piatok 20. mája 2011

Schválenie účtovnej závierky za rok 2010 do konca júna

Dovoľujeme si vás upozorniť na skutočnosť, že do konca júna 2011 je každá spoločnosť povinná predložiť svoju účtovnú závierku za rok 2010 (ak je účtovným obdobím kalendárny rok) na schválenie príslušnému orgánu spoločnosti. Predložená závierka musí byť schválená spolu s návrhom na rozdelenie zisku alebo úhradu strát v súlade so spoločenskou zmluvou alebo stanovami spoločnosti a uložená do zbierky listín obchodného registra.

Radi vás od tejto záležitosti odbremeníme a postaráme sa o jej kompletné vybavenie. Ponúkame vám zvýhodnenú cenu: za s.r.o. 160,- EUR bez DPH a za a.s. 200,- EUR bez DPH. V prípade záujmu nás kontaktujte na infolinke CompanyService +421 2 3241 0030.

Katarína Štaffenová, project leader CompanyService

Žiadne komentáre: