sobota 28. augusta 2010

CompanyArt


Každá veľká spoločnosť má mať vo svojej firemnej kultúre aj miesto pre spoločenskú zodpovednosť. My vo WBA Holdingu vieme, že nie každý človek má optimálne podmienky na svoj rozvoj a niektoré skupiny občanov, zväčša na okraji spoločnosti, potrebujú pomoc tretieho sektora, aby sa podmienky na ich vzdelanie, rozvoj, či bežný život aspoň priblížili štandardom, ktoré sú očakávané v 21. storočí v demokratickej a rozvinutej krajine.

Vedení týmto presvedčením sme sa začiatkom roka rozhodli založiť občianske združenie CompanyArt. Prostredníctvom neho chceme formou predaja umeleckých diel (alebo azda to ani nemusia byť "umelecké diela", ale iba "diela") a inými formami fundraisingu získavať zdroje, ktoré budeme môcť venovať na ciele, ktoré sme si určili.

CompanyArt je charitatívny projekt, ktorý formou minigalérie a vlastnej vydavateľskej činnosti predstavuje výtvarné práce, fotografie, literatúru, hudbu, filmy a iné umelecké diela. Poslaním CompanyArt-u je podpora umenia, vzdelávania, športu a rozvoja osobnosti. Primárnym cieľom CompanyArt-u je pomáhať deťom a občanom v náročných životných situáciách. CompanyArt získava prostriedky na pomoc z predaja umeleckých diel, príspevkov od dobrovoľníkov a zbierkami. Autormi umeleckých prác sú ľudia, ktorí tvoria pre svoje potešenie alebo pre radosť iných.

Všetky podrobnosti o občianskom združení CompanyArt nájdete čoskoro na adrese www.companyart.eu. Minigalériu CompanyArt nájdete v Bratislave na adrese Palisády 33.

CompanyArt má i svoju stránku na Facebooku. Budeme radi, ak sa stanete jej fanúšikmi. Stačí klik na túto ikonku:


Každý, kto chce pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú je vítaný. Kontaktujte ma, prosím, prostredníctvom e-mailu, ktorý je vo forme meno.priezvisko zavináč wbaholding.eu.

Martin Hantabál, predseda správnej rady WBA Holding

Žiadne komentáre: