utorok 11. mája 2010

Vzdelávanie

Veľmi sa mi páčil článok p. Jánošovej zo Seniorville, v ktorom s takým nadšením píše o školení, ktoré absolvovala a ktoré jej pomôže v jej ďalšom pracovnom smerovaní.

Zdravotnícki pracovníci na naozaj musia (chcú?) vzdelávať po celý život.

Chcela by som pripomenúť všetkým sestrám, že v tomto roku 2010 by malo prebiehať “odpočítavanie” kreditov získaných za posledných 5 rokov od registrácie v Komore sestier a pôrodných asistentiek. Treba si pripraviť za seba všetky potvrdenia zo školení, ktorým boli priznané kredity a spočítať ich. Má ich byť 50 pri nepretržitom pôsobení v povolaní. Sestry, ktoré študujú na VŠ, alebo si robia rôzne certifikačné kurzy majú výhodu, lebo toto sú dobre kreditmi ohodnotené akcie.

Za LaSalus by som chcela informovať o zaujímavom školení, ktoré bolo v sobotu 13.3.2010 od 9,oo do 16.oo hod. v poliklinike J.Jonáša 1, pri VW a ktorého sa zúčastnili všetci zamestnanci (lekári, sestry, fyzioterapeuti, asistenti hygieny, ale aj nezdravotnícki pracovníci). Témou bola „Kardiopulmonálna resuscitácia“ po novom: „neodkladné život zachraňujúce postupy“ v teórii a praxi. Organizovali ho pracovníci RescuMan, ktorí pripravili aj praktické overenie masáže srdca a dýchania na trenažéroch (PC). Takto si každý účastník sám overil v praxi, ako a či správne vykonáva dýchanie z úst do úst a ako robí nepriamu masáž srdca. Ak nedosiahol požadovaný % úspech, musel si ísť „odtrénovať“ odznova. Výsledky takto overených testov, za ktoré vydáva osvedčenie a kredity uschováva organizátor pre prípad kontroly. Takže je to riadne zdokumentované.

Školenie malo slušný ohlas medzi zamestnancami, mnohí ho ešte takto nikdy neabsolvovali. Náhle príhody a úrazy sa stávajú kdekoľvek a kedykoľvek a myslím, že každý človek a samozrejme zdravotnícky pracovník musí povinne vedieť adekvátne reagovať.

Všetkým Vám prajem, aby ste sa čo najmenej stretávali s podobnými príhodami a ak už, aby ste si zachovali chladnú hlavu a urobili všetko pre záchranu života .

Dipl. sestra Alena Kotvasová, vrchná sestra LaSalus, a.s.

Žiadne komentáre: