pondelok 3. mája 2010

Usmernenia pred absolvovaním očného vyšetrenia

Očná ambulancia Lasalus, a.s., so sídlom na Tehelnej ulici 26 v Bratislave Vám ponúka možnosť vyšetriť si zrak v našej ambulancii. Oftalmologické vyšetrenie je hradené z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. V prípade záujmu o očné vyšetrenie nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02/32410 410.

Pred očným vyšetrením dodržte, prosím, tieto usmernenia:
  1. Na očné vyšetrenie si prineste všetky dioptrické okuliare, ktoré momentálne používate (do blízka, do diaľky, multifokálne, bifokálne,...).
  2. Ak ste boli v minulosti vyšetrený očným lekárom, prineste si výsledok posledného očného vyšetrenia, ktoré ste absolvovali, ak ho máte k dispozícii.
  3. V prípade, že nosíte okuliare, resp. kontaktné šošovky (KŠ) prineste si doklad z očnej optiky, ktorý ste obdržali pri preberaní okuliarov alebo KŠ, ak ho máte k dispozícii.
  4. Ak nosíte KŠ v deň vyšetrenia je vhodnejšie prísť bez aplikácie KŠ, ale v okuliaroch. Ak avšak prídete na vyšetrenie v kontaktných šošovkách, prineste si so sebou aj puzdro na šošovky (počas vyšetrenia si budete musieť KŠ na istý čas vybrať z oka).
  5. Súčasťou očného vyšetrenia je aj vyšetrenie očného pozadia. Podľa posúdenia očného lekára sa vyšetrenie očného pozadia vykonáva pri úzkej zrenici, alebo po rozšírení očnej zrenice (tzv. rozkvapkanie oka). Po rozkvapkaní sa objavuje zvýšená citlivosť na svetlo, preto Vám odporúčame priniesť si so sebou slnečné okuliare.
  6. Do dvoch hodín po rozkvapkaní je znížená ostrosť videnia do vzdialenosti cca 30-40 cm, vzdialenosť od 1m do nekonečna nie je ovplyvnená.
  7. Spôsobilý práce so zobrazovacími jednotkami, resp. spôsobilý na vedenie motorového vozidla budete približne po 2 hodinách od rozkvapkania.
  8. Očné vyšetrenie nie je vhodné realizovať po nočnej práci.

Ambulantné hodiny v očnej ambulancii:

Po 8.00-13.00
Ut 8.00-13.00
Str 8.00-13.00
Štv 8.00-13.00
Pia 8.00-13.00

MUDr. Adriana Smorádková, oftalmológ, LaSalus

Žiadne komentáre: