streda 15. septembra 2010

Diverzifikácia podnikania V.

Toto je posledný príspevok zo seriálu článkov o našom podnikaní, resp. o oblastiach podnikania, v ktorých sme, chceli sme byť alebo rozmýšľame o tom, že budeme aktívni. Predošlé diely nájdete TU, TU, TU a TU). Na rozdiel od predchádzajúci dielov, kde som vedel uviesť konkrétne príklady našich aktivít, tieto posledné dve oblasti sú čisto iba vízie, bez konkrétneho obsahu. Zatiaľ :-).

Energie, obnoviteľné zdroje, recyklácia a voda

Mali sme na stole niekoľko nádejných projektov z týchto oblastí. Stále sa na tieto veci pozeráme, ale ešte nikdy sme neprišli až do fázy "to je to, čo chceme a čo hľadáme". Stretávame sa s množstvom ľudí, ktorí nás presviedčajú o tom, že vodné elektrárne sú to, do čoho máme rozhodne investovať, iní zase tvrdia, že fotovoltaika je to pravé, mali sme na stole projekt recyklácie plastov a výroby plastových surovín na ďalšie spracovanie, ťažby akejsi exotickej rudy alebo výstavby malých obecných elektrární. Pozerali sme sa i na projekt ekologického odvádzania dažďovej vody, či nádejnej plničky minerálok. A mnoho, mhoho ďalších tém z tejto oblasti. Áno, vieme, že toto je to, čo má budúcnosť. Žiaľ, doteraz v každom z projektov bolo nejaké "ale", ktoré rozhodlo o tom, že nie sme presvedčení, že toto je to, kam chceme a máme investovať naše peniaze, čas a vzácny ľudský potenciál.

Ale, ako vidno, je to segment, ktorý v budúcnosti chceme poctiť našou prítomnosťou, takže stále hľadáme.

Médiá a zábava

No a úplne na záver, toto je taká detská túžba. Tento segment nemáme nijako definovaný, prebratý alebo rozdiskutovaný. Trocha cítime, že "tvorba obsahu" je to, čo je na trhu vzácne. Technická stránka nie je problém. Chápeme, že vytvárať ďalší časopis, ďalšie internetové rádio či internetovú televíziu je bez rozumného odlíšenia sa od jestvujúcich číry nezmysel, ale trocha tušíme, ako by to malo vyzerať. Ale tak, ako je tento odstavec na samom konci výpočtu našich aktivít vo WBA Holdignu, tak tento segment ako taký ju úplne na konci našich podnikateľských priorít. A nie som si istý, či sa k aspoň nejakej realizácii dostaneme. Zatiaľ za naše skromné počiny môžeme označiť aspoň tento blog, či pripravovaný firemný časopis WBA Business Advisor.

Martin Hantabál, predseda správnej rady WBA Holding

Žiadne komentáre: