piatok 30. apríla 2010

Tlačová konferencia 5. mája 2010

Srdečne si vás dovoľujeme pozvať na tlačovú konferenciu Starostlivosť o seniorov (nielen) s Alzheimerovou chorobou pri príležitosti otvorenia Alzheimer oddelenia a nového zariadenia sociálnych služieb Seniorville Jablonové II.

Stretnutie sa uskutoční v stredu 5. mája 2010 o 11.00 v Letnej zasadačke administratívneho centra Palisády 33 v Bratislave, kde je aj sídlo neziskovej organizácie Harmónia života.

Informovať vás budú:
  • Ing. Martin Hantabál, riadiaditeľ n.o. Harmónia života,
  • MUDr. Marián Jánoš, riaditeľ zariadenia sociálnych služieb Seniorville Jablonové,
  • Monika Jánošová, vrchná sestra zariadenia sociálnych služieb Seniorville Jablonové,
  • MUDr. Jarmila Struňáková, gerontopsychiatrička Seniorville Jablonové,
  • a príbuzní pacientov s Alzheimerovou chorobou.
Pre záujemcov je po skončení tlačovej konferencie zabezpečený odvoz na prehliadku a slávnostné otvorenie Seniorville Jablonové II. a Alzheimer oddelenia.

Kontaktná osoba: Júlia Harmanová, 0918 387801

Žiadne komentáre: