utorok 5. októbra 2010

Nádej pre Alzheimerikov

spracované podľa www.stemcellclinic.com

Dnes Alzheimerovu chorobu odborníci identifikujú ako proteínopatiu, ktorá je spôsobená nahromadením anormálnych bielkovín – beta-amyloidu a tau-proteínu v mozgovom tkanive, v dôsledku čoho dochádza k degenerácii neurónov.

Napriek tomu rozvoj regeneračnej medicíny, ktorá je založená na transplantácii kmeňových buniek, prináša postihnutým nádej na uzdravenie. Po uskutočnení transplantácie raných neurálnych kmeňových buniek na pozadí súčasného podávania hemopoetických buniek patologický proces možno zablokovať prostredníctvom prirastenia transplantovaných neurónov, v ktorých nie je porušená syntéza beta-amyloidu a tau-proteínu. Uvedená liečba je najviac efektívna v prvých štádiách vývoja Alzheimerovej choroby.

Ústav bunkovej terapie v Kyjeve má skúsenosti s liečbou v štádiách pre-demencie a skorej demencie. Ako príklad uvádzame výsledky liečby postihnutého s presne určenou diagnózou Alzheimerova choroba.

Pacient G. P. R., 53 rokov, sa dostal na liečenie so sťažnosťami na postupujúce poruchy pracovnej aktivity, ktoré sa prejavovali v stálom zabúdaní (pacient mohol vykonať jeden a ten istý element činnosti 4-5 ráz počas pracovného dňa, a každý raz zabúdal, že táto práca už bola vykonaná). Okrem toho často okamžite zabúdal na vytýčenú úlohu, v súvislosti s čím mal vážne nepríjemnosti v práci. Pacient bol apatický, neprejavoval záujem o procesy a metódy liečby. Na liečenie sa dostavil so svojím súkromným lekárom, ktorý oznámil, že v krajine pobytu bola určená Alzheimerova choroba prostredníctvom metódy pozitrónovej emisnej tomografie. Uvedená diagnóza sa potvrdila počas vyšetrení mozgovomiechovej tekutiny na tau-proteín a beta-amyloid.

V klinike Ústavu bunkovej terapie pacientovi uskutočnili transplantáciu neurálných kmeňových buniek a súčasne aj prenos hemopoetických buniek. Ďalej sa postihnutý nachádzal vo svojej krajine, dodržiaval špeciálnu diétu (ovocie, zelenina, olivový olej, ryba, červené víno), vitamínoterapiu (B12, B3, C a kyselina fóliová) a farmakoterapiu (donopezil a memantine „Akatinol“).

O tri mesiace bol pacient podrobený špeciálnemu testovaniu podľa komplexu NINCDS-ADRDA Alzheimer’s Criteria, neuropsychologickému testu MMSE a psychologickému testu na depresiu. Výsledky boli pozitívne. O šesť mesiacov pacientovi opakovane transplantovali hemopoetické a neurálne kmeňové bunky. V dôsledku liečby progresia choroby je pozastavená, krátkodobá pamäť sa obnovila, pacient sa nachádza pod dohľadom lekárov, ale vrátil sa do zamestnania a pokračuje úspešne pracovať.

Žiadne komentáre: