štvrtok 22. apríla 2010

"Neustále vzdelávanie"... Alzheimer :-)


Nedá mi po týchto dňoch strávených v Memory centre , aby som nereagovala. Mám za sebou druhú časť tréningov pamäte, ktoré sú veľmi dôležité pre ľudí s ochorením Alzheimera, ale i širokú populáciu aktívnych seniorov. Nikdy som neverila, že by ma v mojom veku ešte niečo dokázalo tak nadchnúť, ako práve zistenie, že niekedy človek nájde svoj zmysel života i v produktívnom veku, kedy je v podstate už rozhodnutý, ako cestou sa má uberať. Keď som sa dozvedela, že budeme otvárať Alzheimer oddelenie, tak som dostala neuveriteľný strach. Začala som si uvedomovať veľkú zodpovednosť, akú bude treba vynaložiť pri starostlivosti o takto chorí ch klientov. Priznám sa, vedela som možno minimum o tomto ochorení a preto som sa i vnútorne bránila starať sa o takto chorí ch klientov. Tým, že sme mali skúsenosti z rôznymi stupňami Alzheimera som si uvedomovala, že si v tom danom momente nemôžme na seba zobrať tak veľkú zodpovednosť. Nič iné mi neostávalo, iba začať pátrať a stotožňovať sa s týmto ochorením. Len informácií bolo málo a boli vždy iné... Mala som z toho zmätok až do doby, kým som nebola vyslaná z našej firmy na školenie priamo k odborníkom do Memory centra. Nie na darmo hovorím, že k odborníkom!!! Po prvej hodine, ktorú som počúvala a vnímala s otvorenými ústami, som zistila, že toto je ten pravý zmysel môjho života!!!!!!!!!!!!!! Bola som nadšená!!! Z práce týchto ľudí!!! Prečo sa o nich nepísalo viac??? Prečo tieto informácie prišli až teraz??? Pomohlo by sa tým mnohým ľuďom. Nielen chorým postihnutím týmto ochorením, ale hlavne rodinným príslušníkom, ktorí by pochopili hlavnú časť tohto ochorenia a vedeli by správne pristupovať k svojmu príbuznému. Toto ochorenie je veľmi záhadné... Je nutné naučiť sa porozumieť človeku, ktorý Vám nebude vedieť povedať čo ho trápi , ale svojimi pocitmi, správaním, chôdzou...Vám na povie, čo v danom momente potrebuje. Budete musieť byť vyzbrojený nesmiernou trpezlivosťou, LÁSKOU a pochopením vcítiť sa do daného človeka, ktorý je uzamknutý vo svojich
spomienkach... A ja verím, že po príjemnej a plnohodnotnej výuke v Memory centre budeme môcť dávať našim klientom naozaj len to najlepšie, lebo si to zaslúžia .

...ĎAKUJEM... v prvom rade Seniorville - Jablonové, mojim nadriadením, že som mohla za ich pomoci absolvovať túto špecializáciu, ktorú sa im budem snažiť vrátiť výbornými výsledkami nášho celého kolektívu "SENIORVILLE - JABLONOVÉ". V jednotlivcovi je sila!!! Ale v tíme , ktorý keď sa spojí... vznikne "UMELECKÉ DIELO ".

Monika Jánošová, vrchná sestra, Seniorville Jablonové

Žiadne komentáre: