štvrtok 19. mája 2011

Vnímam - teda žijem

Vážení čitatelia nášho blogu, je nám cťou, že môžeme (so súhlasom autorky) uverejniť úryvok z mailu, ktorá nám, ako klientka Domova sociálnych služieb Seniorville, poslala. Nech sa páči:

Pekný deň prajem pre kolektív - Harmóniu ŽIVOTA!


Dovoľte, aby som sa podelila s vami s mojimi myšlienkami. Moje krédo je pozdraviť sa, prosiť, využiť legislatívu a užívať najkrajšie slovo ďakujem.


Bože "Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi!", jeho vôľa je, že som dožila 70 rokov po DMO.


Ďakujem.


Som matka a starká, no ale toho času patrím do rodiny seniorov, kde dostaneme lásku, starosť, opateru, radosť, kultúru a možnosť modliť sa v kaplnke. Všetko je krásne a ukľudňujúce. Komu za toto môžeme poďakovať? Určite pani Mgr.Valkovej, riaditeľke, ako i celému kolektívu Seniorville v Jablonovom. Čas pre nich neznamená "pracovná doba", či sobota, nedeľa, s nami sú podľa potreby.


Vo veselej atmosfére som mohla oslavovať moje narodeniny a predstaviť moju rodinku. Zmena okolo nás je značne výraznená tým, že sme otvorenejší, myšlienky, žiadosti putujú do červenej krabice, raz v mesiaci čajové posedenie s radosťou absolvuje každý klient, lebo stretneme s "peknou riaditeľkou". Poznamenávam, že každú situáciu zvládne. Pomoc dostávame univerzálne, čo sa týka vo smere elektronickom (počitač, tlačiareň, TV, telefón). V rámci kultúry raz sa ocitneme v atmosfére ľudových zvykov - divadlo, inokedy v 18. storočí kostýmov rokoko a žijeme na hrade, či zámku. VEĽA RADOSTI nám zabezpečia klauni, spev, humor, "Stupavská krčma je...", inokedy "Čože je to 50 ka" (aj 70-ka).


"Vnímam - teda žijem!" - moje heslo dovoľuje hodnotiť ako žijeme.


Ďakuje za všetko klientka Gírethová a miláčik Lédy


(poznámka redakcie: Lédy je psík pani Gírethovej, ktorý ju v Seniorville sprevádza)

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Žiadne komentáre: