streda 22. mája 2013

Už len 5 týždňov na schválenie účtovnej závierky za rok 2012

Po podaní daňového priznania čaká obchodné spoločnosti ďalšia povinnosť. Podľa Obchodného zákonníka musí každá spoločnosť predložiť svoju účtovnú závierku za rok 2012 na schválenie príslušnému orgánu spoločnosti, ktorý rozhodne o rozdelení zisku, prípadne zaúčtovaní straty – a to najneskôr do konca júna 2013. Takto schválená závierka musí byť následne doložená do Zbierky listín.

Spoločnosť CompanyService, s.r.o. je tu pre vás, aby vám pomohla so splnením tejto zákonom danej povinnosti. Len za cenu 160,- EUR bez DPH (spoločnosť s ručením obmedzeným) a 200,- EUR bez DPH (akciová spoločnosť) vybavíme všetko za vás.

V prípade záujmu nás kontaktujte na infolinke CompanyService +421 2 3241 0030.

Žiadne komentáre: