streda 16. novembra 2011

Ak podnikáte v byte, platíte vyšší účet za elektrinu

Ak máte svoju firmu alebo živnosť registrovanú na adrese svojho bytu, prevádzkovateľ distribučnej sústavy vám účtuje zvýšenú tarifu za spotrebu elektrickej energie za spoločné priestory bytového domu.

Minuloročným prekvalifikovaním spoločných časti obytných domov na súčasť domácností umožnil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vlastníkom bytov platiť za elektrinu v spoločných priestorov nižšiu tarifu, čiže tarifu pre domácnosti. Správca bytového domu však musí požiadať o pridelenie zvýhodnenej tarify prevádzkovateľa distribučnej sústavy a zároveň okrem iného musí aj potvrdiť, že spoločné priestory užívajú výlučne domácnosti a nie sú prenechané na podnikateľské účely. Zároveň musí doložiť aj čestné vyhlásenia každého vlastníka bytu o tom, že byt slúži výhradne na účely bývania.

CompanyHouse vám ponúka možnosť preregistrovať takto registrované firmy alebo živnosti na svoju adresu, pričom si môžete vybrať z dvoch adries a viacerých cenových hladín v závislosti od dĺžky viazanosti. Pre viac informácií ohľadom cien kliknite tu, prípadne kontaktujte oddelenie klientského servisu na čísle: +421 2 3241 0003.

Žiadne komentáre: