štvrtok 13. mája 2010

Náš blog má ISSN

Sú také malé radosti. Tu je jedna z nich: dostali sme ISSN.

Čo je to? ISSN (International Standard Serial Number) je medzinárodné štandardné číslo seriálových publikácií, ktoré jednoznačne identifikuje "pokračujúce pramene", ktoré zahŕňajú "seriály" a "integrujúce pokračujúce pramene".

Seriály, čo je prípad nášho blogu, zahŕňajú: časopisy, magazíny, elektronické časopisy, e-seriály, adresáre, ročenky, noviny, newslettre, monografické série. Seriály vychádzajú v častiach za sebou nasledujúcich bez určenia konečného počtu pokračovaní.

ISSN pozostáva zo skratky ISSN a z 8 arabských číslic od 0 do 9, s výnimkou poslednej číslice, ktorá môže používať aj veľké písmeno X. Prvé štvorčíslie je tzv. blok čísel, ktorý prideľuje MC ISSN v Paríži, tri čísla za pomlčkou sú poradové čísla a na posledom mieste je kontrolná číslica.

ISSN sa v knižniciach využíva na identifikáciu titulov, môže sa tiež využívať na triedenie a kontrolu titulov periodických publikácií dochádzajúcich do knižnice. ISSN zjednodušuje medziknižničný výpožičný systém a uľahčuje vyhľadávanie v katalógoch.

A čo je na tom také potešujúce? Nie je zaužívaným štandardom, že blogom je ISSN pridelený. Vedú sa o tom na internete vášnivé diskusie, že prečo by blogy mali mať ISSN (napr. spĺňajú definíciu "seriálu"), alebo naopak, prečo by ho nemali mať (je ich veľa nevalnej informačnej kvality a podobne). Keď sa pozrieme do databázy slovenských ISSN-ov, tak vidíme, že blog zamestnancov WBA Holdingu je jediný blog na Slovensku s prideleným ISSN.

Chcem sa poďakovať pracovníkom Národnej agentúry ISSN na Slovensku, že posúdili, že je vhodné vyhovieť našej žiadosti o pridelenie ISSN, keďže, ako píšu, v zmysle nových kritérií blog posúdili ako vhodný na pridelenie ISSN, nakoľko obsahuje okrem propagačných a informačných článkov aj články odborné.

Je to ocenenie práce našich prispievateľov.

Martin Hantabál, predseda správnej rady WBA Holding

Žiadne komentáre: