistentky, ktorá profesionálne a v súlade s biznis etiketou privíta a uvedie vašu návštevu a poskytne administratívnu podporu počas stretnutia. Okrem zasadačiek disponuje aj plne vybavenými modernými kanceláriami a pracovnými miestami, ktoré si môžete prenajať už od 1 hodiny za výhodnú cenu. CompanyHouse poskytuje aj službu komplexnej správy spoločnosti, prostredníctvom ktorej vás bude zastupovať pred príslušnými úradmi, viesť účtovníctvo a mzdovú agendu, zabezpečí právny servis, ako i ďalšie služby súvisiace s administratívnou správou vašej spoločnosti. Budete tak odbremenený od takmer všetkých administratívnych starostí spojených s bežným chodom vašej spoločnosti a môžete svoj čas investovať do toho, čo je pre vás dôležité – do vášho biznisu.

Katarína Štaffenová, project leader CompanyHouse

Žiadne komentáre: